Článek

PCR v průmyslových odvětvích

Vliv PCR v odvětvích oboru

 

Polymerázová řetězová reakce, zkráceně PCR, se stala standardním nástrojem pro diagnostiku a monitorování onemocnění. Diagnostické testy na bázi PCR se dnes používají v laboratořích po celém světě. Společnost Roche vynakládá na vývoj testů využívajících tuto technologii oceněnou Nobelovou cenou značné prostředky.

Od uvedení koncepce na trh v roce 1983 si metoda PCR našla cestu do celé řady oblastí biologických věd, kde umožňuje studování specifických úseků DNA. Metoda PCR se stala součástí našich každodenních životů, ať už jde o vytvoření rodokmenu psa nebo koně, potvrzení otcovství dítěte nebo osvobození neprávem obviněného z trestného činu. Metoda PCR umožnila precizní studování našich genetických kódů a ukázala nám, že ačkoliv je naše DNA podobná, u každého jedince vykazuje odlišnosti, díky nimž jsme jedineční. Díky analýze DNA pomocí metody PCR vědci dokáží:

 • Identifikovat potenciální podezřelé, jejichž DNA se shoduje s důkazy nalezenými na místě činu
 • Očistit osoby neprávem obviněné z trestného činu
 • Identifikovat oběti trestného činu nebo katastrofy
 • Potvrdit otcovství a další rodinné vazby
 • Identifikovat ohrožené a chráněné druhy v rámci ochrany životního prostředí
 • Detekovat bakterie a další organizmy, které mohou znečišťovat vzduch, vodu, půdu a potraviny
 • Najít vhodné dárce orgánů pro příjemce v rámci transplantačních programů
 • Určit odrůdu semen nebo plemeno hospodářských zvířat
 • Ověřit pravost potravin, jako je kaviár nebo víno
PCR a zábavní průmysl

 

Metoda PCR se objevuje v populárních filmech i televizních seriálech. Inspirovala také Michaela Crichtona k napsání úspěšné knihy Jurský park, která se pak stala předlohou k filmu. Příběh pojednává o dinosaurech oživených díky zkopírování DNA nalezené v jantaru právě metodou PCR.

Každý večer mohou lidé sledovat PCR v akci v kriminálkách, kde seriáloví detektivové používají forenzní technologii DNA k identifikaci podezřelých.Herci ztvárňující detektivy na obrazovkách se dokonce naučili PCR provádět, aby lépe pochopili vědecké procesy popisované ve filmu.2

Metoda PCR je často označována za jeden z nejdůležitějších vědeckých objevů 20. století. Díky širokému použití ve vědeckých i průmyslových oblastech se může neustále zvyšovat dopad této technologie a je možné odhalovat další záhady ukryté v našem genetickém kódu.

Literatura

 

 1. http://science4umore.blogspot.com/2009/07/pcr-patent-that-revolutionized.html
 2. https://www.mailman.columbia.edu/public-health-now/news/prof-ian-lipkin-brings-science-hollywoods-contagion