Článek

Centralised and Point of Care Solutions (CPS)

Centralised and Point of Care Solutions (CPS) má centrálu ve švýcarském Rotkreuzu. Jde o největší obchodní jednotku v divizi Roche Diagnostics, která je zároveň předním světovým dodavatelem řešení pro diagnostiku in vitro, přístrojů, testů a služeb umožňujících zdravotníkům optimalizovat péči a zlepšit výsledky pacientů. 

 

Seznámení s měnícími se požadavky v diagnostickém testování

 

Aby bylo možné plnit měnící se požadavky v diagnostickém testování, věnuje divize Roche Diagnostic mimořádnou pozornost posilování opatření podporujících předvídatelnost a spolehlivost, které pomáhají snižovat rizika pro pacienty a náklady systému zdravotní péče. Základem naší obchodní strategie je inovace. Neúnavně pracujeme na integrovaných řešeních, která umožní rychlé a klinicky validované rozhodování v celé řadě odvětví zdravotní péče.

 

Vysoká klinická hodnota testů

 

CPS se intenzivně zaměřuje na odvětví klinické chemie a imunoanalýzy a nabízí testy s vysokou hodnotou pro screening, diagnostiku, predikci a monitorování onemocnění napříč širokým spektrem oborů, jako jsou např. hematologie, gynekologie, infekční onemocnění, endokrinologie, kardiologie a personalizovaná zdravotní péče. Navíc CPS nabízí produkty pro testování v místě péče o pacienta, podporujících klinické rozhodování v ordinaci lékaře, na pohotovosti nebo v podmínkách následné péče. Nedávno vstoupila CPS do nové éry laboratorní diagnostiky a hematologie s inovativním portfoliem, které nabízí klinickým pracovníkům a laboratořím integrovaná a účinná laboratorní řešení poskytující ještě vyšší klinickou hodnotu.

 

Realizování vize integrované klinické laboratoře

 

Divize Roche Diagnostics neustále rozšiřuje program integrované klinické laboratoře (Integrated Central Lab) konsolidováním a integrováním široké řady platforem z různých disciplín včetně molekulární diagnostiky, POC a koagulačních nebo hematologických testů či analýzy moče. Název Integrated Central Laboratory sděluje, že všechny jednotlivé součásti jsou navrženy tak, aby fungovaly perfektně dohromady a zároveň bylo docíleno lepší účinnosti, širšího rozsahu a kvality diagnostiky, jednoduššího, levnějšího a transparentnějšího testování.

 

Tím, že děláme nyní to, co bude pacient potřebovat v dalším kroku, pokračuje CPS v naplňování svého závazku poskytovat integrované a jednodušší diagnostické testy vysoké kvality, zlepšovat přístup ke zdravotní péči a měnit život pacientů k lepšímu.