logo

Potřebujete:

Využijte službu:

Stáhnout...

 • metodické listy
 • CE certifikáty
 • certifikáty o analýze
 • bezpečnostní listy
 • kontroly kvality - hodnoty
 • listy s čárovými kódy
 • uživatelské příručky
 • servisní výkazy
 • BTK protokoly
 • instalační protokoly
 • deinstalační protokoly
 • doklady způsobilosti pracovníků Roche Diagnostics
 • servisní podmínky analyzátorů
 • certifikát ISO 9001:2015
SR

Certifikáty

 • dodací listy
 • faktury (přístup závisí na nastavení Vašeho účtu)
SR

Dokumentace dodávek

 • aktuální číslo časopisu Labor Aktuell
 • archiv časopisu Labor Aktuell

Zjistit...

 • jiné informace o přístrojích nebo produktech Roche Diagnostics
 • katalogové číslo produktu pro objednání
 • seznam dostupných produktů (katalog)
 • historii vašich objednávek
SR

Objednávky

Objednat...

 • reagencie Roche Diagnostics
 • příslušenství k přístrojům Roche Diagnostics
SR

Objednávky

Nahlásit...

 • poruchu nebo jakýkoliv problém s přístrojem Roche Diagnostics

Vyzkoušet...

 • jak funguje software vybraných přístrojů Roche Diagnoctics
SR

Simulátor obsluhy přístroje

Nastavit...

 • otevřené kanály pro reagencie třetích stran
SR

CDC Tool

Návody v pdf: