Váš názor nás zajímá

Jak jste spokojeni?

Využijte možnosti sdělit nám Váš názor na naše služby kdykoli a na cokoli. Máte něco na srdci? Dejte nám vědět!

Místo pro Vaši zpětnou vazbu

Úspěch
Formulář byl odeslán úspěšně
text

Děkujeme za Váš čas, důvěru a důležitou zpětnou vazbu!

Přejete si kontaktovat Roche v jiných záležitostech?

Zde jsou kontakty 

Zajímají Vás novinky Roche Diagnostics? 

Jak v Roche zpracováváme osobní data?

Jak v Roche zpracováváme osobní data?

Odesláním formuláře jste informován/a, že společnost ROCHE s.r.o., IČ: 49617052, se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13202 (dále jen „společnost“) bude zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, typ kontaktu, produkt, znění dotazu a odpovědi) za účelem zpracování dotazu, vyhodnocení kvality zpracování dotazu, a to po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení dotazu, maximálně však 3 roky. Poté budou poskytnuté osobní údaje anonymizovány. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v rámci skupiny Roche. Veškeré žádosti, připomínky, výhrady či dotazy k této evidenci, prosím zasílejte na adresu [email protected]. Více informací najdete v Informacích o zpracování osobních údajů.

FairData Professionals a.s.
Na Florenci 1332/23
110 00 Praha 1 – Nové Město
 +420 255 000 111
[email protected]