cobas® EGFR Mutasyon Testi v2

RMD_cobas_EGFR_Mutation_Test_v2

EGFR moleküler testlerinde yenilikçi yaklaşım

cobas® EGFR Mutasyon Testi v2, epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) geninin 18, 19, 20 ve 21. ekzonlarında, direnç mutasyonu T790M dahil olmak üzere 42 mutasyonu tanımlayan bir Real-Time PCR testidir.

Tek bir kitle hem doku hem de plazma örneklerinin test edilmesine imkan verecek şekilde tasarlanmıştır ve laboratuvarların doku ve plazma örneklerinin eşzamanlı olarak çalışılmasına olanak sağlamaktadır. En iyi iş akışı sonuçları için Roche, plazmadan DNA ekstraksiyonunu optimize etmek üzere bir cfDNA numune hazırlama kiti geliştirmiştir.

1 test kiti ile 2 örnek tipi

cobas® EGFR Mutasyon Testi v2, klinisyenlere doku veya plazma numunelerini kullanma seçeneğini sunmanın yanı sıra bu numunelerin daha kolay ve verimli bir şekilde işlenmesine olanak tanır. Laboratuvar uzmanları, bu testi cobas® 4800 Sistemi ile birlikte kullanarak her çalışmada her iki tipte numuneyi ve hatta farklı hastalara ait numuneleri karışık olarak kullanabilir.

RMD_G&O_Grafic Simplified Workflow

Kullanılan numune tipinden bağımsız olarak aynı genel iş akışı izlenir, sadece hazırlama adımları bir miktar farklılık göstermektedir. Formalinle fikse edilmiş, parafine gömülü (FFPET) örnekler cobas® DNA Numune Hazırlama Kiti kullanılarak işlenirken, plazma örnekleri cobas® cfDNA Numune Hazırlama Kiti kullanılarak işlenir. Hazırlama adımı tamamlandıktan sonra her iki numune tipi için amplifikasyon ve saptama işlemi birlikte yürütülebilir; bu özellik, laboratuvarlara her iki numune tipini kullanarak doğru sonuçlar elde etme esnekliğini sağlar.

Plazma testleri ile ileri evre hastalıkla ilişkili engellerin aşılması

İleri evre KHDAK olan hastaların sağlık durumu doku biyopsisi için uygun olmayabilir ya da bu hastalar tanı için İnce İğne Aspirasyonu (FNA) veya Kalın İğne Biyopsisi (CNB) gibi sadece sınırlı doku prosedürlerine girebilir.

Birinci basamak TKI tedavisinden sonra EGFR analizi için yeni bir tümör örneği kullanılması tercih edilir; ancak bunun için başka bir invaziv doku biyopsisi prosedürü gerekmektedir. Plazma ile test yapmanın sağladığı başlıca avantaj, hastadan biyopsi alımı için non-invaziv bir prosedür içermesi ve hastaları riske atmadan gerekli sıklıkta numune alınmasına imkan tanımasıdır.

 

Daha gelişmiş hasta bakımı

İleri evre KHDAK olan birçok hastanın sağlık durumu doku biyopsisine elvermezken, diğer pek çok hasta ise İnce İğne Aspirasyonu (FNA) veya Kalın İğne Biyopsisi (CNB) gibi sadece sınırlı doku prosedürlerine girebilmektedir. Ek olarak, birinci basamak TKI tedavisinden sonra EGFR analizi için yeni bir tümör örneği kullanılması tercih edilir; ancak bunun için başka bir invaziv doku biyopsisi prosedürü gerekmektedir. Plazma ile test yapmanın sağladığı başlıca avantaj, hastadan biyopsi alımı için non-invaziv bir prosedür içermesi ve hastaları riske atmadan sık sık numune alınmasına imkan tanımasıdır.

Rakamlarla cobas® EGFR Mutasyon Testi

RMD_cobas_EGFR_grafic_test-by-numbers

Avantajlar

 

  • DNA ekstraksiyonu için iki seçenek sağlar; hem plazma içindeki cfDNA'dan hem de formalinle fikse edilmiş, parafine gömülmüş insan KHDAK dokusundan DNA ekstraksiyon imkanı sunar
  • EGFR geninin 18, 19, 20 ve 21. ekzonlarında direnç mutasyonu T790M dahil olmak üzere 42 mutasyonu saptar
  • Plazma numunelerinde 4 saatten kısa sürede, doku numunelerinde 8 saatten kısa sürede sonuç verir
  • Sıvı, kullanıma hazır reaktiflerle test verimliliğini artırır
  • Laboratuvarlar arasında tutarlı, objektif ve tekrar elde edilebilir sonuçlar üretir
  • Hasta yönetimini desteklemek üzere klinisyenlere doğru sonuçlar verilmesini sağlar

 

Kullanım amacı

Kullanım amacı

cobas® EGFR Mutasyon Testi v2, formalinle fikse edilmiş, parafine gömülü (FFPE) tümör dokusundan veya küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastalarından alınan plazmadan elde edilen DNA'da epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) geninin 18, 19, 20 ve 21. ekzonlarında mutasyonların kalitatif olarak saptanması ve tanımlanmasına yönelik bir Real-Time PCR testidir. Bu test, KHDAK hastalarının EGFR tirozin kinaz inhibitörü (TKI) ile tedavi için uygun olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir.

Plazma ile kullanıma yönelik cobas® EGFR Mutasyon Testi v2 ayrıca KHDAK hastalarının yönetiminde yardımcı olarak seri olarak alınmış insan plazması örneklerindeki EGFR geninin 18, 19, 20 ve 21. ekzonlarında mutasyonların yarı kantitatif ölçümü için endikedir.

FFPET örnekleri cobas® DNA Numune Hazırlama Kiti kullanılarak işlenirken, plazma örnekleri cobas® cfDNA Numune Hazırlama Kiti kullanılarak işlenir. Otomatik amplifikasyon ve saptama için cobas® EGFR Mutasyon Testi v2 ve cobas z 480 analizörü birlikte kullanılır.

 

Ruhsat durumu

CE-IVD

İlgili sistemler

RMD_cobas_4800_System

cobas® 4800 Sistemi

Yüksek verimli, esnek iş akışları ve birleştirilmiş test menüsü her sonuçta güven sağlar. Otomatik PCR kurulumu ve analizi kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur ve hata oranını düşürür.

Daha fazla bilgi