Tư vấn An ninh mạng Sản phẩm Chẩn đoán

Cách thức báo cáo dành cho khách hàng của Roche

Nếu bạn là khách hàng hoặc đại diện cho khách hàng của Roche, vui lòng thông báo cho Roche Diagnostics nước sở tại về các vấn đề về sản phẩm, bao gồm mọi lỗ hổng bảo mật mạng tiềm ẩn, để đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý khiếu nại phù hợp theo hợp đồng dịch vụ của bạn.

 

Cách thức báo cáo dành cho các nhà nghiên cứu bảo mật và các bên khác khi tìm thấy lỗ hổng bảo mật.

Nếu bạn muốn báo cáo một lỗ hổng bảo mật mạng tiềm ẩn trong sản phẩm hoặc dịch vụ của Roche Diagnostics, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].