Beslutsstöd

Beslutsstöd kan effektivisera och kvalitetssäkra cancervården

navify® är en familj av skalbara och väl integrerade digitala lösningar och applikationer som är designade för att stödja vårdteam med analyser och insikter med syfte att effektivisera och individanpassa cancervården.

navify® Mutation Profiler är en klinisk tolknings- och rapporteringslösning för next-generation sequencing (NGS) analys av cancerprover. NAVIFY Mutation Profiler förenklar och effektiviserar klinisk tolkning av mutationer samt rapportering av rekommenderade behandlingar för ett stort antal olika cancerformer, både hematologiska och solida tumörer.  

navify® Tumor Board är en digital lösning som samordnar flera olika informationskällor inom vården för att understödja och ge bättre överblick i arbetet med multidisciplinära konferenser för cancerpatienter.