{ "ProductData": { "RelatedLinks": "", "RegulatoryDisclaimer1": "For in vitro diagnostic use.", "RegulatoryDisclaimer2": "", "StainLocalization": [ "" ], "ProductType": "Instrument", "DisclaimerGroup2": null, "ProductNameGlobal": "cobas u 601", "DisclaimerGroup1": "IVD", "ControlTissue": [ "" ], "BrandName": "cobas u 601 urine analyzer", "LicenseDisclaimers": [ ], "Isotypes": "", "RegulatoryDisclaimer3": "", "ID": "INS_2790", "ProductNameAddition": "", "Species": [ "" ], "Clone": "" }, "ProductImageDetails": { "ImagePath": "https://pim-media.roche.com/Images/INS_2790_cobas_u_601.jpg", "ImageType": "Image main" }, "Product2Taxomony": { "Product2TaxomonyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "NodeName": "cobas u 601", "NodeID": "6482" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "NodeName": "cobas", "NodeID": "110" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems", "NodeID": "10-000-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "NodeName": "Core Lab", "NodeID": "050-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "NodeName": "Urinalysis", "NodeID": "120" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "999-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" } ] }, "Product2Taxonomy": { "Product2TaxonomyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "NodeName": "cobas u 601", "NodeID": "6482" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "NodeName": "cobas", "NodeID": "110" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems", "NodeID": "10-000-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "NodeName": "Core Lab", "NodeID": "050-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "NodeName": "Urinalysis", "NodeID": "120" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "999-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" } ] }, "Product2Materials": { "P2MaterialReferences": [ { "MaterialNum": "06390498001", "MaterialDescription": "cobas u 601 urine analyzer", "RegisteredProductName": "cobas u 601 urine analyzer", "GTIN": "04015630932443", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "", "PackSizeDescPIM360": "", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" } ] }, "Product2Products": { "Product2ProductReference": [ { "ProductID": "CPS_000790", "BrandName": "cobas u pack", "ProductNameAddition": "", "ReferenceType": "Reagent", "Classification": [ { "IdentifierofStructureSystem": "Product_Grouping", "NameofStructureSystem": "Product Grouping", "StructureNodeID": "01-0051", "StructureGroupPath": "CPS->cobas u Multi-Parameter Colorimetry", "StructureGroupName": "cobas u Multi-Parameter Colorimetry" }, { "IdentifierofStructureSystem": "OWP_Product_Types", "NameofStructureSystem": "Product Types", "StructureNodeID": "20-000-00", "StructureGroupPath": "Assays Reagents and Strips", "StructureGroupName": "Assays Reagents and Strips" }, { "IdentifierofStructureSystem": "OWP_Family", "NameofStructureSystem": "Product Families", "StructureNodeID": "110", "StructureGroupPath": "cobas", "StructureGroupName": "cobas" }, { "IdentifierofStructureSystem": "OWP_Techniques", "NameofStructureSystem": "Techniques", "StructureNodeID": "050-00", "StructureGroupPath": "Urinalysis", "StructureGroupName": "Urinalysis" }, { "IdentifierofStructureSystem": "Lab_Type", "NameofStructureSystem": "Lab Types", "StructureNodeID": "050-00", "StructureGroupPath": "Core Lab", "StructureGroupName": "Core Lab" }, { "IdentifierofStructureSystem": "Health_Topics", "NameofStructureSystem": "Health Topics", "StructureNodeID": "21-00-00", "StructureGroupPath": "Urology", "StructureGroupName": "Urology" }, { "IdentifierofStructureSystem": "Disease_Areas", "NameofStructureSystem": "Disease Areas", "StructureNodeID": "34-00-00", "StructureGroupPath": "Renal disease", "StructureGroupName": "Renal disease" }, { "IdentifierofStructureSystem": "Product_Solutions", "NameofStructureSystem": "Product Solutions", "StructureNodeID": "120", "StructureGroupPath": "Urinalysis", "StructureGroupName": "Urinalysis" }, { "IdentifierofStructureSystem": "Applications", "NameofStructureSystem": "Applications", "StructureNodeID": "99-00-00", "StructureGroupPath": "NOT APPLICABLE", "StructureGroupName": "NOT APPLICABLE" }, { "IdentifierofStructureSystem": "Pathogens", "NameofStructureSystem": "Pathogens", "StructureNodeID": "99-00-00", "StructureGroupPath": "NOT APPLICABLE", "StructureGroupName": "NOT APPLICABLE" } ] } ] }, "ProductSpec": [ { "ProductSpecVariant": { "Chapters": [ { "Language": "cs", "Value": "Močový analyzátor cobas u 601 urine analyzer je plně automatizovaný systém močové analýzy určený pro in vitro kvantitativní, kvalitativní nebo semikvantitativní analýzu močových analytů zahrnujících pH, leukocyty, nitrity, protein, glukózu, ketony, urobilinogen, bilirubin a erytrocyty společně se specifickou hmotností, barvou a zákalem.

Tato měření jsou užitečná při hodnocení ledvinových, močových, jaterních nebo metabolických poruch. Tento systém je určen k použití vyškolenou obsluhou v klinických laboratořích.", "Country": "XG", "Code": "Intended Use", "Name": "Intended Use" } ] } } ] }

cobas u 601 urine analyzer

Přehled

Informace pro objednání

Technická dokumentace

Zpět     Vpřed
error errorMessage
Při načítání této části došlo k problému.
Znovu načtěte tuto stránku nebo to zkuste znovu později.