{ "ProductData": { "ID": "INS_812", "ProductType": "Instrument", "BrandName": "Urisys® 1100 analyzer", "ProductNameAddition": "", "RegulatoryDisclaimer1": "For in vitro diagnostic use.", "DisclaimerGroup1": "IVD", "RegulatoryDisclaimer2": null, "DisclaimerGroup2": null, "RegulatoryDisclaimer3": null, "SampleType": [ ], "LicenseDisclaimers": [ ], "RelatedLinks": "", "Clone": "", "ControlTissue": [ "" ], "ISOtypes": "", "Species": [ "" ], "StainLocalization": [ "" ], "ProductNameGlobal": "URISYS 1100" }, "ProductImageDetails": { "ImagePath": "https://pim-media.roche.com/Images/Urisys1100.jpg", "ImageType": "Image main" }, "Product2Taxonomy": { "Product2TaxonomyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "StructureNodeStatus": "", "NodeName": "", "NodeID": "83" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Urisys", "NodeID": "390" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems", "NodeID": "10-000-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Point of Care Testing", "NodeID": "110-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Urinalysis", "NodeID": "120" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Urinalysis", "NodeID": "050-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Renal disease", "NodeID": "34-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Critical Care", "NodeID": "11-00-00" } ] }, "Product2Materials": { "P2MaterialReferences": [ { "MaterialNum": "03617548001", "MaterialDescription": "Urisys 1100 Analyzer International", "RegisteredProductName": "Urisys® 1100 analyzer", "GTIN": "04015630005963", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "03617548343", "MaterialDescription": "Urisys 1100 Kit, SK HU CZ RO", "RegisteredProductName": "Urisys® 1100 analyzer", "GTIN": "07613336201329", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" } ] }, "Product2Products": { "Product2ProductReference": [ ] }, "ProductSpec": [ { "ProductSpecVariant": { "Chapters": [ { "Language": "en", "Value": "The Urisys 1100 system is a reflectance photometer designed to read and evaluate the urine test strips Combur10 Test® UX from Roche Diagnostics. It reads the strips under standardized conditions, saves the results to memory and outputs them via its own inbuilt printer and/or serial interface.

The Urisys 1100 system is designed for In Vitro Diagnostic (IVD) use by qualified physicians and laboratory staff.

Not for self-testing.

The instrument is intended for near-patient testing.", "Country": "XG", "Code": "Intended Use", "Name": "Intended Use" }, { "Language": "cs", "Value": "Systém Urisys 1100 je reflexní fotometr, který slouží k měření a vyhodnocování testovacích proužků na vyšetření moč i Roche Diagnostics Combur10 Test® UX. Systém za standardizovaných podmínek proužky měř í, výsledky měření ukládá do pamě ti a tiskne pomocí vlastní vestavě né tiskárny a/nebo sériového rozhraní. Systém Urisys 1100 je urč en pro diagnostické použití in vitro (IVD) kvalifikovanými lékař i a laboratorním personálem. Není určen pro vlastní testování. Přístroj je urč en k testování prováděnému v blízkosti pacient", "Country": "XG", "Code": "Product Description", "Name": "Product Description" } ] } } ] }

Urisys® 1100 analyzer

Přehled

Informace pro objednání

Technická dokumentace

error errorMessage
Při načítání této části došlo k problému.
Znovu načtěte tuto stránku nebo to zkuste znovu později.