Přeorganizujte svou laboratoř se systémy cobas® 6800/8800 Systems

Vstup do nové éry automatizace

Počátky molekulární diagnostiky

Objev polymerázové řetězové reakce (PCR) Karym Mullisem v roce 1983 stál za vznikem molekulární diagnostiky. Kary Mullis byl za svou práci v roce 1993 oceněn Nobelovou cenou za chemii. Díky této „kopírce“ DNA ve zkumavce se mohla metoda PCR společně s dalšími technikami založenými na amplifikačním testování nukleových kyselin (NAAT) rychle stát neodmyslitelnou součástí laboratorní medicíny.1-5

Následující desetiletí přineslo nové techniky, které urychlily PCR díky automatizaci a umožnilo vyvinutí rychlých, precizních a multiplexních PCR přístrojů.

Potřeba automatizovaných systémů

Dnešní laboratoře molekulární diagnostiky čelí velkému množství výzev – narůstající objemy testování, rozšiřování nabídek kvalitních testů a také zvyšování produktivity při současné úspoře nákladů.

Aby se dokázaly molekulární laboratoře těmto výzvám přizpůsobit, následují příklad klinických laboratoří, kde je jednou z hlavních priorit přechod k úplné automatizaci.

 • Díky napojení modulů na laboratorní informační systém (LIS) se sleduje pohyb vzorků laboratoří od přijetí vzorku až do automatického uvolnění výsledku pro lékaře6

Vývoj většiny molekulárních IVD testů se dlouhou dobu soustřeďoval jen na samotné testy a testovací systémy bez přihlédnutí k jejich začlenění do pracovních postupů laboratoří.

Univerzální koncept systému cobas® 6800/8800

Předcházející PCR systémy přinášely jen částečnou automatizaci a omezenou flexibilitu. Koncept systémů cobas® 6800 a cobas® 8800  přináší konzistenci procesu a zvýšení efektivity díky automatizaci celého pracovního postupu.

 • Vylepšení celkové doby odezvy, účinností a sledovatelnosti testování
 • Použití univerzálního procesu přípravy vzorků a reagencií lze izolovat, purifikovat a extrahovat všechny nukleové kyseliny. Tím odpadá potřeba samostatné izolace RNA nebo DNA.

Efektivita a standardizace

Automatizace umožnuje efektivnější využití zkušených laboratorních pracovníků a zároveň pomáhá snižovat náklady.6-8

 • Oba systémy dodají až 96 výsledků přibližně za 3 hodiny. Za osmihodinovou pracovní směnu dokáže systém cobas® 6800 zpracovat až 864 vzorků a systém cobas® 8800 až 1 824 vzorků
 • Systémy automaticky a efektivně zpracovávají vzorky bez nutnosti předběžného třídění nebo rozřazování podle šarží testů 
 • V jednom okamžiku může být v přístroji vloženo až 12 kazet s reagenciemi pro dané testy 
 • Plně automatizované pracovní postupy zkracují čas manuálních úkonů 
 • Menší prostorové nároky, protože není potřeba další čištění, příprava reagencií ani prostor pro umístění chladničky či mrazničky
 • Plné propojení, které bylo validované pro molekulární testování dostupné pouze od společnosti Roche

 

Další automatizace s použitím preanalytických systémů cobas p 312, 512 a 612

Systémy cobas® 6800/8800 pomáhají laboratořím s integrací a automatizací jejich pracovních postupů a zajišťují propojení s preanalytickými a postanalytickými systémy. Rozsáhlá nabídka pomáhá konsolidovat testování v plně automatizovaném vysokokapacitním systému.

 

Systémy cobas® 6800/8800: Automatizace molekulárních pracovních postupů

Zjednodušený vývoj vlastních testů

Uživatelský kanál cobas omni Utility Channel pro použití v systémech cobas® 6800/8800 nabízí laboratořím možnost vyvíjet a validovat vlastní laboratoří navržené testy (LDT).**

 

 • Konsolidace a plná automatizace IVD a LDT testů na jedné platformě pomáhá maximálně využít možnosti laboratoře, minimalizovat počáteční investice a snižovat provozní náklady*

Zvyšování efektivity v systému zdravotní péče

Automatizované platformy usnadňují a urychlují vydáním klinicky hodnotných a spolehlivých výsledků klinikům zahájení nebo změnu terapie.

lékaři

Lékaři získají rychlejší, kvalitnější výsledky a mohou tedy informovaně rozhodovat o péči o pacienta nebo bezpečném uvolňování krevních produktů krevními bankami a frakcionátory plazmy

Vývoj testů

Při vývoji testů lze těžit z jednotných reagenčních a technologických parametrů pro rychlejší a efektivnější odpověď na krizové situace, jako jsou např. epidemie různého rozsahu.

laboratoře

Laboratoře se mohou soustředit na jiné důležité úkoly s nižšími požadavky na technické dovednosti, kratší dobou strávenou manuálními úkony, zvýšenými možnostmi objemů testování, flexibilitou, rychlejším vydáváním  výsledků testů a jejich lepší kvalitou

finanční týmy

Finanční týmy mohou uspořené náklady plynoucí ze zvýšené kapacity a produktivity personálu, konsolidací přístrojového vybavení a produktového portfolia a lepších možností rychlé reakce na nouzové situace (např. epidemie) investovat do dalšího rozvoje.

Nový standard oboru

Molekulární diagnostika je klíčovou součástí laboratorní medicíny a PCR představuje jeden z jejích hlavních pilířů. Systémy cobas®  6800/8800 poskytují úplnou automatizaci, vysokou flexibilitu a výkonnost a jsou momentálně nejpokročilejším systémem využívajícím technologii PCR.

Díky svým inovativním přístupům mění systémy cobas® 6800/8800 způsob, jakým molekulární laboratoře přemýšlejí a pracují, a jsou skutečným ztělesněním budoucnosti molekulárního testování.

 

cobas omni Utility Channel není k dostání na všech trzích.
*Vzorky IVD a LDT se zpracovávají na samostatných provozních plotnách cobas omni Processing Plates.
**V USA pouze pro výzkumné použití.

Související systémy

RMD cobas 6800 280×184
cobas® 6800 System

 

Získejte nové zkušenosti s testováním pro aplikace IVD – pouhé dvě jednoduché uživatelské interakce na jeden cyklus a až 8 hodin bez nutnosti zásahu.

Více
RMD cobas 8800 280×184
cobas® 8800 System

 

Bezkonkurenční výsledky s minimálními zásahy obsluhy znamenají revoluční změnu budoucnosti vysoce výkonných aplikací.

Více
RMD Systémy cobas 6800 8800 System
cobas omni Utility Channel

 

Konsoliduje zpracování rutinních LTD testů s testy IVD v systémech cobas® 6800/8800. Použití obou pracovních postupů na jedné platformě zvyšuje efektivitu a provozní výkon.

Více

Literatura

 

 1. Mullis KB, Faloona FA. Specific synthesis of DNA in vitro via a polymerase-catalyzed chain reaction. Methods Enzymol. 1987;155:335-350.
 2. Salki RK, Bugawan TL, Horn GT, et al. Analysis of enzymatically amplified beta-globin and HLA-DQ alpha DNA with allele-specific oligonucleotide probes. Nature. 1986;324(6093):163-166.
 3. Salki RK, Gelfand DH, Stiffel S, et al. Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase. Science. 1988;239(4839):5.
 4. Mullis, KB. The unusual origin of the polymerase chain reaction. Sci AM. 1990;262(4): 56-61, 64-55.
 5. Mullis, KB. Target amplification for DNA analysis by the polymerase chain reaction. Ann Biol Clin (Paříž).1990;48(8):579-582.
 6. Melanson SE, Lindeman NI, Jarolim P. Selecting automation for the clinical chemistry laboratory. Arch Pathol Lab Med. 2007;131(7):1063-1069.
 7. Streitberg GS, Angel L, Sikaris KA, et al. Automation in clinical biochemistry: core, peripheral, STAT, and specialist laboratories in Australia. J Lab Autom. 2012;17(5): 387-394.
 8. Zaniotto M, Plebani M. The ‘hospital central laboratory’: automation, integration and clinical usefulness. Clin Chem Lab Med. 2010;48(7):911-917.