News

Roche’s cobas SARS-CoV-2 Test to detect novel coronavirus receives FDA Emergency Use Authorization and is available in markets accepting the CE mark

Media Release

Almere, 29 oktober 2020

 

Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test gevalideerd door RIVM

 

Na de WHO-validatie is de SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test van Roche Diagnostics in opdracht van het RIVM uiterst positief geëvalueerd en voldoet daarmee aan de criteria voor gebruik in onder andere GGD-teststraten. De validatie is uitgevoerd door Erasmus MC.

 

In de rapportage ‘Status validatie SARS-CoV-2 Antigeen sneltesten’ van 26 oktober jl. presenteert het RIVM de evaluatie van verschillende antigeen sneltesten. De resultaten van de SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test van Roche Diagnostics zijn uiterst positief. De antigeen sneltest van Roche Diagnostics is al gevalideerd door de World Health Organization (WHO) en heeft sinds de lancering eind september een CE-markering.

Vergroten testcapaciteit
Om de landelijke testcapaciteit te vergroten, worden in opdracht van het ministerie van VWS validatie- en implementatiestudies uitgevoerd voor een selectie van antigeen sneltesten. De antigeentesten moeten voldoen aan een aantal aanvullende criteria die door het ministerie zijn geformuleerd. Zo heeft de fabrikant van de bewuste test(en) bewezen ervaring in productie op grote schaal (miljoenen/maand) van vergelijkbare diagnostische testen en kan de fabrikant direct grote hoeveelheden testen aan Nederland leveren. Naast een CE-markering en gebruiksvriendelijkheid dient de test ook te voldoen aan de criteria opgesteld door het RIVM. Met een sensitiviteit van meer dan 80% en een specificiteit van meer dan 97% voldoet de SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test van Roche ruimschoots aan alle gestelde criteria.

Kamerbrief Hugo de Jonge
In zijn brief aan de Tweede Kamer van 28 oktober jl. geeft minister Hugo de Jonge aan méér mensen op méér plekken te willen laten testen: ‘Verruimen is ook mogelijk nu. Naast de PCR-test zijn er verschillende innovatieve testen beschikbaar, zoals de antigeentesten’.
De Jonge ziet voor de antigeen sneltest een essentiële rol binnen de Nederlandse testinfrastructuur: ‘We gaan zorgen voor extra sneltest-afnamelocaties die fijnmaziger zijn dan de huidige locaties. Op deze 25 locaties worden speciale sneltestlocaties ingericht, gebruik makend van de antigeentesten die in de praktijk zijn gevalideerd voor mensen met klachten. Eind november worden de eerste locaties geopend, daarna volgen de andere locaties.’
Minister De Jonge geeft aan vanaf november 4 miljoen antigeentesten per maand in te kopen en beschikbaar te hebben. Het streven is om begin 2021 zo’n 100.000 tot 130.000 testen per dag af te kunnen nemen binnen 2x24 uur.

 

Het gehele rapport van het RIVM vind je hier

En voor meer informatie over de Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test klik je hier 

For media inquiries please contact

 

Corporate Communications
[email protected]