{ "ProductData": { "ID": "INS_730", "ProductType": "Instrument", "BrandName": "cobas b 123 <1> POC system", "ProductNameAddition": "", "RegulatoryDisclaimer1": "For in vitro diagnostic use.", "DisclaimerGroup1": "IVD", "RegulatoryDisclaimer2": null, "DisclaimerGroup2": null, "RegulatoryDisclaimer3": null, "SampleType": [ ], "LicenseDisclaimers": [ ], "RelatedLinks": "", "Clone": "", "ControlTissue": [ "" ], "ISOtypes": "", "Species": [ "" ], "StainLocalization": [ "" ], "ProductNameGlobal": "cobas b 123 1" }, "ProductImageDetails": { "ImagePath": "https://pim-media.roche.com/Images/cobas b 123.jpg", "ImageType": "Image main" }, "Product2Taxonomy": { "Product2TaxonomyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "NodeID": "1014", "StructureNodeStatus": "", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "NodeID": "110", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "cobas" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "NodeID": "10-000-00", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "NodeID": "110-00", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Point of Care Testing" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "NodeID": "021", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Blood Gas and Electrolytes" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "NodeID": "99-00-00", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "NodeID": "999-00", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "NodeID": "99-00-00", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "NodeID": "99-00-00", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "NodeID": "11-00-00", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Critical Care" } ] }, "Product2Materials": { "P2MaterialReferences": [ { "MaterialNum": "05122244001", "MaterialDescription": "cobas b 123 < 1 > POC system", "RegisteredProductName": "cobas b 123 <1> POC system", "GTIN": "04015630036929", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" } ] }, "Product2Products": { "Product2ProductReference": [ ] }, "ProductSpec": [ { "ProductSpecVariant": { "Chapters": [ { "Name": "Intended Use", "Value": "Přístroj cobas b 123 POC system je plně automatický POCT systém určený k in vitro měření pH, krevních plynů (BG), elektrolytů (ISE), hematokritu (Hct), metabolitů (Glu, Lac), celkového hemoglobinu (tHb), derivátů hemoglobinu (O2Hb, HHb, COHb, MetHb), saturace kyslíkem (SO2) a novorozeneckého bilirubinu (Bili).

Přístroj cobas b 123 POC system navíc vypočítává odvozené parametry.

Je určen k měření v prostředí point-of-care, tj. na místě péče o pacienta, a v laboratoři.

Jako volitelné součásti jsou k dispozici vestavěný modul AutoQC a oxymetrový modul.", "Language": "cs", "Country": "XG", "Code": "Intended Use" } ] } } ] }

cobas b 123 <1> POC system

IVD For in vitro diagnostic use.
<b>cobas b</b> 123 <1> POC system

Přehled

Informace pro objednání

Technická dokumentace

error errorMessage
Při načítání této části došlo k problému.
Znovu načtěte tuto stránku nebo to zkuste znovu později.