SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi

Spesifik SARS-CoV-2 antijenlerinin kalitatif olarak saptanmasına yönelik güvenilir, hızlı kromatografik immünokimya testi

SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi
Sorunuz mu var?
Bizimle iletişime geçin

SARS-CoV-2 ile enfekte kişilerin tanımlanmasına yardımcı olur15

 

SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi, insan nazofarenksinde bulunan SARS-CoV-2 antijenlerinin kalitatif olarak saptanmasına yönelik güvenilir, hızlı bir kromatografik immünokimya testtir. 

Bu test COVID-19'a yakalandığından şüphelenilen bireylerde SARS-CoV-2 virüsü antijeninin saptanmasında yardımcı olarak kullanılır. Bu ürün yalnızca laboratuvar ve hasta başı ortamında profesyonel kullanıma yöneliktir. 

SARS-CoV-2: Virüsün yapısı, bulaşması ve saptanmasına genel bakış

 

Şiddetli Akut Solunum Sendromu Koronavirüs 2 (SARS-CoV-2), Coronaviridae ailesine ait zarflı, tek iplikçikli bir RNA virüsüdür. Koronavirüsler yapısal benzerliklere sahiptir ve yapısal olmayan 16 protein ile 4 yapısal proteinden meydana gelmektedir: spike (S), zarf (E), zar (M) ve nükleokapsid (N). Koronavirüsler hafif şiddetli bir soğuk algınlığından SARS-CoV-2 kaynaklı daha şiddetli Koronavirüs Hastalığı 2019'a (COVID-19) kadar uzanan şiddetli hastalıklar gibi farklı semptomların gözlemlendiği hastalıklara neden olmaktadır1,2

SARS-CoV-2 esas olarak solunum yolundan çıkan zerrecikler yoluyla kişiden kişiye bulaşmaktadır; bununla birlikte, kontamine yüzeyler yoluyla dolaylı bulaşma da meydana gelebilir.3-6. Virüs, konak hücrelere, en çok akciğerlerde bulunan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörü yoluyla erişmektedir7,8.

COVID-19'un enkübasyon süresi, virüse maruz kalınan günden itibaren 2 - 14 gündür ve çoğu vakada virüse maruz kalınan günden yaklaşık 4 - 5 gün sonra semptomlar görülmektedir.3,9,10. Semptomatik enfeksiyonun spektrumu hafif (ateş, öksürük, yorgunluk, koku ve tat alma duyusunda kayıp, nefes darlığı) ila kritik arasında değişmektedir.11,12. Çoğu semptomatik vaka şiddetli olmasa da, şiddetli hastalık ağırlıklı olarak ileri yaştaki veya altta yatan bir tıbbi komorbiditesi olan yetişkinlerde görülmektedir ve hastanın yoğun bakıma alınmasını gerektirmektedir. Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), şiddetli hastalığı olan hastalarda majör bir komplikasyondur. Kritik vakalar, örneğin solunum yetmezliği, şok ve/veya çoklu organ disfonksiyonu veya yetmezliği ile karakterizedir11,13,14

Kesin COVID-19 tanısı, nükleik asit amplifikasyon teknolojisi (NAAT) yoluyla SARS-CoV-2 RNA'sının doğrudan saptanmasını gerektirir21-23. SARS-CoV-2 antikorlarını saptayan serolojik testler daha önce virüsle enfekte olmuş kişilerin tanımlanmasına ve bir popülasyon virüse maruz kalma düzeyinin değerlendirilmesine katkıda bulunabilir. Dolayısıyla, kısıtlayıcı önlemlerin uygulanması, yürütülmesi veya gevşetilmesine ilişkin kararlar alınırken yardımcı olabilirler24.

SARS-CoV-2 enfeksiyonunun ardından, konak viral antijenlere karşı spesifik antikorların üretimi de dahil olmak üzere virüse karşı bir immün yanıtı verir. Hem IgM hem de IgG semptomların başlangıcından itibaren 5 gün içinde saptanmıştır25,26. Medyan serokonversiyon IgM için 10 - 13. günlerde, IgG için 12 - 14. günlerde gözlenirken27-29, maksimum düzeyler IgM için 2 - 3. haftalarda, IgG için 3 - 6. haftalarda ve total antikor için 2. haftada gözlenmiştir25-31. Her ne kadar IgM 6 - 7. hafta civarında ortadan kaybolsa da32,33, söz konusu zaman noktasında yüksek IgG seropozitifliği görülmektedir25,32,33. IgM genellikle bir primer antikor yanıtının erken evrelerinde kana salgılanan ana antikor sınıfı olsa da, IgM ve IgG antikorlarının görünme düzeyleri ve kronolojik sırası SARS-CoV-2'de son derece değişkenlik göstermektedir. Anti-SARS-CoV-2 IgM ve IgG genellikle eş zamanlı olarak görülürler. Bununla birlikte, IgG'nin IgM'den daha önce görüldüğü bazı vakalar bildirilmiştir, bu durum IgG'nin diagnostik faydasını sınırlandırmaktadır26,27,29,34,35

Enfeksiyon veya aşılamadan sonra antikorların antijenlere bağlanma kuvveti zaman içinde artmakta ve bu süreç afinite matürasyonu olarak adlandırılmaktadır36. Yüksek afiniteli antikorlar spesifik viral epitopları tanıyıp bağlayarak nötralizasyonu başlatabilir37,38. SARS-CoV-2 enfeksiyonunda, hem spike hem de nükleokapsid proteinlerini hedefleyen antikorlar, güçlü bir nötralize edici yanıt ile uyumlu olup, 9. günden itibaren oluşmaya başlamaktadır. Bu durum, serokonversiyonun en azından sınırlı bir süre boyunca koruma sağlayabileceğini göstermektedir34,39-42.

Koronavirüs resmi
 • Nükleokapsid proteini (N)
 • Zarf proteini (E)
 • Spike proteini (S)
 • Zar glikoproteini (M)
 • RNA

SARS-CoV-2 antijen testleri

 


SARS-CoV-2 virüsü solunum yolu enfeksiyonuna neden olmaktadır. Virüs esas olarak yakın temas sonrasında solunum yoluna giren damlacıklar yoluyla bulaşmakta ve primer viral replikasyonun üst solunum yolunun (nazal kavite ve farenks) mukozal epitelyumunda meydana geldiği varsayılmaktadır1. Viral yük bu konumlarda semptom başlangıcından sonra bir hafta içinde pik yapar ve ardından düşüşe geçer2.

SARS-CoV-2 antijen testi, virüsün taşıdığı bir nükleoproteini tanımlayarak üst solunum yolu sürüntü örneklerinden SARS-CoV-2 virüsünün varlığını saptar. Test COVID-19'un akut evresinde mevcut enfeksiyonu tanımlarken, virüs solunum yolunda hâlâ yüksek sayıda mevcuttur.

 

SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi

 

Laboratuvar PCR testlerinin yanı sıra antijen testleri de hasta başı ortamlarda hızlı test olarak sunulabilir. SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi, insan nazofarenksinde bulunan spesifik SARS‑CoV‑2 antijenlerinin kalitatif olarak saptanmasına yönelik hızlı bir kromatografik immünokimya testidir.

Bu test COVID‑19'a yakalandığından şüphelenilen bireylerde SARS‑CoV‑2 virüsü antijenini saptamak üzere geliştirilmiştir. Bu ürün yalnızca laboratuvar ve hasta başı ortamında profesyonel kullanıma yöneliktir.  Laboratuvar cihazlarına benzer şekilde, bir SARS-CoV-2 antijenini, nükleoproteini saptar. Dolayısıyla, SARS-CoV-2 antijenlerinin varlığını belirten renkli bantlar göstererek bir kalitatif sonuç sağlamak suretiyle bir kişinin SARS-CoV-2 ile enfekte olup olmadığını değerlendirmek için kullanılabilir.

 

SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi örneğin hastaların karantinaya alınıp alınmaması gibi konularda hızlı karar verme süreçlerini destekleyerek virüsün daha da yayılmasını önler. Buna ek olarak, SARS-CoV-2 ile enfekte bir kişiyle temas kurduğu doğrulanan bireylerin ya da sağlık çalışanı gibi virüse maruz kalma riski altındaki bireylerin taranmasına olanak sağlar.

 

SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi, hasta başında teste olanak sağlar ve doğrudan virüs testinin erişim alanını ve sayısını artırarak testin daha önce erişilemeyen konumlara kadar ulaştırılmasını sağlar. Hızlı hasta başı testler, laboratuvar testlerinin yeterince erişilebilir olmadığı durumlarda tek uygun seçenek olabilmektedir. Ayrıca, SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi cihaz gerektirmeyen bir test olup altyapının yetersiz olduğu kırsal bölgelerde test yapılmasına imkan tanır.

 

SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testine genel bakış:

 

 • 15-30 dakika içinde hızlı sonuç alabilme imkanı - sonucu görüşmek için takip randevusuna gerek kalmaz
   
 • Özel eğitim gerektirmeyen kolay kullanım olanağı
   
 • Cihaz gerekmez
   
 • Hasta başı teste olanak sağlar ve laboratuvar testlerine erişilemeyen alanlarda teste erişim imkanı sunar.

   

 

Test kiti bilgileri

 

Bu kit kullanıma hazırdır ve test yapmak için gerekli tüm ekipmanları içerir.

 

Test için aşağıdaki bileşenler gereklidir ve kitte yer almaktadır:

 • Test aparatı (nem çekici madde ile birlikte bir folyo kese içine yerleştirilmiş)
 • Ekstraksiyon tamponu tüpü
 • Başlık kapağı
 • Steril eküvyon çubuğu
 • Film (açık mekanda test yaparken test cihazına yapıştırılabilir) 
 • Kullanım talimatları
 • Hızlı Başvuru Kılavuzu

 

SARS-CoV-2-Antigen-test-kit
Koronavirüsün yakından görünümü

Roche'un COVID-19 pandemisine yanıtı

Kaynaklar

 

 1. Su S, Wong G, Shi W, et al.-Trends Microbiol. 2016;24(6):490–502.-2016-Elecsys Anti-SARS-CoV-2 -L (v1.0)
 2. Zhu, N., Zhang, D., Wang, W. et al.-N Engl J Med 382(8) 727-733-2020-Elecsys Anti-SARS-CoV-2 -Lit (v1.0)
 3. Chan, J.F., Yuan, S., Kok, K.H., To, K.K., Chu, H., Yang, J. et al.-Lancet. 395, 514–523.-2020- El (v1.0)
 4. U.S. CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html. Yayın tarihi: 2 Nisan 2020. Erişim tarihi: 15 Nisan 2020. 
 5. DSÖ. https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations. Yayın tarihi: 29 Mart 2020. Erişim tarihi: 15 Nisan 2020. 
 6. Kampf, G., Todt, D., Pfaender, S., Steinmann, E.-J Hosp Infect. 104(3), 246–251.-2020- Elecsys Ant (v1.0)
 7. Letko, M., Marzi, A., Munster, V. (2020).-Nat Microbiol. 1–8. doi:10.1038/s41564-020-0688-y.-2020- (v1.0)
 8. Hoffmann, M., Kleine-Weber, H., Schroeder, S. et al.-[baskı öncesinde çevrimiçi olarak yayımlanmıştır, yayın tarihi: 4 Mart 2020]. (v1.0)
 9. DSÖ. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200403- sitrep-74-covid-19-mp.pdf. Yayın tarihi: 3 Nisan 2020. Erişim tarihi: 15 Nisan 2020. 
 10. Lauer SA et al.-Ann Intern Med 2020;172(9):577-82-The Incubation Period of COVID-19 (v1.0)
 11. Rothe, C et al-N Engl J Med 2020;382(10):970-971-2020-Lab Infectious Diseases Respiratory tract infec (v1.0)
 12. Kupferschmidt K-Science. https://www.sciencemag.org/news/2020/02/paper-non symptomatic-patienttrans (v1.0)
 13. Bai Y et al-JAMA 2020;323(14):1406-1407-2020-Lab Infectious Diseases Respiratory tract infections Co (v1.0)
 14. Mizumoto K et al-Euro Surveill 2020;25(10):2000180.-2020-Lab Infectious Diseases Respiratory tract i (v1.0)
 15. SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi Prospektüsü 2020-09, V 1.0.

SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testinin Özellikleri

 • Test formatı

  Lateral akış testi / immünokromatografik

 • Cihaz

  Hayır

 • Test süresi

  15-30 dakika

 • Özgüllük

  %99,68

   

 • Duyarlılık

  %96,52

   

 • Antijen

  N

 • Numune materyali

  Nazofaringeal sürüntü

 • Reaktifler

  mAb anti-COVID19 antikoru, mAb anti-Chicken IgY, mAb anti-COVID-19 antikoru‑altın konjugatı, Saflaştırılmış tavuk IgY‑altın konjugatı