{ "ProductData": { "RelatedLinks": "", "RegulatoryDisclaimer1": "For in vitro diagnostic use.", "RegulatoryDisclaimer2": "", "StainLocalization": [ "" ], "ProductType": "Instrument", "DisclaimerGroup2": null, "ProductNameGlobal": "cobas b 221 2 Roche OMNI S2 system", "DisclaimerGroup1": "IVD", "ControlTissue": [ "" ], "BrandName": "cobas b 221 <2> system", "LicenseDisclaimers": [ ], "Isotypes": "", "RegulatoryDisclaimer3": "", "ID": "INS_391", "ProductNameAddition": "", "Species": [ "" ], "Clone": "" }, "ProductImageDetails": { "ImagePath": "https://pim-media.roche.com/Images/INS_393_cobas_b_221.jpg", "ImageType": "Image main" }, "Product2Taxomony": { "Product2TaxomonyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "NodeName": "cobas b 221<2>=Roche OMNI S2 system", "NodeID": "19" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Organization", "StructureSystemName": "Organization", "NodeName": "BG/E and Hospital Blood Glucose", "NodeID": "10-10-20-10-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "NodeName": "cobas", "NodeID": "110" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems", "NodeID": "10-000-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "NodeName": "Point of Care Testing", "NodeID": "110-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "NodeName": "Blood Gas and Electrolytes", "NodeID": "021" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "999-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "NodeName": "Critical Care", "NodeID": "11-00-00" } ] }, "Product2Materials": { "P2MaterialReferences": [ { "MaterialNum": "03337111001", "MaterialDescription": "cobas b 221 2 Roche OMNI S2 system", "RegisteredProductName": "cobas b 221 <2> system", "GTIN": "04015630018307", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "GD0603", "PackSizePIM360": "", "PackSizeDescPIM360": "", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" } ] }, "Product2Products": { "Product2ProductReference": [ ] }, "ProductSpec": [ { "ProductSpecVariant": { "Chapters": [ { "Language": "cs", "Value": "Přístroj cobas b 221 system je plně automatizovaný analyzátor určený pro in vitro vyšetření plné krve, séra, plazmy, dialyzačních roztoků obsahujících acetát a hydrogenuhličitan a pleurální tekutiny kvantitativním měřením těchto parametrů:
 • pH
 • Krevní plyny (BG): PO2, PCO2
 • Elektrolyty ISE: Na+, K+, Cl-, iCa2+
 • Hematokrit (Hct)
 • Metabolity (MSS): glukóza, laktát močovina/BUN (pouze ve verzi <6>)
 • Celkový hemoglobin (tHb)
 • Saturace kyslíkem(SO2)
 • Deriváty hemoglobinu - COOX (O2Hb, HHb, COHb, MetHb)
 • Bilirubin (novorozenecký)
Přístroj cobas b 221 system navíc vypočítává odvozené parametry. V plné krvi, séru nebo plazmě lze měřit tyto parametry:
 • pH
 • Krevní plyny (BG): PO2, PCO2
 • Elektrolyty ISE: Na+, K+, Cl-, iCa2+
 • Hematokrit (Hct)
 • Metabolity (MSS): (Glu, Lac, Urea/BUN)
 • Celkový hemoglobin (tHb)
 • Saturace kyslíkem (SO2)
 • Deriváty hemoglobinu - COOX (O2Hb, HHb, COHb, MetHb)
 • Bilirubin (novorozenecký)
V pleurální tekutině lze měřit tyto parametry:
 • pH
", "Name": "Intended Use" }, { "Language": "en", "Value": "The cobas b 221 system is an analyzer with an integrated AutoQC drawer option.
Configuration for cobas b 221<2> system: BG, pH, COOX, Bili", "Name": "Product Description" } ] } } ] }

cobas b 221 <2> system

Přehled

Objednávání

Technická dokumentace

   
Zpět     Vpřed
error errorMessage
Při načítání této části došlo k problému.
Znovu načtěte tuto stránku nebo to zkuste znovu později.