cobas® Liat® Cdiff

cobas® Cdiff ürün görseli

Enfeksiyonu saptayın

Clostridium difficile (C. diff), sağlık hizmetleriyle ilişkili en yaygın olarak görülen enfeksiyon olup, psödomembranöz kolit ve hatta ölüm ile sonuçlanabilecek antibiyotik ile ilişkili ishale neden olur. C. diff tüm dünya genelinde sağlık hizmeti sistemleri üzerinde çok büyük etkilere yol açmaktadır. Avrupa'da yılda 124.0001 Clostridium difficile enfeksiyonu (CDI) vakası meydana geldiği ve bunun AB'ye yılda 3 milyar Euro'luk bir maliyet getirdiği tahmin edilmektedir.2

Özellikler ve avantajlar

  • Zamanında tedaviyi mümkün kılacak bilgiler sağlamak için 20 dakikalık işlem süresi içinde sonuçlar elde edin
  • Basitleştirilmiş iş akışı ile kullanım kolaylığı, daha kısa manuel çalışma süresi (bir dakikadan az; vorteks veya hassas pipetleme gerekmez) ve kolay sonuç yorumlama olanağı 
  • Enfeksiyon yayılımını sınırlandırmak üzere uygun izolasyon ve önleme tedbirlerinin alınmasını sağlayan esneklik ve erişilebilirlik özellikleri.

Kullanım amacı

 

cobas® Liat® Sisteminde kullanıma yönelik cobas® Cdiff Nükleik asit testi,  C. difficile enfeksiyonuna (CDI) yakalandığından şüphelenilen hastalardan alınmış biçimsiz (sıvı veya yumuşak) dışkı numunelerinde toksijenik Clostridium difficile'in  toksin B (tcdB) genini doğrudan saptamak üzere gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) teknolojisini kullanan bir otomatik, kalitatif in vitro tanı testidir. cobas® Liat® sisteminde kullanıma yönelik cobas® Cdiff Nükleik asit testi, klinik bilgiler ve epidemiyolojik risk faktörleriyle birlikte insanlarda CDI tanısında yardımcı olarak kullanıma yöneliktir.

 

 

Ruhsat durumu

CE-IVD

Kaynaklar

 

1. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC). Clostridium difficile infections. ecdc.europa.eu/en/healthtopics/healthcare-associated_infections/clostridium-difficile-infections/pages/clostridium-difficile-infections.aspx. Erişim tarihi: 17 Şubat 2017.

2. C Diff Foundation. C. difficile Infection CDI – European Clinician Consensus Report with Recommendations for Improved Management of CDI. 2014. cdifffoundation.org/2014/11/24/c-difficile-infection-cdi-european-clinician-consensus-report-with-recommendations-for-improved-management-of-cdi. Erişim tarihi: 17 Şubat 2017.