Sağlık konusu

Kardiyovasküler hastalık ve kardiyak biyolojik belirteçler

Kardiyovasküler hastalıklar tüm dünya genelinde bir numaralı ölüm nedenidir.1

Dünya genelinde, tüm ölümlerin %30'dan fazlası kardiyovasküler hastalık (CVD) ile ilişkilendirilmektedir.CVD'lerin artan insidansı ve yüksek bakım maliyetleri, bu hastalıkların önlenmesi, erken saptanması ve tedavisi ve hastalık progresyonunun izlenmesine yönelik global bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Klinik bilgilerle birlikte kullanılan kardiyak biyolojik belirteçler, özellikle her dakikanın önemli olduğu akut vakalarda hızlı ve doğru tanıyı destekleyen çok önemli araçlardır.2-5

Roche kardiyak biyolojik belirteçler alanında kalp yetersizliği (HF), akut koroner sendrom (ACS) ve atriyal fibrilasyon (AF) için diagnostik testler sunmaktadır.

Kalp Yetersizliği

Roche NT-proBNP testi:

Altın standart kalp yetersizliği biyolojik belirteci.6

Daha fazla bilgi

Akut Koroner Sendrom

Roche yüksek duyarlılıklı Troponin T :

Göğüs ağrısı olan hastaların %75'inden fazlası için 1 saat gibi kısa bir süre içinde triyaj uygulanması için onaylanmış bir testtir.7-9

Daha fazla bilgi

 

Roche CARDIAC POC Troponin T:

Şüpheli akut miyokard infarktüsü olan hastalar için hastane öncesi bakım ortamında ve acil serviste daha hızlı triyaj imkanı.10,11

Daha fazla bilgi

Atriyal Fibrilasyon

Roche GDF-15

AF hastalarınız için kişiye özel kanama riski tahmini.12

 

Sorunuz mu var?
Bizimle İletişime Geçin

Kısaltmalar

NT-proBNP: Beyin natriüretik peptidin N-terminal prohormonu; POC: hasta başı

Kaynaklar

 1. Dünya Sağlık Örgütü: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds). [Erişim tarihi: 13 Ekim 2018]
 2. Roffi, M. et al. (2016). Eur Heart J 37(3), 267-315
 3. Rutten et al. https://ipccs.org/2017/12/10/epccs-practical-guidance-on-heart-failurediagnosis-and-management-in-primary-care/[Accessed on January 2018, 23rd]
 4. Ponikowski et al. (2016). Eur J Heart Fail. 18:891-975
 5. Yancy et al. (2017). Circulation. 136(6):e137-e161
 6. McKie and Burnett (2016). J Am Coll Cardiol. 68, 2437-2439
 7. Bandstein et al. (2014). J Am Coll Cardiol. 63, 2569-78
 8. Body et al. (2015). Clin Chem. 61, 983-939
 9. Rubini-Giménez et al. (2013). Int J Cardiol. 168, 3896-3901
 10. Roche CARDIAC POC Troponin T- Method Sheet-package insert 
 11. Stengaard et al. (2013). Am J Cardiol. 112, 1361-1366
 12. Hijazi et al. (2016). Lancet. 387, 2302-2311

0 sonuç
Filtreler
...
  ...