ePlex® BCID Panelleri

GenMark ePlex® sendromik panellerin gücünü Roche ile birleştiriyoruz

GenMark ePlex BCID panelleri

Dünya genelindeki ölümlerin en önemli sebepleri arasında sepsis, solunum yolu enfeksiyonları ve ishale neden olabilen kan dolaşımı enfeksiyonları gibi enfeksiyöz hastalıklar yer alır.1,2

Bunlar ve diğer enfeksiyöz hastalıklar sendromlar (hastalığa neden olan spesifik bir ajanı işaret etmeyen semptom grubu) olarak değerlendirilebilir ve hastalığa neden olan az sayıda veya tek bir patojeni arayan geleneksel tanısal test yöntemleri kullanılarak teşhis edilmeleri zor olabilir.

Blood Culture Identification (BCID) Panelleri

Daha fazla tespit, daha fazla koruma


ePlex® Blood Culture Identification (BCID) Panelleri, rezistans genleriyle birlikte sepsise neden olabilen organizmalara ilişkin geniş bir kapsam sunar. Bu geniş kapsam, günümüzde tespit edilmiş kan dolaşımı enfeksiyonlarının yaklaşık %95’inin ePlex® BCID Panelleri ile erken tespit edilebildiği anlamına gelir. Bu rakam, çok daha az sepsise neden olan bakteri ve mantar tespit edebilen diğer panellere kıyasla oldukça yüksektir.

ePlex BCID panelleri

BCID Panelinin detaylarını keşfedin

COVID-19, 2020 yılının sonuna doğru küresel vaka sayısının 100 milyona yaklaşması ile pandemi halini almıştır. Çoğu vaka hafif seyrediyor olsa da bazı hastalar daha büyük risk altındadır ve toplam mortalite oranı >%2’dir.3

Sepsisin mortalite oranı da, enfeksiyona neden olan ajana bağlı olarak %75’e kadar çıkabilmektedir.4

COVID-19 ve sepsisin klinik görünümü benzer olabildiğinden, pandemi3 esnasında antimikrobiyal kullanımı artarak antimikrobiyal direnci daha da fazla tetiklemiştir. Bakteriyel veya fungal ko-enfeksiyonları hızlı tespit ederek veya dışlayarak gereksiz veya yetersiz antimikrobiyal tedavi sayısını azaltabilirsiniz.

Covid 19

Hastaların %20-30’unun başlangıçta aldığı antibiyotik tedavisinin etkisiz olduğu ve bu hastalar için mortalite hızının, etkili antibiyotiklerin geç alındığı her saat için %7,6’ya kadar arttığı tahmin edilmektedir.5,6

ePlex® BCID Panelleri, pozitif kan kültürü şişelerinden sonraki yaklaşık 1,5 saat içinde antibiyotik rezistans genleri ile birlikte bakteriyel ve fungal organizmaları tespit etmenize yardımcı olarak tedavi kararlarının geleneksel yöntemlere kıyasla günler önce alınmasına olanak sağlar. ePlex® Templated Comments Module gibi benzersiz ePlex çözümleri antimikrobiyal yönetimin geliştirilmesine ve hasta bakımının optimize edilmesine yardımcı olabilir.

ePlex® BCID Panelleri, kan dolaşımı enfeksiyonlarına (BSI) neden olan ve sepsise yol açabilen, anaeroblar ve birçok ilaca karşı dirençli organizmalar (MDRO) ve yaygın ve yeni görülen fungal patojenler dahil olmak üzere farklı organizmalara ve direnç belirteçlerine ilişkin en geniş kapsamı sunar (Tablo 1). ePlex® BCID Fungal Pathogen (FP) Paneli, prevalansı dünya genelinde artan, birçok ilaca karşı dirençli bir fungal organizma olan Candida auris’i kapsayan FDA onaylı ilk multipleks moleküler panel olmuştur.7

ePlex® BCID Panelleri, diğer multipleks panellere kıyasla, kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olan organizmaların çok daha fazlasını tespit eder

Tüm Tabloyu Görüntüle

ePlex® BCID Panelleri, diğer multipleks panellere kıyasla, kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olan organizmaların çok daha fazlasını tespit eder

% ORGANİZMA KAPSAMI

  5 ABD HASTANESİ GENMARK KLİNİK ÇALIŞMASI POTULA* AĞIRLIKLI ORTALAMA
Numune sayısı (n) 15793 1979 2746 20518
ePlex BCID Paneli 94.3% 93.6% 97.8% ^94.6%
Rakip 1 BCID 84.3% 86.6% 89.6% 85.3%
Rakip 1 BCID v2 86.8% 89.1% 90.4% 86.4%
Rakip 2 BC 83.1% 83.0% 85.5% 83.5%
Rakip 3 BC ID 78.1% 82.1% 85.9% 73.3%
Rakip 3 BC AST 68.5% 74.4% 80.9% 64.5%
Amerika Birleşik Devletleri’nde kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olan organizmaların prevalansına istinaden kan kültürü panel hedefi kapsamı – 3 klinik örneklem kümesi: a) 5 farklı coğrafi bölgedeki ABD hastanesi (n=15.793), b) GenMark’ın prospektif klinik çalışma ver tabanı (n=1976, ABD’deki 10 farklı klinik çalışma alanından), c) Potula ve ark. (2015) MLO ; https://www.mlo-online.com/automated-blood-culture-testing.php (n = 2.569)4

ePlex® BCID Panelleri, geleneksel antimikrobiyal duyarlılık testlerine (AST) kıyasla daha erken tespit edilen 4 gram-pozitif ve 6 gram-negatif rezistans geni içerir ve yaygın kontaminantlar durumunda veya dar antibiyotiklerin daha uygun olduğu durumlarda dirençli organizma tedavilerinin erken artırılmasını veya ampirik antimikrobiyallerin azaltılmasını sağlar. Yerel rezistans epidemiyolojisiyle birlikte uygulandığında antibiyotik rezistans genlerinin hızlı tespitinin, izleyen fenotipik duyarlılık testleriyle büyük oranda uyumlu olduğu ve hedefe yönelik tedavi önerilerinin daha erken yapılmasını sağladığı gösterilmiştir.7

Pozitif kan kültürlerinin %15 ila %30 kadarının nedeni, gereksiz antibiyotik kullanımına devam edilmesine neden olabilen kontaminantlar olabilmektedir.ePlex® BCID Panelleri, kontaminantlar ile gerçek enfeksiyonları birbirinden daha hızlı ayırt etmenizi sağlamak üzere tasarlanmıştır ve geleneksel yöntemlere kıyasla kan dolaşımı enfeksiyonlu hastaları 2-3 gün daha erken iyileştirmenize ve taburcu etmenize olanak sağlar. ePlex® BCID-GP panelinde bulunup rakip panellerde bulunmayan yaygın kontaminantlar şunlardır:

 • Bacillus subtilis
 • Corynebacterium
 • Cutibacterium acnes
 • Micrococcus
 • Lactobacillus
BCID Gram Positive

ePlex® BCID-GP Paneli


Gram-Pozitif Organizmalar
Bacillus cereus grubu
Bacillus subtilis grubu
Corynebacterium
Cutibacterium acnes (Propionibacterium acnes)
Enterococcus
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Lactobacillus
Listeria
Listeria monocytogenes
Micrococcus
Staphylococcus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus lugdunensis
Streptococcus
Streptococcus agalactiae (GBS)
Streptococcus anginosus grubu
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes (GAS)

Rezistans Genleri
mecA
mecC
vanA
vanB

Pan Hedefleri
Pan Gram-Negatif
Pan Candida

BCID Gram Negative

ePlex® BCID-GN Paneli


Gram-Negatif Organizmalar
Acinetobacter baumannii
Bacteroides fragilis
Citrobacter
Cronobacter sakazakii
Enterobacter (non-cloacae kompleks)
Enterobacter cloacae kompleks
Escherichia coli
Fusobacterium nucleatum
Fusobacterium necrophorum
Haemophilus influenzae
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae grubu
Morganella morganii
Neisseria meningitidis
Proteus
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella
Serratia
Serratia marcescens
Stenotrophomonas maltophilia

Rezistans Genleri
CTX-M
IMP
KPC
NDM
OXA (OXA-23 ve OXA-48)
VIM

Pan Hedefleri
Pan Gram-Pozitif
Pan Candida

BCID Fungal Organisms

ePlex® BCID-FP Paneli

Fungal Organizmalar
Candida albicans
Candida auris
Candida dubliniensis
Candida famata
Candida glabrata
Candida guilliermondii
Candida kefyr
Candida krusei
Candida lusitaniae
Candida parapsilosis
Candida tropicalis
Cryptococcus gattii
Cryptococcus neoformans
Fusarium
Rhodotorula

Ruhsat durumu

CE-IVD, US-IVD 

 

Prospektüsler

GenMark kullanım talimatlarına müşteri kaynak merkezinden ulaşabilirsiniz.

 

Kullanım amacı

BCID-GP

BCID-GP

GenMark ePlex® Blood Culture Identification Gram-Positive (ePlex BCID-GP) Paneli, birden fazla potansiyel olarak patojenik gram-pozitif bakteriyel organizmanın ve pozitif kan kültüründeki antimikrobiyal dirençle ilişkili belirli determinantların aynı anda ve kalitatif tespiti ve belirlenmesi için GenMark’ın ePlex Enstrümanında kullanılmak üzere tasarlanmış kalitatif bir nükleik asit multipleks in vitro tanısal testtir. ePlex BCID-GP Paneli ayrıca çok çeşitli gram-negatif bakterileri (Pan Gram-Negatif testi) ve çeşitli Candida türlerini (Pan Candida testi) tespit edebilmektedir. ePlex BCID-GP Paneli, pozitif olduğu tespit edilmiş gram-pozitif organizma içeren sürekli izlenen bir kan kültürü sistemi ile doğrudan kan kültürü numunelerine uygulanır.

ePlex BCID-GP Paneli kullanılarak antibiyotik direnciyle ilişkili olan aşağıdaki bakteriyel organizmalar ve genler tespit edilir: Bacillus cereus grubu, Bacillus subtilis grubu, Corynebacterium, Cutibacterium acnes (Propionibacterium acnes), Enterococcus, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Lactobacillus, Listeria, Listeria monocytogenes, Micrococcus, Staphylococcus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus, Streptococcus agalactiae (GBS), Streptococcus anginosus grubu, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (GAS), mecA, mecC, vanA and vanB.

ePlex BCID-GP Paneli, pozitif kan kültürü numunelerinde potansiyel olarak antimikrobiyal dirençli organizmaların tespitine yardımcı olmak için metisilin (mecA ve mecC) ve vankomisin (vanA ve vanB) direnciyle ilişkili genetik determinantların tespitinde kullanılan testleri içerir. Tespit edilen antimikrobiyal direnç geni, hastalıktan sorumlu olan ajan ile ilişkili olabilir veya olmayabilir.

ePlex BCID-GP Paneli aynı zamanda, potansiyel olarak yanıltıcı Gram suş sonuçları olan çok çeşitli organizmaların ve örneğin ko-enfeksiyon durumunda Gram boyama yönteminin atlayabileceği organizmaları tespit etmek üzere tasarlanmış hedefleri de içerir. Bunlara geniş Pan Gram-Negative testi ve en yaygın görülen Candida türlerinin tespiti için tasarlanmış olan Pan Candida testi dahildir: Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei ve Candida parapsilosis.

Kan dolaşımı enfeksiyonu bulgu ve/veya semptomları sergileyen bireylerdeki spesifik bakteriyel ve fungal nükleik asitlerin tespiti ve belirlenmesi, diğer klinik bilgilerle birlikte kullanıldığında kan dolaşımı enfeksiyonunun teşhisine yardımcı olur. ePlex BCID-GP Panelinden alınan sonuçlar Gram suş sonuçlarıyla birlikte yorumlanmalı ve teşhis, tedavi veya diğer hasta yönetimi kararlarında tek başına kullanılmamalıdır.

Şüpheli kan dolaşımı enfeksiyonu ortamlarındaki negatif sonuçların nedeni, bu testin tespit etmediği patojenlerden kaynaklanan enfeksiyonlar olabilir. Pozitif sonuçlar, diğer organizmalarla ko-enfeksiyon ihtimalini dışlamaz; hastalığın kesin nedeni ePlex BCID-GP tarafından tespit edilen organizma(lar) olmayabilir. Nihai kan dolaşımı enfeksiyonu teşhisinde ek laboratuvar testleri (örneğin ePlex BCID-GP Panelinin tespit etmediği organizmaların belirlenmesi için pozitif kan kültürlerinin alt kültürlerinin alınması ve duyarlılık testi için antimikrobiyal direnç belirteç genlerinin karma büyüme durumlarının birbirinden ayırt edilmesi ve bunların spesifik bir organizma ile ilişkisi) klinik görünüm göz önünde bulundurulmalıdır.

BCID-GN

BCID-GN

GenMark ePlex® Blood Culture Identification Gram-Negative (ePlex BCID-GN) Paneli, birden fazla potansiyel olarak patojenik gram-negatif bakteriyel organizmanın ve pozitif kan kültüründeki antimikrobiyal dirençle ilişkili belirli determinantların aynı anda ve kalitatif tespiti ve belirlenmesi için GenMark’ın ePlex Enstrümanında kullanılmak üzere tasarlanmış kalitatif bir nükleik asit multipleks in vitro tanısal testtir. ePlex BCID-GN Paneli ayrıca çeşitli gram-pozitif bakterileri (Pan Gram-Pozitif testi) ve çeşitli Candida türlerini (Pan Candida testi) tespit edebilmektedir. ePlex BCID-GN Paneli, negatif olduğu tespit edilmiş gram-negatif organizma içeren sürekli izlenen bir kan kültürü sistemi ile doğrudan kan kültürü numunelerine uygulanır.

ePlex BCID-GN Paneli kullanılarak antibiyotik direnciyle ilişkili olan aşağıdaki bakteriyel organizmalar ve genler tespit edilir: Acinetobacter baumannii, Bacteroides fragilis, Citrobacter, Cronobacter sakazakii, Enterobacter cloacae kompleks, Enterobacter (non-cloacae kompleks), Escherichia coli, Fusobacterium necrophorum, Fusobacterium nucleatum, Haemophilus influenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae grubu, Morganella morganii, Neisseria meningitidis, Proteus, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Serratia, Serratia marcescens, Stenotrophomonas maltophilia, CTX-M (blaCTX-M), IMP (blaIMP) , KPC (blaKPC) , NDM (blaNDM), OXA (blaOXA) (yalnızca OXA-23 ve OXA-48 grupları) ve VIM (blaVIM).

ePlex BCID-GN Paneli; penisilinlere, sefalosporinlere, monobaktamlara ve karbapenemaz aracılı direnç ile ilişkili olan OXA (blaOXA) (yalnızca OXA-23 ve OXA-48 grupları), KPC (blaKPC) ve metallo-beta-laktamazlara (ESBL) IMP (blaIMP), VIM (blaVIM) ve NDM’ye (blaNDM) karşı geniş spektrumlu beta-laktamaz direnciyle ilişkili olan CTX-M(blaCTX-M) dahil olmak üzere antimikrobiyal ajanlara karşı direnç ile ilişkili olan genetik determinantların tespitinde kullanılan testleri içerir. Tespit edilen antimikrobiyal direnç geni, hastalıktan sorumlu olan ajanla ilişkili olabilir veya olmayabilir. Gram-negatif bakterilerde birden fazla direnç mekanizması olduğundan, bu antimikrobiyal direnç testlerinden elde edilen negatif sonuçlar duyarlılığı göstermez.

ePlex BCID-GN Paneli aynı zamanda, potansiyel olarak yanıltıcı Gram suş sonuçları olan çok çeşitli organizmaların ve örneğin ko-enfeksiyon durumunda Gram boyama yönteminin atlayabileceği organizmaları tespit etmek üzere tasarlanmış hedefleri de içerir. Bunlar, (Bacillus cereus grubu, Bacillus subtilis grubu, Enterococcus, Staphylococcus, ve Streptococcus’u tespit etmek için tasarlanmış olan) geniş bir Pan Gram-Pozitif testi ile birlikte dört Candida türünü tespit etmek için tasarlanmış olan Pan Candida testini içerir: Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei ve Candida parapsilosis.

Kan dolaşımı enfeksiyonu bulgu ve/veya semptomları sergileyen bireylerdeki spesifik bakteriyel ve fungal nükleik asitlerin tespiti ve belirlenmesi, diğer klinik bilgilerle birlikte kullanıldığında kan dolaşımı enfeksiyonunun teşhisine yardımcı olur. ePlex BCID-GN Panelinden alınan sonuçlar Gram suş sonuçlarıyla birlikte yorumlanmalı ve teşhis, tedavi veya diğer hasta yönetimi kararlarında tek başına kullanılmamalıdır.

Şüpheli kan dolaşımı enfeksiyonu ortamlarındaki negatif sonuçların nedeni, bu testin tespit etmediği patojenlerden kaynaklanan enfeksiyonlar olabilir. Pozitif sonuçlar, diğer organizmalarla ko-enfeksiyon ihtimalini dışlamaz; hastalığın kesin nedeni ePlex BCID-GN tarafından tespit edilen organizma(lar) olmayabilir. Nihai kan dolaşımı enfeksiyonu teşhisinde ek laboratuvar testleri (örneğin ePlex BCID-GN Panelinin tespit etmediği organizmaların belirlenmesi için pozitif kan kültürlerinin alt kültürlerinin alınması ve duyarlılık testi için antimikrobiyal direnç belirteç genlerinin karma büyüme durumlarının birbirinden ayırt edilmesi ve bunların spesifik bir organizma ile ilişkisi) klinik görünüm göz önünde bulundurulmalıdır.

BCID-FP

BCID-FP

GenMark ePlex® Blood Culture Identification Fungal Pathogen (ePlex BCID-FP) Paneli, birden fazla potansiyel olarak pozitif kan kültüründeki patojenik fungal organizmaların aynı anda tespiti ve belirlenmesi için GenMark’ın ePlex Enstrümanında kullanılmak üzere tasarlanmış kalitatif bir nükleik asit multipleks in vitro tanısal testtir. ePlex BCID-FP Paneli, negatif olduğu tespit edilmiş fungal organizma içeren sürekli izlenen bir kan kültürü sistemi ile doğrudan kan kültürü numunelerine uygulanır.

ePlex BCID-FP Paneli kullanılarak aşağıdaki fungal organizmalar tespit edilir: Candida albicans, Candida auris, Candida dubliniensis, Candida famata, Candida glabrata, Candida guilliermondii, Candida kefyr, Candida krusei, Candida lusitaniae, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Cryptococcus gattii, Cryptococcus neoformans, Fusarium ve Rhodotorula.

Kan dolaşımı enfeksiyonu bulgu ve/veya semptomları sergileyen bireylerdeki spesifik fungal nükleik asitlerin tespiti ve belirlenmesi, diğer klinik bilgilerle birlikte kullanıldığında kan dolaşımı enfeksiyonunun teşhisine yardımcı olur. ePlex BCID-FP Panelinden alınan sonuçlar Gram suş sonuçlarıyla birlikte yorumlanmalı ve teşhis, tedavi veya diğer hasta yönetimi kararlarında tek başına kullanılmamalıdır.

Şüpheli kan dolaşımı enfeksiyonu ortamlarındaki negatif sonuçların nedeni, bu testin tespit etmediği patojenlerden kaynaklanan enfeksiyonlar olabilir. Pozitif sonuçlar, diğer organizmalarla ko-enfeksiyon ihtimalini dışlamaz; hastalığın kesin nedeni ePlex BCID-FP tarafından tespit edilen organizma(lar) olmayabilir. Nihai kan dolaşımı enfeksiyonu teşhisinde ek laboratuvar testleri (örneğin ePlex BCID-FP Panelinin tespit etmediği organizmaların belirlenmesi için pozitif kan kültürlerinin alt kültürlerinin alınması, duyarlılık testi ve karma büyümenin ayırt edilmesi) klinik görünüm göz önünde bulundurulmalıdır.

Referanslar

 1. Lozano R, ve ark., The Lancet 2012; 380: 2095–2128.
 2. Fact Sheet Sepsis. V2_Sepsis Fact Sheet. World Sepsis Day. Global Sepsis Alliance. Center for Sepsis Control & Care.
 3. IDSA: Better Tests Better Care, The Promise of Next Generation Diagnostics.
 4. Kumar, ve ark. (2006) Crit Care Med. 34 (6):1589-1596
 5. Singh, N. (2001) Clin Infect Dis, 33(10):1692-1696
 6. Detection rate based on panel inclusivity only, not a sensitivity/performance claim
 7. Pogue, JM, ve ark. (2018) Antimicrob Agents Chemother: 62(5):e02538-17
 8. Murray, P. ve ark. (2012), Crit Care Med,Current Approaches to the Diagnosis of Bacterial and Fungal Bloodstream Infections for the ICU.

ePlex® Paneller, Sistem ve Yazılımlar GenMark  GenMark Diagnostics, Inc. Tarafından geliştirilmekte ve üretilmekte, Roche tarafından dağıtılmaktadır.