Systém CoaguChek® INRange

Lepší kontrola. Více času v terapeutickém rozmezí.

Obrázek systému CoaguChek® INRange
Máte nějaké dotazy?
Kontaktujte nás

Připojení

 

Propojte se díky vestavěné bezdrátové technologii Bluetooth® s pacienty, kteří vám nyní mohou posílat výsledky PT/INR přímo z měřicího přístroje. Můžete jim tak pomáhat s léčbou a udržováním ve správném rozmezí – kdykoli a kdekoli.

Ukázalo se, že technologie a kvalita CoaguChek usnadňují pacientům s VKA sebetestování, a to bezpečným, přesným a spolehlivým způsobem.1

 

Delší doba ve správném rozmezí

 

Pacienti, kteří se většinu času (> 70 %) pohybují v terapeutickém rozmezí, dosahují lepších klinických výsledků.2,3 Studie ukazují, že toho lze dosáhnout sebetestováním pomocí technologie CoaguChek1,4

 

Větší zapojení pacientů

 

Pacienti, kteří se testují samostatně, a více se tak podílejí na péči o sebe samé, se testují častěji a pohybují se delší dobu v terapeutickém rozmezí.4,5

 

Hodnota sebetestování pacienta

 

Ukazuje se, že ve srovnání s běžnou péčí nebo pobytem na antikoagulační klinice tráví pacienti, kteří se testují samostatně více času v terapeutickém rozmezí,6-8 nemívají tak vysoké nebo nízké hodnoty INR 8 a tolik tromboembolických příhod,9-10 žijí kvalitnější život 11,12 a celkově jsou s léčbou spokojenější11,13.

CoaguChek INRange
Hlavní vlastnosti
 • Podávání zpráv o vývoji výsledků: Měřicí přístroj CoaguChek INRange pacienta informuje, zda je jeho nejnovější výsledek vyšší nebo nižší než ten poslední, a pomáhá mu tak udělat si komplexní obrázek o jejich vývoji.

 • Připojení Bluetooth nebo USB: Připojením měřicího přístroje k mobilní aplikaci přes Bluetooth nebo USB odešlete výsledky snadno a rychle lékaři. Pro další informace o kompatibilním softwaru pro přenos dat s přístrojem CoaguChek INrange kontaktujte místní zákaznickou podporu společnosti Roche Diagnostics.

 • Barevný displej: Displej barevně rozlišuje jednotlivé výsledky a další důležité informace a zvýrazní je tak, aby byly snadno čitelné a srozumitelné.

 • Informace o cílovém rozmezí: Jakmile v měřiči CoaguChek INRange nastavíte cíle, oznámí pacientovi přehledně výsledky mimo toto rozmezí.

 • Přidávání komentářů: Pacient může u každého výsledku zadat až 6 komentářů, které mu pomohou zapamatovat si činnosti, které mohly výsledek ovlivnit.

 • Připomínky a nápovědy na obrazovce: Můžete si nastavit i připomínky důležitých činností, např. kdy provést testování, vzít si lék nebo kdy máte další návštěvu u lékaře. Nápověda na obrazovce poskytuje textové pokyny v celém průběhu testování.
Sada CoaguChek INRange sestává z následujících komponent
 • Měřicí přístroj CoaguChek INRange
 • Odběrové pero CoaguChek XS Softclix – pro použití pouze jedním pacientem
 • Lancety CoaguChek Softclix (sáček s 10 kusy)
 • Přepravní pouzdro
 • Uživatelská příručka, Stručná referenční příručka
 • USB kabel, 4× baterie AAA

 

Další potřebné komponenty

 

 • Proužky CoaguChek XS PT Test PST (ve vialce)

 1. Sharma, P., Scotland, G., Cruickshank, M., Tassie, E., Fraser, C., et al. (2015). Is self-monitoring an effective option for people receiving long-term vitamin K antagonist therapy? A systematic review and economic evaluation. BMJ Open 5:e007758
 2. Gallagher, A.M., Setakis, E., Plumb, J. M., Clemens, A., van Staa, T.P. (2011). Risks of stroke and mortality associated with suboptimal anticoagulation in atrial fibrillation patients. Thromb Haemost 106, 968–977
 3. Wan, Y., Heneghan, C., Perera, R., Roberts, N., Hollowell, J., et al. (2008). Anticoagulation control and prediction of adverse events in patients with atrial fibrillation: a systematic review. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 1, 84–91
 4. Ward, A., Tompson, A., Fitzmaurice, D., Sutton, S., Perera, R., et al. (2015). Cohort study of Anticoagulation Self-Monitoring (CASM): a prospective study of its effectiveness in the community. Br J Gen Pract. 65(636):e428-437
 5. Heneghan, C., Ward, A., Perera, R., et al. (2012). Self-monitoring of oral anticoagulation:systematic review and meta-analysis of individual patient data. Lancet 379:322-334
 6. Bereznicki, L.R.E., Jackson, S.L., Peterson, G.M. (2013). Supervised patient self-testing of warfarin therapy using an online system. J Med Internet Res 15, e138
 7. Christensen, H., Lauterlein, J.-J., Sørensen, P.D., Petersen, E.R.B., Madsen, et al. (2011). Home management of oral anticoagulation via telemedicine versus conventional hospital-based treatment. Telemed J E-Health Off J Am Telemed Assoc 17, 169–176
 8. Bussey, H.I., Bussey M., Bussey-Smith K.L., Frei, C.R. (2013). Evaluation of warfarin management with international normalized ratio self-testing and online remote monitoring and management plus low-dose vitamin k with genomic considerations: a pilot study. Pharmacotherapy 33, 1136–1146
 9. Heneghan, C., Ward, A., Perera, R., Bankhead, C., Fuller, A., et al. (2012). Self-monitoring of oral anticoagulation: systematic review and meta-analysis of individual patient data. Lancet 379, 322–334
 10. Heneghan, C., Alonso-Coello, P., Garcia-Alamino, J.M., Perera, R., Meats, E., Glasziou, P. (2006). Self-monitoring of oral anticoagulation: a systematic review and meta-analysis. Lancet 367, 404–411
 11. Matchar, D.B., Jacobson, A., Dolor, R., Edson, R., Uyeda, L., et al. (2010). Effect of home testing of international normalized ratio on clinical events. N Engl J Med 363, 1608–1620
 12. Salvador, C.H., Ruiz-Sanchez, A., González de Mingo, M.A., Carmona Rodríguez, M., Carrasco, et al. (2008). Evaluation of a telemedicine based service for the follow-up and monitoring of patients treated with oral anticoagulant therapy. EEE Trans Inf Technol Biomed 12, 696–706
 13. Gardiner, C., Williams, K., Mackie, I.J., Machin, S.J., Cohen, H. (2005). Patient self-testing is a reliable and acceptable alternative to laboratory INR monitoring. Br J Haematol 128, 242–247

*Nepoužívejte přístroj v nadmořské výšce nad 4 300 metrů (14 000 ft).

Zkratky

INR: mezinárodní normalizovaný poměr

PT: protrombinový čas

CoaguChek INRange

*Do not use the meter at an altitude higher than 14,000 feet (4,300 meters).

Abbreviations

INR: International Normalized Ratio

PT: Prothrombin time

Connectivity

 

Built-in wireless, Bluetooth® technology allows you to be connected to your patients, who can now transmit their PT/INR results from their meter to you. This will help you to keep patients on track and in range–anytime, anywhere.

CoaguChek technology and quality have been recognized to facilitate VKA patient self-testing in a safe, accurate and reliable manner.1

 

More time in range

 

Patients who spend a high proportion of time (> 70%) in the therapeutic range achieve better clinical outcomes.2,3 Studies show that this can be achieved through self-testing using CoaguChek technology1,4

 

More engaged patients

 

Patients who self-test are more engaged in their own care, test more often and spend more time in therapeutic range.4,5

 

Value of patient self-testing

 

Patient self-testing has been shown to result in more time spent in therapeutic range,6-8 fewer very high or very low INR values,8 fewer thromboembolic events,9-10 improved patient quality of life,11,12 and better treatment satisfaction11,13 as compared to usual care or anti-coagulation clinic.

Do you have any questions?
Contact us
Key features
 • Results trend reporting: The CoaguChek INRange meter will let your patients know if their most recent result is higher or lower than their last result to help understand trends.

 • Bluetooth or USB connectivity: Connect the meter to a mobile app via Bluetooth or USB to quickly and easily send results to the healthcare professional. For more information about compatible software for data transfer with the CoaguChek INRange meter please contact your local Roche Diagnostics customer support.

 • Color display: The color display makes important information such as color-coded results noticeable so that they are easy to read and understand.

 • Target range aware: Once you setup targets in your CoaguChek INRange, it will clearly let the patient know about results out of that range.

 • Commenting: The patient can enter up to 6 comments with each result to help them remember any past actions that may have affected the result.

 • Reminders and on-screen help: Reminders can be setup for important events such as when to test, take medication or next doctor's appointment. On-screen help provides text guidance through-out the test procedure.
The CoaguChek INRange kit consists of the following components
 • CoaguChek INRange meter
 • CoaguChek XS Softclix lancing device -for single patient use only
 • CoaguChek Softclix lancets (bag of 10)
 • Carrying case
 • User's manual, Quick reference guide
 • USB cable, 4 x AAA batteries

 

Additional required components

 

 • CoaguChek XS PT Test PST strips (in a vial)

 1. Sharma, P., Scotland, G., Cruickshank, M., Tassie, E., Fraser, C., et al. (2015). Is self-monitoring an effective option for people receiving long-term vitamin K antagonist therapy? A systematic review and economic evaluation. BMJ Open 5:e007758
 2. Gallagher,A.M., Setakis, E., Plumb, J.M., Clemens, A., van Staa, T.P. (2011). Risks of stroke and mortality associated with suboptimal anticoagulation in atrial fibrillation patients. Thromb Haemost 106, 968–977
 3. Wan, Y., Heneghan, C., Perera, R., Roberts, N., Hollowell, J., et al. (2008). Anticoagulation control and prediction of adverse events in patients with atrial fibrillation: a systematic review. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 1, 84–91
 4. Ward A, Tompson A, Fitzmaurice D, Sutton S, PereraR., et al. (2015). Cohort study of Anticoagulation Self-Monitoring (CASM): a prospective study of its effectiveness in the community. Br J Gen Pract. 65(636):e428-437
 5. Heneghan C., Ward A., Perera R., et al. (2012). Self-monitoring of oral anticoagulation:systematic review and meta-analysis of individual patient data. Lancet 379:322-334
 6. Bereznicki, L.R.E., Jackson, S.L., Peterson, G.M. (2013). Supervised patient self-testing of warfarin therapy using an online system. J Med Internet Res 15, e138
 7. Christensen, H., Lauterlein, J.-J., Sørensen, P.D., Petersen, E.R.B., Madsen, et al. (2011). Home management of oral anticoagulation via telemedicine versus conventional hospital-based treatment. Telemed J E-Health Off J Am Telemed Assoc 17, 169–176
 8. Bussey, H.I., Bussey M., Bussey-Smith K.L., Frei, C.R. (2013). Evaluation of warfarin management with international normalized ratio self-testing and online remote monitoring and management plus low-dose vitamin k with genomic considerations: a pilot study. Pharmacotherapy 33, 1136–1146
 9. Heneghan, C., Ward, A., Perera, R., Bankhead, C., Fuller, A., et al. (2012). Self-monitoring of oral anticoagulation: systematic review and meta-analysis of individual patient data. Lancet 379, 322–334
 10. Heneghan, C., Alonso-Coello, P., Garcia-Alamino, J.M., Perera, R., Meats, E., Glasziou, P. (2006). Self-monitoring of oral anticoagulation: a systematic review and meta-analysis. Lancet 367, 404–411
 11. Matchar, D.B., Jacobson, A., Dolor, R., Edson, R., Uyeda, L., et al. (2010). Effect of home testing of international normalized ratio on clinical events. N Engl J Med 363, 1608–1620
 12. Salvador, C.H., Ruiz-Sanchez, A., González de Mingo, M.A., Carmona Rodríguez, M., Carrasco, et al. (2008). Evaluation of a telemedicine based service for the follow-up and monitoring of patients treated with oral anticoagulant therapy. EEE Trans Inf Technol Biomed 12, 696–706
 13. Gardiner, C., Williams, K., Mackie, I.J., Machin, S.J., Cohen, H. (2005). Patient self-testing is a reliable and acceptable alternative to laboratory INR monitoring. Br J Haematol 128, 242–247

Technické specifikace

Technické specifikace

Systém detekce
 

Amperometrické (elektrochemické) stanovení času PT po aktivaci koagulace lidským rekombinantním tromboplastinem

 

Uživatelské rozhraní
 

Intuitivní uživatelské rozhraní s barevným displejem, tlačítky on/off, enter, back a up/down

 

Aplikace vzorku
 

Shora a z obou stran přístroje: možnosti dávkování vlevo nebo vpravo,

Teplota
 

+15 °C až +32 °C (59 °F až 90 °F)

 

Vlhkost
 

10–85 %

 

Maximální nadmořská výška
 

4 300 m (14 000 ft)

 

Umístění
 

- První možnost: Displej používejte na rovné ploše bez otřesů

- Druhá možnost: Držte displej v ruce, aby byl přibližně ve vodorovné poloze

 

Rozmezí měření INR
 

0,8–8,0

 

Rozhraní
 

USB (typ B) a Bluetooth

 

Napájení
 

Baterie – čtyři 1,5V alkalicko-manganové AAA baterie

Počet testů na sadu baterií

Až 60 testů nebo 1 rok

 

Rozměry
 

145 × 75 × 30 mm

 

Hmotnost
 

135 g (bez baterií)

 

Paměť
 

400 výsledků testů

 

Automatické vypnutí napájení
 

Automatické vypnutí po 2 minutách nečinnosti

Typ vzorku
 

Čerstvá plná kapilární krev

 

Velikost vzorku
 

≥ 8 μl

 

Interference
 

Přečtěte si příbalový leták k testovacím proužkům

ISI
 

Cca 1,0

 

Citlivost na heparin
 

Mimo terapeutické hladiny, do 0,8 I.U/ml v případě UFH a do 2 anti-Xa U/ml v případě LMWH

 

Kontrola kvality
 

Na každém proužku, stejným kanálem jako prochází krev

 

Stabilita
 

21 měsíců od data výroby (+2 °C až +30 °C)

 

Barevný

Zobrazení cílového rozmezí