Analytický modul cobas c 303

cobas c 303
Máte nějaké dotazy?
Kontaktujte nás

Specifikace reagenční části

 • Typy reagenčních souprav

  cobas c pack green

 • Identifikace reagencií

  RFID

 • Vkládání a vyjímání reagencií

  Manuální

 • Portfolio dostupných metod

  >120

 • Kapacita disku s reagenciemi

  42 reagenčních kazet

   

 • Stabilita reagencií na palubě

  až 6 měsíců

 • Teplota skladování reagencií

  5–15 °C

Specifikace vstupní vzorkové jednotky

 • Objem vzorku při pipetování

  1,0 - 25,0 μl (kroky po 0,1 μl)

 • Pipetovací takt

  8 sekund

 • Detekce hladiny kapaliny

  k dispozici

 • Detekce sraženiny ve vzorku

  k dispozici

 • Detekce pěny ve vzorku

  k dispozici

Specifikace reakčního systému

 • Počet reakčních kyvet

  128

 • Reakční objem

  75–185 µl (detekovatelný reakční objem)

 • Teplota inkubační lázně

  37,0 ±0,1 °C

 • Reakční časy

  3–10 min (po krocích 1 min)

 • Míchací stanice

  Ultrazvuková

Specifikace fotometrického systému

 • Měření na reakční kyvetu/10 min

  46

 • Lampa fotometru

  12 V, 50 W

 • Fotometr

  Spektrofotometr s více vlnovými délkami

 • Maximální výkon*

  Pouze fotometrie: 450 testů/hod.
  Pouze HbA1c: 225 testů/hod.

  Pouze ISE: 450 testů/hod. (150 vzorků/hod.)

  Smíšený režim: 750 testů/hod. (300 fotometrie + 450 ISE testů/hod.)**

   

* Provozní kapacita se může lišit v závislosti na kombinaci zadání testů na vzorek

** Jednotka ISE a fotometrická měřící jednotka c 303 sdílejí stejný pipetor vzorků

Reference: Uživatelská příručka k cobas® pure integrated solutions, 2/2022, v. 1.1

cobac c  303 je klinickochemický modul systému cobas® pure integrated solutions. Je to plně automatizovaný, počítačem řízený diagnostický zdravotnický prostředek in vitro, určený ke kvantitativním a kvalitativním stanovením široké škály biochemických a ionselektivních parametrů v různých biologických kapalinách, např. v séru, plazmě, moči, mozkomíšním moku, plné krvi, slinách aj. K analýze uvedených typů vzorků systém využívá potenciometrii pro stanovení elektrolytů (NA+, CL-, K+) na jednotce ISE a fotometrii na fotometrickém modulu cobas c 303. Modul c 303 systému cobas® pure může být provozován vyškolenou obsluhou v klinických laboratořích. Více informací o zdravotnickém prostředku in-vitro najdete na portálu go.roche.com/Navody.

Čelní pohled na systém cobas pure integrated solutions

V jednoduchosti je dokonalost

cobas® pure integrovaná řešení

cobas® pure integrated solutions je součástí rodiny systémů cobas®, která je navržena tak, aby poskytovala vynikající výsledky a zároveň vám zjednodušovala každodenní práci.