Chính sách của chúng tôi về cookie và các công nghệ theo dõi khác

Cập nhật: 12/2019

Trang điện tử này thuộc sở hữu và được điều hành bởi F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche) tại Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Thụy Sỹ. Roche có quyền cập nhật thông báo vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách công bố những thay đổi trên trang này. Thỉnh thoảng bạn nên viếng thăm trang điện tử để xem lại những cập nhật này.

 

Cookie nghĩa là gì?

Cookie tránh cho bạn các phiền toái khi phải nhập lại thông tin trong một số vùng đăng ký, giúp chuyển các thông tin có nội dung chuyên biệt đến cho bạn, và theo dõi phần nào của trang điện tử được nhiều người ưa thích nhất. ‘Cookie’ thực tế là một tập tin máy tính mà máy chủ của chúng tôi hoặc máy chủ của một trong các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể gửi đến máy tính bạn khi bạn truy cập một trong các trang điện tử của chúng tôi. Tập tin này sau đó được lưu trữ trên máy tính bạn.

 

Loại thông tin cá nhân được thu thập nhờ vào cookie?

Cookie có thể lấy thông tin định danh máy tính hoặc trình duyệt của bạn, bao gồm ID thiết bị, địa chỉ IP, và/hoặc ID quảng cáo (Ad ID), cũng như thông tin liên quan đến lịch sử duyệt trang điện tử. Thông tin mà chúng tôi thu thập nhờ vào cookie có thể được kết hợp với thông tin cá nhân khác liên quan đến bạn.

 

Chúng tôi sử dụng loại cookie và công nghệ theo dõi nào và nhằm mục đích gì?

Trang điện tử của chúng tôi có thể sử dụng các loại cookie và công nghệ theo dõi cho các mục đích sau:

Cookie Thiết yếu. Cookie Thiết yếu là vô cùng cần thiết đảm bảo cho sự vận hành của trang điện tử và không thể tắt đi trong hệ thống của chúng tôi. Các cookie này thường chỉ được thiết lập để đáp lại các hành động mà bạn thực hiện cho một yêu cầu về dịch vụ, chẳng hạn như thiết lập sở thích về quyền riêng tư, đăng nhập, hoặc điền thông tin vào các mẫu. Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để chặn hoặc cảnh báo cho bạn về các cookie này, tuy nhiên khi chặn các cookie này sẽ ngăn cản trang điện tử hoạt động. Các cookie này thường không chứa dữ liệu cá nhân.

Cookie Chức năng. Cookie Chức năng cho phép các trang điện tử của chúng tôi cung cấp chức năng nâng cao và cá nhân hóa hơn. Chúng có thể do chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có dịch vụ được chúng tôi thêm vào các trang điện tử của chúng tôi thiết lập. Nếu bạn từ chối các cookie này, một số hoặc toàn bộ dịch vụ có thể không hoạt động đúng.

Cookie Hiệu năng. Cookie Hiệu năng cho phép chúng tôi đếm lượng truy cập và nguồn lưu lượng truy cập để có thể đánh giá và cải thiện hiệu năng cho trang điện tử của mình. Nhờ vào các cookie này, chúng tôi hiểu được cách mà các trang điện tử của chúng tôi đang được sử dụng, chẳng hạn như trang điện tử nào được ưa thích nhất và không được ưa thích nhất, và cách mà người dùng lướt trang điện tử. Thông tin được thu thập trong các cookie này được gộp chung lại, nên chúng sẽ không liên quan đến cá nhân bạn. Tắt các cookie này, chúng tôi sẽ không biết khi nào bạn truy cập vào trang điện tử và không giám sát được hiệu năng của trang điện tử. Trong một số trường hợp, các cookie này có thể được gửi đến các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi để giúp chúng tôi quản lý những phân tích này.

Cookie Mạng Xã Hội: Cookie Mạng Xã Hội được thiết lập bởi nhiều dịch vụ mạng xã hội mà chúng tôi đã thêm vào trang điện tử của mình (chẳng hạn như Facebook, Twitter, LinkedIn) để giúp bạn chia sẻ nội dung của chúng tôi với bạn bè, đồng nghiệp và hệ thống của bạn. Các cookie này có khả năng theo dõi trình duyệt của chúng tôi trên khắp các trang điện tử khác và lập nên một bản mô tả về những thứ bạn quan tâm. Điều này có thể tác động đến nội dung và các thông điệp mà bạn nhìn thấy trên các trang điện tử khác khi bạn viếng thăm. Nếu bạn không bật các cookie này, bạn không thể sử dụng và nhìn thấy các công cụ chia sẻ.

Cookie Nhắm mục tiêu.  Cookie Nhắm mục tiêu có thể được thiết lập trên trang điện tử của chúng tôi bởi các đối tác quảng cáo. Cookie này được các công ty quảng cáo sử dụng để lập ra một bản mô tả về những thứ bạn quan tâm và cho bạn xem những quảng cáo có liên quan trên các trang điện tử khác. Các cookie này không lưu trữ thông tin cá nhân trực tiếp, nhưng dựa vào việc định danh trình duyệt và thiết bị Internet của bạn. Nếu bạn không bật các cookie này, bạn sẽ nhận ít quảng cáo nhắm mục tiêu hơn.

Trang điện tử Beacon. Trang điện tử Beacon là một mẩu code trên một trang điện tử hoặc trong một thông điệp e-mail, được sử dụng để theo dõi các trang điện tử đã xem hoặc thông điệp đã mở. Trang điện tử Beacon báo cho máy chủ của trang điện tử biết thông tin như địa chỉ IP và loại trình duyệt liên quan đến máy tính của người truy cập. Trang điện tử Beacon có thể được đặt trong các quảng cáo trực tuyến đưa người dùng đến các trang điện tử khác nhau của chúng tôi. Trang điện tử Beacon cung cấp cho chúng tôi thông tin về số lần mở của một trang điện tử và thông tin nào được tham vấn. Trang điện tử Beacon còn được gọi là thẻ Internet, single-pixel GIF, clear GIFs, và invisible GIFs.

 

Trang điện tử của chúng tôi phản hồi tín hiệu “Không Theo dõi” của trình duyệt trang điện tử như thế nào?

Một số trình duyệt trang điện tử và chương trình khác có thể được sử dụng để báo hiệu về sở thích của bạn cho Roche về cách thức hoặc Roche hoặc các bên thứ ba có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn. Hiện thời, Roche không phản hồi các tín hiệu đó.

 

Bạn có lựa chọn nào cho việc phân phối các quảng cáo nhắm mục tiêu trên các trang điện tử của bên thứ ba?

Hầu hết các trình duyệt Internet cho phép bạn thay đổi cài đặt để thông báo khi bạn nhận một cookie, cho phép bạn chọn có hay không chấp nhận cookie, hoặc tự động từ chối tất cả các cookie. Xin lưu ý rằng việc làm như vậy có thể tác động đến chức năng một số phần của các trang điện tử chúng tôi. Nếu như trước đó bạn đã chấp nhận cookie, bạn có thể sử dụng những cài đặt trình duyệt này để từ chối các cookie như thế bất cứ lúc nào bạn đổi ý.

Thêm vào đó, một số trang điện tử của chúng tôi có thể sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba để thu thập và quản lý Cookie Hiệu năng. Một vài công cụ đặc biệt bao gồm Adobe Analytics và Google Analytics mà chúng tôi sử dụng như được mô tả dưới đây:

Adobe Analytics: Chúng tôi sử dụng Adobe Analytics trên các trang điện tử của mình để thu thập thông tin thông qua cookie. Nếu bạn muốn chọn bỏ việc sử dụng dữ liệu của mình bởi các cookie này, hãy sử dụng công cụ bỏ chọn của Adobe, có sẵn tại đây: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Google Analytics: Các trang điện tử của chúng tôi có thể sử dụng các Tính năng Hiển Thị Quảng Cáo của Google Analytics để thu thập thông tin nhờ vào cookie, bao gồm việc Tiếp thị lại với Google Analytics và báo cáo dữ liệu Nhân khẩu học và Sở thích. Nếu bạn muốn chọn bỏ việc sử dụng dữ liệu của mình bởi các cookie này, hãy sử dụng công cụ bỏ chọn của Google, có sẵn tại đây: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/