Článek

Tekutá biopsie

Inovace pro zlepšení péče o pacienta

Biopsie je pro pacienty s rakovinou velmi důležitým úkonem. Poskytuje zásadní informace pro diagnózu, prognózu a také pro předpověď odezvy na léčbu nebo naopak rezistence. U některých typů rakoviny, jako je nemalobuněčný karcinom plic, je obtížné provést resekci dostatečného množství tkáně z biopsie pro testování biomarkerů kvůli zdravotnímu stavu pacienta nebo umístění nádoru v plicích.

Tekutá biopsie nabízí alternativní typ vzorku, který může překlenout úskalí při získávání vzorků nádorové tkáně. Umožňuje lékařům a laboratořím použít plazmu pacientů, v případě, kdy nelze získat nádorovou tkáň, anebo její získání představuje pro pacienta riziko.

Odběr krve představuje pro pacienty neinvazivní postup a opakovatelnou metodu testování pro laboratoře i lékaře. Tekutá biopsie má mimořádný potenciál transformovat testování a péči o onkologické pacienty, a stává se doplňkem k běžné technice tkáňové biopsie.

Společnost Roche zaujímá přední pozice na poli inovací tekuté biopsie v péči o pacienty s rakovinou plic. Vyvinula test (test na mutace EGFR cobas® EGFR Mutation Test v2), který lze používat jak pro nádorovou tkáň, tak i pro cfDNA v plazmě k odhalení mutací v genu receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) ve spojení s NSCLC. Společnost Roche neustále přeměňuje slibné poznatky z výzkumu v oblasti tekuté biopsie na přesnější diagnostiku a lepší péči o pacienty.

Lepší péče o pacienty

RMD G&O laboratoř patologie

*Funkce SQI v současnosti není dostupná v USA.

 

Při testování plazmy s použitím testu na mutace EGFR cobas® EGFR Mutation Test v2 zahrnuje výstupní zpráva unikátní funkci nazvanou semikvantitativní index (SQI)*. Tento index odráží trend mutační nálože v genu EGFR. Při opakovaném testování pacientů na mutaci v EGFR může sledování hodnoty SQI a určení trendu pomoci s pochopením progrese onemocnění, což u jiných testů není možné.

Výzkum na poli tekuté biopsie

Po několik desetiletí se vědělo, že nádory uvolňují do krve markery různými způsoby. Stále častěji se izoluje volná cirkulující DNA (cfDNA), cirkulující nádorové buňky (CTC) a exozomální mRNA a používají se k monitorování parametrů spojených s rakovinou – pro účely diagnostiky, prognózy a monitorování rezistence vůči léčivům.

Největší výhodou tekuté biopsie je možnost detekovat postup onemocnění nebo rezistenci vůči léčbě dlouho před nástupem klinických příznaků nebo jejich vizualizací pomocí zobrazovacích metod. Navíc mají určité druhy rakoviny jako melanom a karcinomy plic sklony ke vzniku minimálně dvou až čtyř genetickým mutacím. Ve vzorcích tkání odebraných při biopsii se nemusejí nalézt všechny mutace. Naproti tomu tekutá biopsie nabízí vyšší pravděpodobnost detekování takovýchto změn.

RMD G&O cévní graf (1)
tabulka tekuté biopsie

Podívejte se, proč tekutá biopsie z krve přináší více možností právě pro pacienty s nejvážnějšími formami onemocnění.

Budoucnost tekuté biopsie

Tekutá biopsie sice nemůže v rámci prvotní diagnózy nahradit biopsii tkáňovou, stále více se ale ukazuje její zásadní přínos v detekci mutací v reálném čase. Díky tomu umožňuje onkologům efektivnější péči o pacienty.

Zjistěte více o potenciální roli tekuté biopsie v monitorování pacientů s rakovinou plic, detekci progrese onemocnění a zjištění pravděpodobné odezvy na léčbu pomocí inhibitorů tyrozinkináz.

 

 

Pokročilé možnosti testování pacientů s rakovinou plic

 

S testem cobas® EGFR Mutation Test v2 můžete zlepšit péči o pacienty s NSCLC. Zjistěte více a začněte se změnou standardní péče již dnes

RMD G&O pokročilé možnosti testování

Související informace

journeyOfAliquidBiopsy_preview.jpg

Použití tekuté biopsie

Tekutá biopsie může být alternativou k biopsii tkáňové.