Elecsys® IGRA SARS-CoV-2

SARS-CoV-2’ye yönelik T hücre aracılı immün yanıtın kalitatif tespiti için immünokimyasal test

Elecsys® IGRA SARS-CoV-2
SARS-CoV-2’ye yönelik T hücre aracılı immün yanıtın kalitatif tespiti için immünokimyasal test

Elecsys® IGRA SARS-CoV-2 testi, geçmişte virüse veya COVID-19 aşısına maruziyeti gösteren, SARS-CoV-2’ye adaptif T hücre yanıtı bulunan bireylerin tespit edilmesine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu test hastaların T hücre yanıtına ilişkin bilgi sunarak hekimlerin hasta bakımında bilgiye dayalı kararlar almasını sağlar.

Elecsys® IGRA SARS-CoV-2, diğer tanı testleri ve serolojik testlerle birlikte hekimlerin hastaların bağışıklık durumuna ilişkin bütüncül değerlendirmesini sağlayan bir tamamlayıcı araç işlevi görür.


Elecsys® IGRA SARS-CoV-2 testinin özellikleri

  Elecsys® IGRA SARS-CoV-2 testi, insan tam kanında SARS-CoV-2’ye T hücre aracılı immün yanıtın kalitatif tespiti için, in vitro T hücre stimülasyonunda kullanılan cobas® IGRA SARS-CoV-2 Tüplerini ve interferon gama ölçümünde kullanılan bir otomatik elektrokemilüminesans immünokimya testini (“ECLIA”) birleştirir. Geniş bir viral genom ve konak HLA alt tipi kapsamıyla birlikte 189 farklı SARS-CoV-2 antijeni kullanılan test, viral varyantlara ve popülasyon çeşitliliğine karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Elecsys® IGRA SARS-CoV-2

 • Sistemler

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601/602 üniteleri ve cobas e 402 / cobas e 801 analitik modülleri

 • Test Süresi

  T hücresi stimülasyonu: 16-24s; ECLIA IFN-γ: 18 dakika

 • Test prensibi

  İki adım: 1. SARS-CoV-2 peptitleri ile T hücre stimülasyonu: 2. IFN-y ölçümünde kullanılan otomatik ECLIA immünokimya testi (Çift antikorlu sandviç testi)

 • Kalibrasyon

  2-noktalı kalibrasyon

 • İzlenebilirlik

  İlk İngiliz İNTERFERON GAMA’ya karşı standart hale getirilmiştir (İNSAN, LÖKOSİT KAYNAKLI) NIBSC kodu: 82/587

 • Kalite Kontrol (örnekler)

  NC tüpü: negatif kontrol (IFN-y başlangıç seviyeleri), PC tüpü: pozitif kontrol (T hücre seçilimi)

 • Kalite Kontrol (ECLIA IFN-γ)

  PreciControl Interferon Gamma

   

   

   

 • Numune Materyali

  T hücre stimülasyonu: İnsan tam kanı (Li-Heparin tüplerinde veya cobas'ın IGRA SARS-CoV-2 Tüplerinde toplanır); ECLIA IFN-y: plazma*

 • Numune Hacmi

  T hücre stimülasyonu: 3 x 1,2 mL; ECLIA IFN-y: 30 μL** / 18 μL***

 • Cihaz üstü stabilitesi

  14 gün

 • Ara Hassasiyet**

  cobas e 411: CV 2.5–5.1%; cobas e 601/602: CV 2.5–3.4%; cobas e 402/801: 1.4–1.9%

* T hücre stimülasyonundan sonraki tam kan santrifügasyonu ile.

** IFN-y içeren plazma numunelerinde (~0,4 - 90 lU/mL)

** cobas e 411 analizörü ve cobas e 601 / 602 modüllerinde:

*** cobas e 801 ve cobas e 402 analitik ünitelerinde

Elecsys® IGRA SARS-CoV-2 (Mat No. 09542477190. 09542485190) yöntem belgeleri, V1 2022-06.

 

Elecsys® IGRA SARS-CoV-2 test prensibi

Elecsys® IGRA SARS-CoV-2 testinde iki önemli adım mevcuttur:

Adım 1: hastanın daha önce patojen ile temasını gösteren interferon gama üretimini oluşturmak için, patojene özgü peptitlerle hastada ex-vivo / in vitro T hücre stimülasyonu sağlanır - bu aşama, hastanın tam kanı cobas® IGRA SARS-CoV-2 Tüplerine alınarak gerçekleşir.

Adım 2: inkübasyon ve santrifügasyon sonrasında cobas® IGRA SARS-CoV-2 Tüplerinden ekstrakte edilen plazmadaki interferon gama düzeyi ölçülür. Bu ölçüm, Elecsys® IGRA SARS-CoV-2 immünokimya testi bulunan cobas platformlarında gerçekleştirilir.

 

Elecsys® IGRA SARS-CoV-2

cobas® IGRA SARS-CoV-2 tüplerinde SARS-CoV-2 antijenlerinin kullanıldığı bir stimülasyon aşaması

Tam kan

Hastanın SARS-CoV-2'ye karşı T hücre aracılı bağışıklık yanıtını in vitro kalitatif olarak saptamak için otomatik ECLIA IFN-y ölçümü

Plazma

 

Proses Numunedeki T hücreleri, SARS-CoV-2'ye özgü peptitler tarafından uyarılır. Sonuç olarak, aktive edilmiş SARS-CoV-2'ye özgü T hücreleri, IFN-y salgılar. IFN-y seviyeleri ölçülür ve farklı tüplerden alınan sonuçlar nihai yorumlama için birleştirilir, böylece SARS-CoV-2'ye özgü hücreler tarafından salınan IFN-y'nin varlığı belirlenir.
Numune

Tam kan (heparinize)

Plazma
İnkübasyon Süresi 16–24s 18dk
SARS-CoV-2’ye özgü Var Yok
Üretici LG Chem (3. taraf) Roche

Elecsys® IGRA SARS-CoV-2 çözümü iki tür reaktiften oluşur:

■    cobas® IGRA SARS-CoV-2 Tüpleri

■    Elecsys® IGRA SARS-CoV-2 immünokimya testi

T hücre toplama tüpleri - Hasta başına 3 ayrı tüp sonucunun birleştirilmesi

Pozitif kontrol (PC) Tüpü

Numune kalitesinin doğrulanması

(T hücre seçilimi ve stimülasyonu potansiyeli) 

Positive control (PC)
 • Mitojen kaplı tüp (jenerik, patojene özgü olmayan T hücre aktivatörü)
 • Minimum eşiğin üzerindeki değer

Negatif kontrol (NC) tüpü

Başlangıçta kandaki IFN-y seviyelerinin tespiti

Negative control (NC)
 • Tüpün içinde kaplanmış aktifleştirici bileşen yok
 • Maksimum eşiğin altındaki değer

Antijen (Ag) Tüpü

SARS-CoV-2 peptitleri ile stimülasyon sonrası salınan IFN-γ tespiti

 

Antigen tube (PC)
 • SARS-CoV-2'ye özgü peptitlerle kaplanmış Ag test tüpü (≈ 200)
 • Sadece belirli SARS-CoV-2 viral antijenlerini (reaktif T hücreleri) tanıyan ve bunlara bağlanan T hücreleri, IFN-y salgılar
 • Belirli bir eşik yok

Elecsys® IGRA SARS-CoV-2 immünokimya testi, interferon gama ölçümünde kullanılan kullanıma hazır bir reaktif paketidir. Modül, sırasıyla bir negatif ve pozitif kalibratör ve kontrol ile kalibre ve kontrol edilir. PreciControl İnterferon Gama (PCI: negatif; PC2: IFN Gama pozitif), Elecsys® IGRA SARS-CoV-2 immünokimya testi ile birlikte kullanılmaktadır.