Beslutsstöd

Beslutsstöd kan effektivisera och kvalitetssäkra cancervården

navify® är en familj av skalbara och väl integrerade digitala lösningar och applikationer som är designade för att stödja vårdteam med analyser och insikter med syfte att effektivisera och individanpassa cancervården.

navify® Mutation Profiler är en klinisk tolknings- och rapporteringslösning för next-generation sequencing (NGS) analys av cancerprover. navify® Mutation Profiler förenklar och effektiviserar klinisk tolkning av mutationer samt rapportering av rekommenderade behandlingar för ett stort antal olika cancerformer, både hematologiska och solida tumörer.  

navify® Tumor Board är en digital lösning som samordnar flera olika informationskällor inom vården för att understödja och ge bättre överblick i arbetet med multidisciplinära konferenser för cancerpatienter.