cobas® CT/NG

Kombinace výjimečné kvality a jednoduchosti

Stoupající počty sexuálně přenosných infekcí vedou ke zvýšené potřebě přesného a spolehlivého testování. cobas® CT/NG nabízí kombinaci výjimečné kvality a jednoduchosti, která pomáhá k zamezení šíření infekce a zároveň zlepšení péče o pacienty.

Vlastnosti a výhody

Výjimečná výkonnost metody
 
  • Duální detekce v testu cobas® CT/NG se zaměřuje na genomickou DNA a kryptický plazmid bakterie C. trachomatis. Díky tomu umožňuje detekci hlavních kmenů CT, včetně švédských variant (nvCT) s vysokou citlivostí.
  • Díky používání dvou sad primerů cílících na vysoce konzervovanou oblast přímých repetic (DR9) a další konzervovanou oblast umožní detekovat divoký typ (wild type) i další variantní formy bakterie N. gonorrhoeae.

 

V souladu s aktuálními vědeckými poznatky
 
  • Studie ukázaly, že při testování standartních urogenitálních vzorků může zůstat nezachyceno až 50 % infekcí ve vysoce rizikové mužské populaci.1
  • Test cobas® CT/NG byl validován pro použítí anorektálního a orofaryngeálního výtěru. Díky tomu mohou laboratoře testovat infekce v extragenitálních vzorcích s vyšší mírou jistoty.

 

Kombinace jednoduchosti a flexibility
 
  • Molekulární testování CT/NG s nejvyšší kapacitou na trhu.
  • Kapacita přístroje až 5 670 CT/NG testů se stabilitou reagencií vložených v přístroji až 90 dnů.
  • Flexibilita při vkládání vzorků bez nutnosti předběžného třídění pro požadavky na smíšené testování.
  • Souběžné zpracovávání několika různých testů ze stejného vzorku pacienta.
  • Plná automatizace a kontrola procesu pro všechny testy sexuálně přenosných infekcí na jediné platformě včetně testů vytvořených laboratoří.

Chlamydia trachomatis

RMD Chlamydia trachomatis

Neisseria gonorrhoea

RMD Neisseria gonorrhoea

Účel použití

 

Test cobas® CT/NG pro použití v systémech cobas® 6800/8800 je automatizovaný, kvalitativní, in vitro diagnostiky, který využívá PCR v reálném čase pro přímou detekci DNA bakterie Chlamydia trachomatis (CT) a/nebo Neisseria gonorrhoeae (NG) v moči, vzorcích vaginálního výtěru odebraných samoodběrem, vzorcích vaginálního výtěru odebraných lékařem, vzorcích endocervikálního výtěru, výtěru z nosohltanu (hrdla) a anorektálního výtěru, přičemž všechny odebrané vzorky musí být v médiu cobas® PCR Media (Roche Molecular Systems, Inc.) a cervikální vzorky v roztoku PreservCyt®. Tento test je určen jako pomůcka v diagnostice chlamydiového a gonokokového onemocnění u symptomatických i asymptomatických jedinců.

Stav registrace

CE-IVD

Příbalové letáky

Příbalové letáky naleznete na webové stránce Roche Diagnostics pro vaši zemi.

Související systémy

Systém cobas® 6800 System

Systém cobas® 6800 System

Získejte nové zkušenosti s IVD testy – pouhé dvě jednoduché uživatelské interakce na jeden cyklus a až 8 hodin bez nutnosti dohledu.

Více
Systém cobas® 8800 System

Systém cobas® 8800 System

Bezkonkurenční výsledky s minimálními zásahy obsluhy znamenají revoluční změnu budoucnosti vysoce výkonných aplikací. 

Více