Liên hệ

Trang này được cung cấp như là thông tin liên lạc và không thay thế lời khuyên của bác sĩ. Roche không thể trả lời các câu hỏi về thông tin y khoa chung hoặc câu hỏi về bệnh trạng cá nhân của bạn. Thuốc và sản phẩm chẩn đoán không thể được đặt hàng trực tiếp qua trang điện tử này. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không trả lời các thư theo mẫu thông tin và thư điện tử tiếp thị. 

Bạn muốn tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp tại Roche

 

Báo cáo khiếu nại
 

Vui lòng không sử dụng mẫu này để gửi nội dung về Hỗ trợ Kỹ thuật, báo cáo Sự cố và Khiếu nại (bao gồm cả Sự cố có khả năng phải báo cáo, Sự cố tiềm ẩn nguy cơ về an toàn) hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm y khoa.

Vui lòng liên hệ 1800 599 991 (đường dây hoạt động 24/7) về vấn đề Hỗ trợ Kỹ thuật. 

Đối với Sự cố và Khiếu nại (bao gồm cả Sự cố có khả năng phải báo cáo, Sự cố tiềm ẩn nguy cơ về an toàn), vui lòng liên hệ theo thông tin tại đây

Mẫu đã được gửi thành công!
Cảm ơn bạn!
text