Článek

Purifikace nukleových kyselin

Přejděte k vyšší automatizaci a flexibilitě NAP

Společnost Roche zaujímá přední pozici ve vývoji komerční technologie NAP (nucleic acid purification) již dvě desetiletí a nabízí řešení pro laboratoře všech velikostí.

Dnes jsou extrakční soupravy navrhovány s přihlédnutím k robotizaci a multiplexními požadavky, což přináší snadnější, bezpečnější a mnohem účinnější extrakci. Laboratoře jsou schopny zpracovávat desítky tisíc vzorků denně.

Divize molekulární diagnostiky Roche je v čele oblasti automatizované přípravy vzorků již téměř dvě desetiletí. Dnes splňují přístroje a reagencie MagNA Pure a soupravy High Pure naplňují různé potřeby s ohledem na požadovaný výkon laboratoře. Společnost Roche se soustředuje na automatizaci, flexibilitu a konzistenci napříč všemi systémy.

RMD Magna Pure

MagNa Pure 24
 

Vylepšete izolaci nukleových kyselin s plně automatickým systémem.

Více
RMD Magna Pure

MagNa Pure 96

Plně automatický velkokapacitní systém pro nejvyšší výkon laboratoře.

Více
Nucleic-Acid-Purification

Souprava pro izolaci celkové NK MagNA Pure 24

Souprava pro izolaci celkové NK pro extrahování nukleových kyselin ze vzorků o objemu od 200 µl do 1000 µl na předplněných „ready-to-use“ reagenčních soupravách systému MagNA Pure 24.

Více informací