{ "ProductData": { "ID": "INS_2009", "ProductType": "Instrument", "BrandName": "cobas u 411 urine analyzer", "ProductNameAddition": "", "RegulatoryDisclaimer1": "For in vitro diagnostic use.", "DisclaimerGroup1": "IVD", "RegulatoryDisclaimer2": null, "DisclaimerGroup2": null, "RegulatoryDisclaimer3": null, "SampleType": [ ], "LicenseDisclaimers": [ ], "RelatedLinks": "", "Clone": "", "ControlTissue": [ "" ], "ISOtypes": "", "Species": [ "" ], "StainLocalization": [ "" ], "ProductNameGlobal": "cobas u 411" }, "ProductImageDetails": { "ImagePath": "https://pim-media.roche.com/Images/INS_2009_cobas_u_411.jpg", "ImageType": "Image main" }, "Product2Taxonomy": { "Product2TaxonomyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "StructureNodeStatus": "", "NodeName": "", "NodeID": "2159" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "cobas", "NodeID": "110" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems", "NodeID": "10-000-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Core Lab", "NodeID": "050-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Urinalysis", "NodeID": "120" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "999-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" } ] }, "Product2Materials": { "P2MaterialReferences": [ { "MaterialNum": "04906969001", "MaterialDescription": "cobas u 411 urine analyzer", "RegisteredProductName": "cobas u 411 urine analyzer", "GTIN": "04015630925636", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" } ] }, "Product2Products": { "Product2ProductReference": [ ] }, "ProductSpec": [ { "ProductSpecVariant": { "Chapters": [ { "Language": "cs", "Value": "Analyzátor cobas u 411 je poloautomatizovaný systém pro rozbor moči, urč ený ke kvalitativnímu nebo semikvantitativnímu in vitro stanovení močových analytů zahrnujících pH, leukocyty, dusitany, bílkovinu, glukózu, ketolátky, urobilinogen, bilirubin a krev a také hmotnost a barvu.

Tato měření jsou užitečná při posuzování poruch ledvin, moč ových cest, jater a metabolismu. Tento systém je urč en k použití vyškolenými pracovníky v klinických laboratořích.", "Country": "XG", "Code": "Intended Use", "Name": "Intended Use" } ] } } ] }

cobas u 411 urine analyzer

<b>cobas u</b> 411 urine analyzer

Přehled

Informace pro objednání

Technická dokumentace

error errorMessage
Při načítání této části došlo k problému.
Znovu načtěte tuto stránku nebo to zkuste znovu později.