{ "ProductData": { "ID": "INS_754", "ProductType": "Instrument", "BrandName": "Accutrend® Plus system", "ProductNameAddition": "", "RegulatoryDisclaimer1": "For in vitro diagnostic use.", "DisclaimerGroup1": "IVD", "RegulatoryDisclaimer2": "", "DisclaimerGroup2": null, "RegulatoryDisclaimer3": "", "SampleType": [ ], "LicenseDisclaimers": [ ], "RelatedLinks": "", "Clone": "", "ControlTissue": [ "" ], "ISOtypes": "", "Species": [ "" ], "StainLocalization": [ "" ], "ProductNameGlobal": "Accutrend Plus" }, "ProductImageDetails": { "ImagePath": "https://pim-media.roche.com/Images/Accutrend-Plus-system.png", "ImageType": "Image main" }, "Product2Taxonomy": { "Product2TaxonomyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "StructureNodeStatus": "", "NodeName": "", "NodeID": "1042" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Organization", "StructureSystemName": "Organization", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Clinical Chemistry and Immunoassay", "NodeID": "10-10-20-20-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Accutrend", "NodeID": "020" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems", "NodeID": "10-000-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Patient Self Testing", "NodeID": "100-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Point of Care Testing", "NodeID": "110-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Clinical Chemistry", "NodeID": "020" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "999-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Diabetes", "NodeID": "13-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Critical Care", "NodeID": "11-00-00" } ] }, "Product2Materials": { "P2MaterialReferences": [ { "MaterialNum": "05050472023", "MaterialDescription": "Accutrend Plus Kit mg/dl", "RegisteredProductName": "Accutrend® Plus system (mg/dl)", "GTIN": "04015630936748", "ProductCategoryText": "Meters", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "05050499023", "MaterialDescription": "Accutrend Plus Kit mmol/l", "RegisteredProductName": "Accutrend® Plus system (mmol/l)", "GTIN": "04015630936755", "ProductCategoryText": "Meters", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" } ] }, "Product2Products": { "Product2ProductReference": [ ] }, "ProductSpec": [ { "ProductSpecVariant": { "Chapters": [ { "Language": "cs", "Value": "Měřící přístroj Accutrend Plus se používá ke kvantitativnímu měření čtyř krevních parametrů: cholesterolu, triglyceridů a laktátu. Pomocí testovacích proužků, specifických pro každý z těchto krevních parametrů, se provádí fotometrické měř ení reflektance. Podrobné infor- mace o každém testu naleznete v příbalových informacích ke konkrétním testovacím proužkům.

Měřící přístroj je vhodný jak pro profesionální použití, tak pro sebetestování.

Výjimka: Přístroj Accutrend Plus není vhodný k sebetestování glukózy. ", "Country": "XG", "Code": "Intended Use", "Name": "Intended Use" } ] } } ] }

Accutrend® Plus system

Přehled

Informace pro objednání

Technická dokumentace

error errorMessage
Při načítání této části došlo k problému.
Znovu načtěte tuto stránku nebo to zkuste znovu později.