Nâng cao vị thế và giá trị của phòng xét nghiệm

Nâng cao vị thế và giá trị của phòng xét nghiệm

Nâng cao vị thế và giá trị của phòng xét nghiệm lâm sàng

 

Phòng xét nghiệm chẩn đoán là thành tố thiết yếu của hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu, trong đó chẩn đoán in-vitro ảnh hưởng đến 70% quyết định lâm sàng1,2. Các nhân viên phòng xét nghiệm cùng với nhân viên y khoa đóng vai trò then chốt trong quá trình chăm sóc bệnh nhân tối ưu, tuy nhiên hằng ngày họ phải đối mặt với áp lực khi quản lý số lượng mẫu lớn ngày càng  tăng, trong khi đó vẫn phải trả kết quả nhanh và chính xác cùng với việc bảo đảm lợi nhuận. 

Những tiến bộ về mặt công nghệ đã giúp Roche phát triển những giải pháp chẩn đoán vượt bậc trong hơn 50 năm qua. Roche sở hữu những sáng tạo khoa học nổi bật trong phòng xét nghiệm – các xét nghiệm huyết thanh học (SWA) – để tạo ra hệ thống phòng xét nghiệm hiện đại, tự động và tích hợp hoàn toàn nhằm tối đa hóa năng suất mà vẫn cải thiện độ chính xác và phạm vi kiến thức chẩn đoán nhờ các giải pháp tích hợp.

Tại Roche, chúng tôi giúp tối ưu hóa vận hành phòng xét nghiệm để nhân viên có thể làm được nhiều việc hơn mà vẫn tiết kiệm được nguồn lực.

cobas® pro integrated solutions

Đáp ứng những nhu cầu lâm sàng ở hiện tại và tương lai

 

Thúc đẩy sự sáng tạo trong phòng xét nghiệm để giúp cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân là giá trị cốt lõi của những di sản mà Roche Diagnostics đã tạo ra, cho phép phòng xét nghiệm quản lý các quy trình công việc quan trọng nhất và cung cấp dịch vụ không gián đoạn. Với việc phát triển giải pháp xét nghiệm tích hợp huyết thanh học (SWA), giải pháp hợp nhất xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch của Roche giúp chẩn đoán chính xác và định hình việc cung cấp dịch vụ từ phòng xét nghiệm đến bệnh nhân.

Quá trình phát triển sau đó của giải pháp phòng xét nghiệm tích hợp trung tâm (ICL) đã mở rộng tiềm năng của phòng xét nghiệm trong việc tích hợp các thiết bị bao gồm các hệ thống mới như Chẩn đoán Sinh học Phân tử, giải pháp phần mềm. Giải pháp phòng xét nghiệm tích hợp trung tâm không chỉ cung cấp một giải pháp tích hợp, tự động hóa để đơn giản hóa các quy trình và giảm lỗi, nó còn sử dụng các giải pháp kỹ thuật số để cải thiện khả năng tiên đoán và truy nguyên nguồn gốc, cũng như thời gian trả kết quả nâng cao lợi ích của phòng xét nghiệm và bệnh nhân.

 

“Roche sở hữu những di sản quan trọng trong chẩn đoán y khoa và tin rằng phòng xét nghiệm là nền tảng để vượt qua các áp lực trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn cầu,” theo Benjamin Lilienfeld - Quản lý kinh doanh toàn cầu, Giải pháp xét nghiệm huyết thanh học, Roche Diagnostics. "Bằng cách nâng cao tiêu chuẩn của phòng xét nghiệm thông qua việc tăng cường tối ưu hóa và các quy trình tự động hóa, chúng tôi giúp nhân viên phòng xét nghiệm tập trung thời gian vào những nhiệm vụ quan trọng giúp bệnh nhân hưởng lợi từ tiêu chuẩn chăm sóc được cá thể hóa và nâng cao hơn.”

 

Những cải tiến hơn nữa giúp tăng cường công nghệ phòng xét nghiệm, bao gồm bảo dưỡng tự động và triển khai nguyên tắc nạp thuốc thử thông minh liên tục trong khi máy đang hoạt động, giúp giảm vận hành thủ công và nguy cơ sai sót. Đặc biệt tại các phòng xét nghiệm quy mô lớn, điều này giúp:

 

  • Tiết kiệm thời gian cho những công việc không tạo ra giá trị cộng thêm
  • Theo dõi mẫu và giám sát vận hành
  • Tăng hiệu quả phòng xét nghiệm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng
  • Mang lại hiệu quả nhiều hơn, không chỉ đơn thuần trả kết quả

 

Sự tích hợp vươn ra khỏi phòng xét nghiệm

 

Hiện nay Roche đã phát triển một danh mục sản phẩm toàn diện và vẫn tiếp tục cập nhật, bao gồm các giải pháp chẩn đoán kỹ thuật số cho phòng xét nghiệm, giải pháp chăm sóc tại chỗ, phân tích dữ liệu, quản lý tồn kho và hơn thế nữa.

 

Tiếp đến, Roche sẽ tiếp tục giúp phòng xét nghiệm đạt đến tầm cao mới của việc vận hành hiệu quả nhờ các giải pháp tích hợp. Điều này thậm chí còn trở nên quan trọng hơn khi dữ liệu tiếp tục đẩy nhanh những thay đổi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mang lại những cơ hội mới trong khi yêu cầu phức tạp hơn. Chúng tôi nhắm đến mục tiêu kết nối các mạng lưới trên tất cả mọi nền tảng y tế, từ phòng xét nghiệm trung tâm đến giải pháp chăm sóc tại chỗ, bảo đảm thông tin đúng và sẵn sàng mọi lúc mọi nơi.

 

Roche làm việc với các phòng xét nghiệm trên toàn thế giới nhằm hỗ trợ các quyết định mang tính thực tiễn cả trong và ngoài môi trường phòng xét nghiệm. Tích hợp các giải pháp tự động hóa tích hợp và chẩn đoán kỹ thuật số có thể giải mã những hiểu biết ý nghĩa nhằm tăng hiệu quả vận hành và hỗ trợ quyết định lâm sàng, giúp chúng ta thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.


Youssef Khayali, Giám đốc giải pháp tích hợp Chẩn đoán và Y tế , Roche Diagnostics.

 

Cải thiện toàn bộ hành trình của bệnh nhân bắt đầu với phòng xét nghiệm. Phòng xét nghiệm cho phép các nhân viên y tế đưa ra các quyết định chẩn đoán và điều trị dựa trên bằng chứng, một cách tiết kiệm, nhanh chóng và cá thể hóa đối với tất cả bệnh nhân.

 

Roche cam kết hỗ trợ mạnh mẽ giúp nâng cao vị thế của phòng xét nghiệm. Cung cấp kết quả có thể tiên đoán sẽ cho phép phòng xét nghiệm đem đến thông tin chẩn đoán đúng cho bác sĩ lâm sàng nhanh hơn, và cuối cùng tối đa hóa kết quả vượt xa khỏi phạm vi phòng xét nghiệm. Youssef Khayali, Head of Integrated Diagnostics & Healthce Solutions, Roche Diagnostics.

 
Tài liệu tham khảo
 
  1. Roche Diagnostics, Medical and Scientific Affairs (MSA); EAC / based on 2013 EAC interviews with cardiologists and oncologists in Germany and the US (N=40)
  2. European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA), 2009; based on: The Lewin Group, commissioned by Advamed, “The Value of Diagnostics”, 2005