Beslutsstöd

Beslutsstöd kan effektivisera och kvalitetssäkra cancervården

NAVIFY är en familj av skalbara och väl integrerade lösningar och applikationer som är designade för att stödja vårdteam med analyser och insikter med syfte att effektivisera och individanpassa cancervården. 

 

Navify Tumor Board är en lösning för att understödja arbetet med multidisciplinära konferenser. 

 

Navify Mutation Profiler är en klinisk next-generation sequencing-rapporteringslösning (NGS), som förenklar och effektiviserar tolkning av mutationer.