{ "ProductData": { "ID": "INS_391", "ProductType": "Instrument", "BrandName": "cobas b 221 <2> system", "ProductNameAddition": "", "RegulatoryDisclaimer1": "For in vitro diagnostic use.", "DisclaimerGroup1": "IVD", "RegulatoryDisclaimer2": null, "DisclaimerGroup2": null, "RegulatoryDisclaimer3": null, "SampleType": [ ], "LicenseDisclaimers": [ ], "RelatedLinks": "", "Clone": "", "ControlTissue": [ "" ], "ISOtypes": "", "Species": [ "" ], "StainLocalization": [ "" ], "ProductNameGlobal": "cobas b 221 2 Roche OMNI S2 system" }, "ProductImageDetails": { "ImagePath": "https://pim-media.roche.com/Images/INS_393_cobas_b_221.jpg", "ImageType": "Image main" }, "Product2Taxonomy": { "Product2TaxonomyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "StructureNodeStatus": "", "NodeName": "", "NodeID": "19" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "cobas", "NodeID": "110" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems", "NodeID": "10-000-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Point of Care Testing", "NodeID": "110-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Blood Gas and Electrolytes", "NodeID": "021" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "999-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Critical Care", "NodeID": "11-00-00" } ] }, "Product2Materials": { "P2MaterialReferences": [ { "MaterialNum": "03337111001", "MaterialDescription": "cobas b 221 2 Roche OMNI S2 system", "RegisteredProductName": "cobas b 221 <2> system", "GTIN": "04015630018307", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "GD0603", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" } ] }, "Product2Products": { "Product2ProductReference": [ ] }, "ProductSpec": [ { "ProductSpecVariant": { "Chapters": [ { "Language": "cs", "Value": "Systém cobas b 221 je plně automatizovaný analyzátor určený pro in vitro testování vzorků plné krve, séra, plazmy, dialyzačních roztoků obsahujících acetát a bikarbonát a pleurální tekutiny pro kvantitativní měření:
 • pH
 • Krevní plyny (BG): PO2, PCO2
 • Elektrolyty (ISE): Na+, K+, Cl- , iCa2+
 • Hematokrit (Hct)
 • Metabolity (MSS): glukóza, laktát, močovina/BUN (pouze online verze)
 • Celkový hemoglobin (tHb)
 • Saturace kyslíkem (SO2)
 • Deriváty hemoglobinu COOX (O2Hb, HHb, COHb, MetHb)
 • Bilirubin (neonatální)
   
Kromě toho systém cobas b 221 vypočítává odvozené parametry.

Následující parametry lze měřit v plné krvi, séru nebo plazmě:
 • pH
 • Krevní plyny (BG): PO2, PCO2
 • Elektrolyty (ISE): Na+, K+, Cl- , iCa2+
 • Hematokrit (Hct)
 • Metabolity (MSS): Glu, Lac, Urea/BUN
 • Celkový hemoglobin (tHb)
 • Saturace kyslíkem (SO2)
 • Deriváty hemoglobinu COOX (O2Hb, HHb, COHb, MetHb)
 • Bilirubin (neonatální)

V pleurální tekutině lze měřit následující parametr:
 • pH
", "Country": "XG", "Code": "Intended Use", "Name": "Intended Use" }, { "Language": "cs", "Value": "Systém cobas b 221 je analyzátor s integrovanou zásuvkou AutoQC.
Konfigurace pro  systém cobas b 221<2> systém: BG, pH, COOX, Bili", "Country": "XG", "Code": "Product Description", "Name": "Product Description" } ] } } ] }

cobas b 221 <2> system

<b>cobas b</b> 221 &lt;2&gt; system

Přehled

Informace pro objednání

Technická dokumentace

error errorMessage
Při načítání této části došlo k problému.
Znovu načtěte tuto stránku nebo to zkuste znovu později.