cobas® EBV

COBAS® EBV ürün görseli

Organ nakli hastalarında Epstein-Barr virüsünün (EBV) izlenmesi için

 

cobas® EBV testi; klinik karar verme süreçlerini desteklemek ve enfeksiyon riski altındaki organ nakli hastaları için daha iyi yönetim sağlamak amacıyla sonuçlar sağlar. Sağlık uzmanları, organ nakli hastalarının organ reddine katkıda bulunabilecek EBV kaynaklı bir hastalığa maruz kalma riski altında olup olmadığını değerlendirmek için bu testi kullanmaktadır.  Bu test otomatik cobas® 6800/8800 sistemlerinde kullanıma yöneliktir.

 

cobas® EBV testinin özellikleri ve avantajları

 

 • Standardizasyon – Hastaneler ve kurumlar genelinde test sonuçlarını daha uyumlu hale getirmek için sonuçlar DSÖ Uluslararası Standardına göre izlenebilir niteliktedir ve IU/mL cinsinden raporlanır
 • Yeni tasarım – Klinik karar verme süreçlerinde güvence için tekrar elde edilebilir sonuçlar sağlayacak şekilde tasarlanmış çift hedefli test
 • Verimlilik ve esneklik – cobas® 6800/8800 sistemlerinde tek bir numuneden kritik nakil testlerini (CMV, EBV, BKV) gerçekleştirme imkanı

 

Epstein-Barr virüsü  

 

EBV, bağışıklığı zayıflamış organ nakli hastalarında organ nakli yoluyla bulaşan enfeksiyonlara neden olabilir ve organ nakil sonrası lenfoproliferatif bozukluk gibi bir dizi kanserle ilişkilendirilmektedir.1 İzleme araçlarıyla erken müdahalede bulunulması, bilgiye dayalı tedavi kararları alınmasını mümkün kılan eyleme geçilebilir sonuçlar sağlar.

Kullanım amacı

cobas® EBV, organ nakli hastalarında EBV'nin tanı ve yönetiminde yardımcı olarak kullanıma yöneliktir. EBV için izlenen hastalarda, potansiyel tedavi değişikliklerine duyulan ihtiyacı göstermek ve tedaviye verilen viral yanıtı değerlendirmek için seri DNA ölçümleri kullanılabilir.

 

Ruhsat durumu

CE-IVD

Kaynak

 1. Kanakry JA, et al. The clinical significance of EBV DNA in the plasma and peripheral blood mononuclear cells of patients with or without EBV diseases. Blood. 2016; Apr 21;127(16):2007-17

6800/8800 Sistemlerindeki cobas® EBV'nin Performansı

 • Numune türü

  EDTA'lı plazma

   

 • Numune hacmi

  350 µL

 • Numune işleme hacmi

  200 µL

 • Analitik duyarlılık

  18,8 IU/mL

 • Doğrusal Aralık

  35,0 IU/mL ila 1E+08 IU/mL

 • Özgüllük

  %100

 • Saptanan genotipler

  Genotip 1 ve 2

 • Toplam Hassasiyet

  SD 0,02 - 0,17 log10