Kvalitativní test cobas® HIV-1/HIV-2

Obrázek produktu pro kvalitativní test cobas® HIV-1/HIV-2

Buďte o krok vpředu včasnější diagnostikou

Rozhodujte se lépe a zlepšíte tak životy pacientů

 

Kvalitativní test  cobas® HIV-1/HIV-2 pro použití v systémech cobas® 6800 a 8800 je prvním automatizovaným testem nukleových kyselin umožňujícím rozlišení mezi infekcemi HIV-1 a HIV-2, který pro detekci HIV-1 používá klinicky prověřené uspořádání se dvěma cíli (gag a LTR). Během sérokonverzních studií ve 25 komerčně dostupných panelech detekuje test cobas® HIV-1/HIV-2 virus HIV v průměru o jeden týden dříve než sérologické testy. Test cobas® HIV-1/HIV-2 nabízí flexibilní testování (plazma, sérum, suché krevní kapky pro diagnostiku novorozenců), nejvyšší výkon při  úplné automatizaci.

 • Co nejčasnější diagnostika HIV pozitivních pacientů
 • Spolehlivá léčba pacientů na základě infekce subtypem HIV
 • Spolehlivé informování matek, že jejich dítě není infikováno
 • Reagencie připravené k použití

Použití

 

Kvalitativní test nukleových kyselin cobas® HIV-1/HIV-2 pro použití v systémech cobas® 6800 a 8800 je PCR test nukleových kyselin in vitro pro kvalitativní detekci a rozlišení typu 1 (HIV-1) a typu 2 (HIV-2) viru lidské imunodeficience (HIV) ve vzorcích séra,  plazmy a suchých krevních kapkách (DBS).

Tento test je určen jako pomůcka při diagnostice HIV-1/HIV-2. Detekce nukleové kyseliny HIV-1 nebo HIV-2 ukazuje na infekci HIV-1 resp. HIV-2. Přítomnost nukleové kyseliny HIV-1 nebo HIV-2 bez protilátek proti HIV-1 nebo HIV-2 ukazuje na akutní nebo primární infekci. U dětí narozených matkám infikovaným HIV, které mají mateřské protilátky proti HIV-1 nebo HIV-2, ukazuje přítomnost nukleové kyseliny HIV na aktivní infekci. Kvalitativní test cobas® HIV-1/HIV-2 lze použít také pro potvrzení infekce HIV-1 nebo HIV-2 u jedince se vzorky reaktivními na protilátky nebo antigeny HIV-1 nebo HIV-2.

Stav registrace

CE-IVD, není schválený v USA.

Příbalové letáky

Příbalové letáky naleznete na webové stránce Roche Diagnostics pro vaši zemi.

Souhrn výkonnostních parametrů kvalitativního testu cobas® HIV-1/HIV-2

 • Typy vzorků

  EDTA plazma, sérum a suchá krevní kapka (DBS)

 • Požadovaný minimální objem vzorku

  650 µl pro vzorky EDTA plazmy a séra nebo jeden vzorek DBS (70 µl suché krve na jednu kapku) nebo

  1 150 µl vzorku předextrakčního reagens cobas®  (SPER)

 • Zpracovávaný objem vzorku

  500 µl pro vzorky EDTA plazmy a vzorky séra nebo 850 µl pro vzorky DBS

 • Citlivost analytické metody / Genotypová inkluzivita / Diagnostická citlivost

  EDTA plazma  HIV-1M: 12,6 cp/ml HIV-2: 27,9 cp/ml

   

  Sérum             HIV-1M: 12,1 cp/ml HIV-2: 23,4 cp/ml

   

  DBS                HIV-1M:  255 cp/ml HIV-2: 984 cp/ml

 • Specifičnost

  100 % (jednostranný 95% interval spolehlivosti 99,5 %) (EDTA plazma/sérum)

  100 % (jednostranný 95% interval spolehlivosti 99,5 %) (DBS)

 • Skupiny/subtypy – inkluzivita

  HIV-1M (A–D, F–H, J, K, CRF01_AE, CRF02_AG, CRF12_BF, CRF14_BG), HIV-1O, HIV-1N, HIV-2 (A a B)

Reagencie připravené k použití vložené do systémů cobas® 6800 a 8800 jsou skladovány při vhodných teplotách a systém sleduje jejich exspiraci. Systém automaticky zabrání použití exspirovaných reagencií.

Související systémy

RMD_cobas_6800_280x184.jpg

Systém cobas® 6800

Získejte nové zkušenosti s testováním pro aplikace IVD – pouhé dvě jednoduché uživatelské interakce na jeden cyklus a až 8 hodin bez nutnosti dohledu.

Více
RMD_cobas_8800

Systém cobas® 8800

Bezkonkurenční výkonnost s minimální interakcí obsluhy znamená revoluční změnu v budoucnosti vysoce výkonných aplikací. 

Více