Článek

Hlavní role Roche NT-proBNP jako prvotního testu pro diagnostiku srdečního selhání

Lepší diagnostika v neakutních i akutních podmínkách, lepší využití zdrojů.1

 

V souvislosti s klinickým hodnocením se v hlavních pokynech s nejvyšší úrovní doporučení (IA) jako počáteční diagnostický test doporučují natriuretické peptidy.2,3 Použití Roche NT-proBNP vám pomůže:

 • včas a s vysokou citlivostí a negativní prediktivní hodnotou vyloučit srdeční selhání (HF)2-5,
 • vyvarovat se nadbytečné echokardiografie a zkrátit dobu pobytu na pohotovosti1,4,6-10,
 • identifikovat pacienty s vysokou pravděpodobností srdečního selhání, kteří potřebují další vyšetření srdce k potvrzení diagnózy a zahájení léčby2,3,11,
 • identifikovat pacienty v primární péči, kteří potřebují doporučení ke specialistovi4,6,7.

Neakutní srdeční selhání:

 

Průvodce hodnocení výsledku Roche NT-proBNP při diagnostice pacientů v neakutním stavu1,2,4,6,11

Roche NT-proBNP < 125 pg/ml:

 • Nepravděpodobné srdeční selhání
 • Zvažte jinou diagnózu. 

 

Roche NT-proBNP > 125 pg/ml:

 • Pravděpodobné srdeční selhání
 • Proveďte echokardiografii k potvrzení diagnózy srdečního selhání.

Akutní srdeční selhání:

 

Průvodce hodnocení výsledků Roche NT-proBNP při diagnostice pacientů v akutním stavu2,5,8

 

Jediný klinicky ověřený biomarker s věkově specifickými referenčními hodnotami, které pomáhají zlepšit specificitu a přesnost diagnostiky srdečního selhání5,8

Roche NT-proBNP < 300 pg/ml

 • Vyhledejte další příznaky

Roche NT-proBNP > 300 pg/ml ale pod hranicí „pravidla“ omezení dle věku

 • Zobrazovací diagnostika

„Pravidla“ omezení dle věku Roche NT-proBNP

> 450 pg/ml pokud < 50 let věku

> 900 pg/ml pokud 50–75 let věku

> 1 800 pg/ml pokud > 75 let věku

 • Potvrzení zobrazovacími metodami

*Výsledky v šedé zóně je nutné interpretovat v klinickém kontextu, protože jiné příčiny nad rámec srdečního selhání mohou vést ke zvýšení natriuretických peptidů.2

Máte nějaké dotazy?
KONTAKTUJTE NÁS

Zkratky

NT-proBNP: N-koncový prohormon mozkového natriuretického peptidu

 

Odkazy

 1. Hildebrandt et al. (2010). Eur Heart J. 31, 1881–1889
 2. Ponikowski et al. (2016). Eur J Heart Fail. 18, 891–975
 3. Yancy et al. (2017). Circulation. 136, e137–e161
 4. Taylor et al. (2017). Br J Gen Pract. 2017 Feb; 67, e94–e102
 5. Januzzi et al. (2018). J Am Coll Cardiol. 71, 1191–1200
 6. Taylor et al. (2017). Efficacy and Mechanism Evaluation, No. 4.3. National Institute for Health Research. ISSN 2050–4365. [Z 23. ledna 2018]
 7. British Heart Foundation and the All-Party Parliamentary Group on Heart Disease (2016). Focus on Heart Failure. Report accessible on https://www.bhf.org.uk/get-involved/campaigning/inquiry-into-living-with- heart-failure [Z 23. ledna 2018]
 8. Januzzi et al. (2006). Eur Heart J. 27, 330–337
 9. Moe et al. (2007). Circulation. 115, 3103–3110
 10. Behnes et al. (2009). Int J Cardiol. 135, 165–174
 11. Rutten et al. https://ipccs.org/2017/12/10/epccs-practical-guidance-on-heart-failurediagnosis-and-management-in-primary-care/ [Z 23. ledna 2018]