HPV mRNA sondy

mRNA sondy pro detekci specifických genotypů HPV*

HPV mRNA sondy
Vlastnosti
 
  • E6 a E7 mRNA  je detekována v morfologickém kontextu.
  • Jsou dostupné ve variantách pro pět různých genotypů: HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18 a HPV 33.
  • Detekují E6 a E7 mRNA ve tkáni fixované ve formalínu a zalité v parafinu (FFPE). 
HPV mRNA ISH sondy
 
  • HPV E6 a E7 jsou biologicky relevantní markery, jejichž overexprese u persistentních hrHPV předchází onkogenní transformaci.
  • Jsou dodávány jako materiál pro testy vytvořené laboratoří (tzv. LDT).
Mechanismy řízení buněčného cyklu viru HPV
Exprese onkoproteinu HPV E6 E7

Obrázek 1. Dva z raných genů HPV kódují onkoproteiny E6 a E7. mRNA transkripce v buňkách indikuje aktivní virové procesy. Zvýšená exprese E6 a E7 mRNA předchází transformaci buněk. Při přetrvávajících vysoce rizikových infekcích HPV narušují onkoproteiny E6 a E7 mechanismy kontroly buněčného cyklu, které jsou zajištěny pomocí p53 a proteinu retinoblastomu (pRb).

Produkty

K dispozici je pět variant sond, z nichž každá ISH sonda je specifická pro jiný genotyp HPV a je značená DNP- Každá varianta sondy je navržená tak, aby se vázala na příslušný transkript mRNA HPV E6/E7.

Název produktu

Katalogové
číslo

HPV 6 mRNA sonda

07658877001

HPV 11 mRNA sonda

07658885001

HPV 16 mRNA sonda

07658834001

HPV 18 mRNA sonda

07658842001

HPV 33 mRNA sonda

07658869001

Pro více informací

Stáhněte si prodejní list HPV mRNA in situ hybridizace (ISH)

Navštivte vzdělávací portál pro patology a zjistěte více o používání a interpretaci sond

* Sondy jsou dostupné jako LDT testy (testy vytvořené laboratořemi), bez CE IVD certifikace.