Các điều khoản của Trang

Sửa đổi lần cuối:   07/2018

 

Các Điều Khoản này cùng với Thông báo về Quyền riêng tư quản lý việc bạn sử dụng hoặc xem website này (Trang) và quan hệ của bạn với chủ sở hữu trang, Roche Diagnostics (“Chủ Sở hữu Trang”). Bạn có thể liên hệ: Công ty TNHH Roche Vietnam, tầng 27, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bằng việc sử dụng trang này, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều Khoản này.

1. Điều khoản Sử dụng: 

 

Khi sử dụng Trang của chúng tôi, bạn tuyên bố rằng mình hiểu và sẽ tuân thủ các Điều khoản Sử dụng sau đây. 

a. Tính sẵn có của Trang: Việc truy cập Trang được cho phép tùy theo suy xét của Chủ Sở hữu Trang. Chủ Sở hữu Trang bảo lưu quyền thu hồi, sửa đổi bổ sung, hoặc hạn chế dịch vụ chúng tôi cung cấp trên Trang này mà không cần thông báo. 

b. Sử dụng trái phép:  Chủ Sở hữu Trang, tùy theo suy xét của mình, có quyền quyết định việc sử dụng nào là không đúng và/hoặc không được phép. Chủ Sở hữu Trang có quyền tiến hành bất kỳ hành động nào phù hợp nhằm phản hồi việc sử dụng trái phép Trang này, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc chặn bất kỳ người dùng nào của Trang này. Bạn đồng ý không sử dụng Trang này để:

i. đưa ra tuyên bố gian lận hoặc phát biểu sai lệch; 

ii.  sử dụng Trang này vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với bên thứ ba; 

iii. đăng, truyền đi hoặc bằng cách khác đưa ra bất kỳ tài liệu nào có chứa virus phần mềm hoặc mã máy tính, tập tin, chương trình khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông khác; 

iv. vô tình hoặc cố tình vi phạm bất kỳ đạo luật, luật, nghị định, quy tắc và/hoặc quy định nào khác của quốc gia hoặc quốc tế; 

v. “rình rập” hoặc quấy rối người khác; hoặc

vi. thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người khác.

 

2. Không phải Tư vấn Sức khỏe: 

Bằng cách sử dụng Trang này, bạn xác nhận rằng tư liệu được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin. Không nội dung nào trên Trang này được diễn dịch hoặc xem là lời khuyên hoặc tư vấn hoặc chẩn đoán hoặc điều trị liên quan đến bất kỳ tình trạng sức khỏe hoặc y khoa nào khác. Người dùng không được dựa vào các tư liệu trên Trang này khi quyết định kế hoạch điều trị, hoặc bất kỳ lời tư vấn y khoa nào khác. Người dùng buộc phải tham khảo sự tư vấn từ bác sĩ liên quan đến các phương án điều trị.

 

3. Từ chối Bảo đảm: 

Thông tin, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang này là “nguyên trạng, như ban đầu” không có Bảo đảm hoặc bảo hành rõ ràng hoặc ngụ ý của bất kỳ loại nào về độ chính xác, nội dung, sự hoàn chỉnh, đáng tin cậy, có khả năng, hoặc tính hợp pháp của nội dung trang này. Thêm vào đó, chủ sở hữu trang và các đơn vị liên kết của mình hoàn toàn từ chối tuyên bố hoặc bảo đảm việc đáp ứng các quy định bất kỳ nào của chính phủ yêu cầu tiết lộ thông tin về thiết bị y khoa, thuốc kê đơn hoặc sản phẩm y tế. Bất kỳ Bảo đảm nào được đưa ra liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào của Roche được mô tả trên trang này sẽ chỉ giới hạn ở những Bảo đảm được đưa ra trong các tài liệu bán hàng của sản phẩm đó, và các giới hạn bất kỳ có trong đó.

 

4. Trách nhiệm pháp lý: 

Bạn chịu mọi rủi ro khi sử dụng trang này, và bất kỳ trang nào được liên kết thông qua trang này, và bất kỳ tài liệu có trên trang này. Trong mọi trường hợp, chủ sở hữu trang hoặc các đại lý, đơn vị liên kết, Ðối tác hoặc người cấp phép sử dụng (gọi chung là “Ðơn vị liên kết”) không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các tổn hại trực tiếp, đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc bị phạt, hoặc tổn hại khác là kết quả của tổn thất liên quan đến việc sử dụng trang này hoặc nội dung có ở đây bất kể hình thức khiếu nại hoặc bản chất của nguyên nhân hành động, kể cả nếu chủ sở hữu trang đã được báo về khả năng thiệt hại hoặc tổn thất như vậy. Không ai trong số chủ sở hữu trang và các đơn vị liên kết chịu trách nhiệm về bất kỳ lợi nhuận, thu nhập, hoặc dữ liệu hoặc tổn thất tài chính đi kèm với việc sử dụng trang này hoặc tài liệu có ở đây. Trong trường hợp có bất kỳ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý nào được luật pháp quy định, trách nhiệm pháp lý như thế được giới hạn ở phạm vi tối đa mà luật pháp cho phép. Bất kỳ từ chối trách nhiệm pháp lý nào được đưa ra liên quan đến sản phẩm bất kỳ của Roche mô tả trên trang này sẽ chỉ giới hạn ở các Bảo Ðảm có trong tài liệu bán hàng của sản phẩm đó, và bất kỳ giới hạn nào được đưa vào các tài liệu đó. Bạn chịu trách nhiệm việc xử lý đúng cách bất kỳ sản phẩm nào của Roche và phải tuân theo những hướng dẫn trên tờ Hướng dẫn sử dụng trong bao bì và các cảnh báo trên nhãn. Roche sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các thiệt hại do việc xử lý sai sản phẩm.

 

5. Bồi thường: 

Bạn đồng ý xác nhận và giữ cho chủ sở hữu trang, các đơn vị liên kết và lần lượt các viên chức, giám đốc, nhân viên và đại lý của họ vô can đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn hại, tổn thất, tiền phạt và chi phí nào khác (kể cả phí luật sư hợp lý) là do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng trang này hoặc các dịch vụ trực tuyến khác được chủ sở hữu trang cung cấp; việc bạn vi phạm các Ðiều khoản này hoặc Thông báo về quyền riêng tư; hoặc vi phạm luật bất kỳ hoặc các quyền của bên thứ ba.

 

6. Nội dung của bên thứ ba: 

Bất kỳ liên kết trên Trang này cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên hoặc nội dung của bên thứ ba chỉ để thuận tiện. Chủ Sở hữu Trang không đưa ra ý kiến hoặc tán thành bất kỳ nội dung nào trong số các liên kết của bên thứ ba như vậy và từ chối hoàn toàn mọi trách nhiệm pháp lý về chất lượng, nội dung, bản chất hoặc độ tin cậy của tài nguyên bên thứ ba và các thông tin, sản phẩm và dịch vụ được tìm thấy trên đó. 

 

7. Quyền tác giả và Nhãn hiệu:

Chủ Sở hữu Trang sở hữu quyền tác giả của tất cả tài liệu và thông tin có trong Trang này, trừ khi được chỉ định khác. Trang này và tất cả tài liệu và thông tin ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin và là đối tượng của tất cả luật bản quyền hiện hành của Mỹ và quốc tế. Sao chép, truyền phát lại hoặc sử dụng khác bị nghiêm cấm. Bạn có quyền in một bản sao và có quyền tải xuống các phần trích của bất kỳ (các) trang từ Trang này để tham khảo cá nhân. Bạn không được sửa đổi bất kỳ nội dung nào trên tài liệu kỹ thuật số mà bạn đã in hoặc tải xuống, và bạn không được sử dụng bất kỳ hình minh họa, hình ảnh, các đoạn video hoặc âm thanh, hoặc hình ảnh tách riêng khỏi văn bản đi kèm. Bạn phải luôn luôn xác nhận tình trạng của Chủ Sở hữu Trang (và của những người đóng góp được xác định danh tính) là tác giả của tài liệu trên Trang này. Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của các tài liệu trên Trang này vì mục đích thương mại nếu không được Chủ sở hữu Trang cho phép bằng văn bản. Chủ Sở hữu Trang được cấp phép để sử dụng quyền sở hữu trí tuệ có trong nội dung của Trang này và bảo lưu quyền theo đuổi bất kỳ vi phạm sở hữu trí tuệ nào tại tòa án ở quốc gia mà Chủ Sở hữu Trang chịu thiệt hại. Không giấy phép nào được cấp cho bạn để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của Chủ Sở hữu Trang hoặc các Đơn vị Liên kết của họ. Bạn sẽ không khẳng định bất kỳ yêu cầu hoặc quyền sở hữu bất kỳ đối với các nhãn hiệu như vậy.

 

8. Không Chào mời hoặc Gạ gẫm; Tuyên bố Nhận định Tương lai:

Thông tin được cung cấp trên Trang này không cấu thành việc chào mời hoặc gạ mua hoặc thanh lý, buôn bán hoặc giao dịch đối với bất kỳ chứng khoán nào của Roche. Các nhà đầu tư không được dựa trên thông tin này để đưa ra quyết định đầu tư. Trang này có thể chứa thông tin nhận định tương lai. Thông tin như vậy tùy thuộc đáng kể vào nhiều điều không chắc chắn, bao gồm các yếu tố khoa học, kinh doanh, kinh tế và tài chính, và do đó kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể với những gì được trình bày.

 

9. Thông báo về Quyền Riêng tư: 

Khi được luật pháp cho phép, bằng cách sử dụng Trang này, bạn cũng đồng ý với Thông báo về Quyền Riêng tư, có thể được xem ở đây.

 

10. Quy định khác

a. Luật Áp dụng: Các tòa án của Thụy Sĩ sẽ có độc quyền phán quyết đối với bất kỳ khiếu nại phát sinh từ, hoặc liên quan đến việc viếng thăm Trang này, nhưng chúng tôi giữ lại quyền kiện bạn về vi phạm các điều kiện này tại quốc gia mà bạn thường trú hoặc tại bất kỳ quốc gia có liên quan. Các Điều khoản này chịu sự chi phối của luật pháp Thụy Sĩ.

b. Vô hiệu tại nơi bị cấm: Mặc dù Trang này và nội dung của nó có thể được truy cập toàn cầu, không phải mọi sản phẩm và dịch vụ được bàn đến trên Trang này sẵn có đối với mọi người hoặc tại mọi địa điểm địa lý hoặc khu vực pháp lý. Việc chào bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ khác ở đây hoặc truy cập thông tin trên Trang này bị vô hiệu nếu bị luật pháp cấm. Cấm việc truy cập vào Trang này từ các vùng lãnh thổ nơi nội dung của Trang là bất hợp pháp hoặc phi pháp. 

c. Vị thành niên:  Trang này không có dự định để sử dụng cho trẻ em dưới 16 tuổi. Hơn nữa, mọi trẻ vị thành niên nên được cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép trước khi sử dụng trang này. 

d. Thay đổi các Điều khoản: Chủ Sở hữu Trang bảo lưu quyền thay đổi các Điều khoản này tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách công bố các Điều khoản sửa đổi bổ sung trên Trang này. Bạn nên thường xuyên ghé Trang này để xem các bản cập nhật của các Điều Khoản có tính ràng buộc đối với bạn. Một số Điều Khoản có thể được thay thế bằng các thông báo hoặc điều hợp pháp được chỉ định rõ ràng trên các trang mà bạn viếng thăm hoặc tự gửi đến bạn. 

e. Hiệu lực từng phần: Nếu có bất kỳ Điều Khoản nào được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi theo cách khác, thì trong chừng mực mà Điều hoặc Khoản đó bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, nó sẽ được tách rời và xóa bỏ. Các Điều Khoản còn lại vẫn tồn tại, còn nguyên tác dụng và hiệu lực, và tiếp tục có tính ràng buộc và có thể thực thi. Không tuyên bố từ bỏ nào của Roche về vi phạm bất kỳ nghĩa vụ phát sinh theo các Điều Khoản này cấu thành việc từ bỏ bất kỳ vi phạm khác.

 

Thông tin liên hệ: Hãy liên hệ với chúng tôi khi có các bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi về các Điều Khoản này tại địa chỉ Công ty TNHH Roche Vietnam, tầng 27, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, hoặc địa chỉ email: [email protected].