SARS-CoV-2 ve İnfluenza A/B Hızlı Antijen Testi

SARS-CoV-2 ve İnfluenza A ve B'nin hızlı ve ayrıştırıcı tanısı

SARS-CoV-2 & Flu A/B
Herhangi bir sorunuz varsa bize ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN

 

Temel özellikler

 

 • Güvenilir test performansı
 • Sadece 15 dakikada alınabilen hızlı yanıtlar
 • SARS-CoV-2, İnfluenza A ve B'nin ayrımını sunarak hasta bakımını destekler
 • Kolay Kullanım, sadece 4 adım gereklidir
 • Sadece tek bir strip ve tek bir örnek testin çalışılması için yeterlidir
 • Delta ve Omicron varyantları da dahil SARS-CoV-2'yi saptar1
Doctor with patient

Test prensibi


SARS-CoV-2 ve İnfluenza A/B Hızlı Antijen Testi, insan nazofarenksinde bulunan SARS-CoV-2 virüsü ve İnfluenza virüsü A ve İnfluenza virüsü B'ye özgü nükleokapsid protein antijenlerinin eşzamanlı tespiti ve ayrımı için hızlı bir immmünokromatografik testtir. Farklı patojenlerin nükleokapsid proteinine dayanarak belirli bir antijenin varlığını işaret eden renkli bantların görüntülendiği kalitatif bir sonuç vererek, bireylerde halihazırda üç viral solunum yolu enfeksiyonundan herhangi birinin olup olmadığını değerlendirmek için kullanılabilir.2

SARS‑CoV-2 virüsünün yapısı3-5

 

 • Nükleokapsid protein (N)
 • Zarf protein (E)
 • Membran glikoprotein (M)
 • Spike protein (S)
Coronavirus illustration

İnfluenza A ve B virüsünün yapısı6

 • Yüzey Proteinleri (SP); HA ve NA*
 • Nükleokapsid protein (N)
Influenza A & B illustration

*Hemaglütinin (H veya HA), Nöraminidaz (N veya NA)

Testin uygulanması

 

SARS-CoV-2 ve İnfluenza A/B Hızlı Antijen Testi için test süreci sadece birkaç adımdan oluşur.

Testing process step 1
Nazofaringeal sürüntü

 

 1. Hastanın burun deliğine steril sürüntü çubuğunu yerleştirin.
 2. Sürüntü çubuğunu nazofaringeal yüzeye bastırarak 3-4 kez döndürün, ardından çubuğu 10 saniye sabit tutun.
 3. Sürüntü çubuğunu burun boşluğundan çıkartın.
Testing process step 2

Örneği hazırlayın


A. Sürüntü çubuğunu ekstraksiyon tamponu tüpüne koyun. Tampon tüpünü sıkarak sürüntü çubuğunu en azından 10 kez karıştırın.

B. Sürüntü çubuğundaki sıvıyı almak için tüpün kenarlarını sıkarken sürüntü çubuğunu çıkarın.

C. Nozul kapağını sıkıca bastırarak tüpe takın.

UYARI! Tüpün yeterince sıkılmaması sürüntü çubuğundaki fazladan tampon nedeniyle yanlış sonuçlara yol açabilir.

Testing process step 3

Örneği damlatın


Test aparatını düz bir yüzeye yerleştirin ve test aparatının örnek kuyucuğuna 90° açıyla 4 damla ekstrakte edilmiş örneği damlatın.

Testing process step 3
15-30 dakikada test sonucunu okuyun.

UYARI! Test sonucunu 30 dakikadan sonra okumayın. Yanlış bir sonuç verebilir.


   

Sonuçlarının yorumlanması

Testin düzgün çalıştığını göstermek için sonuç penceresinin üst bölümünde renkli bir çizgi belirir. Bu kontrol çizgisidir (C). Kontrol çizgisi soluksa veya net görünmüyorsa dahi, bu testin gereken şekilde yapıldığı kabul edilmelidir. Kontrol çizgisi hiç belirmiyorsa, test geçersizdir. Geçersiz bir sonuç durumunda, Kalite Kontrol işlemlerini gerçekleştirin ve testi tekrarlayın.

Pozitif bir sonuç olması durumunda, sonuç penceresinin alt bölümünde bir veya daha fazla renkli çizgi belirir. Bunlar SARS-CoV-2 (S), İnfluenza A (A) ve İnfluenza B (B) testi çizgileridir. Test çizgisi çok silikse veya net değilse bile test sonucu pozitif sonuç olarak yorumlanmalıdır.

Interpret results

Test kitinin içeriği

 

Herbir test kiti tek tek ambalajlanmış, kullanıma hazır 25 test içerir.

 

Aşağıdaki bileşenler testin uygulanması için gereklidir ve kite dahildir:

 • Test aparatları
 • Nozul kapaklar
 • Ekstraksiyon tamponu tüpü
 • Tampon tüpü tutucusu
 • Steril nazofaringeal sürüntü çubuğu
 • 1 pozitif ve negatif kalite kontrol seti
 • Kullanma Talimatları
 • Hızlı Başvuru Kılavuzu
SARS-CoV-2-Influenza A & B test kit

Kaynaklar

 

 1. SD Biosensor, Notification of internal test results for SARS-CoV-2 variants (V6, November 2021)
 2. SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen Test Method Sheet (V1, December 2021)
 3. Masters PS (2006). Advances in Virus Research. Academic Press. 66: 193–292;
 4. Su, S et al. (2016). Trends in Microbiology. 24 (6): 490–502;
 5. Paules CI et al. (2020). JAMA. 2020;323(8):707–708
 6. Francis, Magen & King, Morgan & Kelvin, Alyson. (2019). Back to the Future for Influenza Preimmunity—Looking Back at Influenza Virus History to Infer the Outcome of Future Infections. Viruses. 11. 122. 10.3390/v11020122.

SARS-CoV-2 ve İnfluenza A/B Hızlı Antijen Testi özellikleri

 • Testin formatı

  Lateral akış testi/immünokromatografik

 • Analiz Cihazı

  Gerekmiyor

 • Test süresi

  Test süresi

 • SARS-CoV-2 Özgüllüğü

  %98,59

 • SARS-CoV-2 Duyarlılığı

  %84,85

 • İnfluenza A Özgüllüğü

  %100

 • İnfluenza A Duyarlılığı

  %81,16

 • İnfluenza B Özgüllüğü

  %99,04

 • İnfluenza B Duyarlılığı

  %100

 • Antijen

  Nükleokapsid protein

 • Örnek Materyali

  Nazofaringeal sürüntü

 • Reaktifler

  mAb Anti-Influenza virüsü A ve B antikoru, mAb Anti-SARS-CoV-2 antikoru, mAb Anti-tavuk IgY antikoru, mAb Anti-Influenza virüsü A ve B antikor-altın konjugatı, mAb Anti-SARS-CoV-2 antikoru-altın konjugatı ve saflaştırılmış tavuk IgY antikoru-altın konjugatı