Bài viết

Thay đổi việc cung cấp dịch vụ y tế nhờ các giải pháp kỹ thuật số

Thay đổi việc cung cấp dịch vụ y tế nhờ các giải pháp kỹ thuật số

Các chuyên gia phòng xét nghiệm và tổ chức y tế phải đối mặt với tính phức tạp cao hơn khi họ phải quản lý số lượng mẫu lớn ngày càng tăng, cung cấp kết quả xét nghiệm chất lượng cao và nhanh hơn, mang lại lợi nhuận nhiều hơn.

Hơn nữa, dịch vụ y tế toàn cầu ngày càng trở nên đắt đỏ, với khoản chi tiêu dự tính tăng từ khoảng 7,7 ngàn tỉ USD lên 10 ngàn tỉ USD vào năm 2022.1 Do đó, áp lực đang chồng chất lên phòng xét nghiệm để tăng năng suất và hiệu quả, trong khi vẫn phải thích nghi với các quy định và luật mới về quyền riêng tư của dữ liệu.

Chẩn đoán đóng vai trò dẫn dắt trong cả phòng ngừa lẫn quản lý bệnh, bên cạnh việc đáp ứng các thách thức ngày càng phức tạp hơn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đây là điều hiển nhiên vì chẩn đoán in-vitro ảnh hưởng đến khoảng hai phần ba việc ra quyết định lâm sàng, mặc dù chẩn đoán chỉ chiếm khoảng 2% tổng chi tiêu chăm sóc sức khỏe.2

Roche hiểu giá trị của phòng xét nghiệm lâm sàng trong hệ sinh thái y tế rộng lớn và cam kết phát triển những giải pháp sáng tạo để giúp phòng xét nghiệm và bác sĩ lâm sàng đáp ứng các nhu cầu hôm nay, và trong tương lai.

“Nhờ số hóa, phòng xét nghiệm có cơ hội tạo ra giá trị khác trong lĩnh vực y tế chứ không chỉ là kết quả chẩn đoán,” theo Youssef Khayali, Giám đốc Integrated Diagnostics & Healthcare Solutions, Roche Diagnostics. “Khi hợp tác với Roche, chúng tôi có thể giúp phòng xét nghiệm quản lý dữ liệu nhằm thấu hiểu để cung cấp thông tin tốt hơn cho bệnh nhân và trong việc ra quyết định liên quan đến hoạt động.’

Bằng viêc sử dụng bảng theo dõi hiệu suất (Dashboards) và các báo cáo dễ hiểu về dữ liệu trong các hoạt động phòng xét nghiệm hoặc bệnh viện, các ứng dụng ngày nay có thể giúp những nhà lãnh đạo cải thiện hiệu quả hoạt động của tổ chức cũng như có cách tiếp cận dựa vào thực tế để quản lý những thách thức đa dạng trong chăm sóc sức khỏe. 

 

Tận dụng dữ liệu đầy ý nghĩa để cá thể hóa quá trình điều trị bệnh nhân

 

Sự bùng nổ dữ liệu và kiến thức về y học, bệnh tật và khoa học đang bắt đầu ảnh hưởng đến ngành y tế, mang theo nó là quá trình chuyển đổi trong chăm sóc. Trong kỷ nguyên công nghệ kỹ thuật số, chúng ta sẽ có khả năng điều chỉnh phương pháp điều trị y khoa phù hợp với nhu cầu của từng cá thể và những nhóm nhỏ bệnh nhân. Những công nghệ và cách tiếp cận mới sẽ thách thức môi trường chăm sóc hiện tại, thúc đẩy nó tiến hóa thông qua nhiều ứng dụng mới, hiệu quả trong quá trình theo đuổi kết quả tốt hơn và chăm sóc với chi phí dễ chấp nhận hơn.

Kết hợp với sự am hiểu sâu hơn của khoa học phân tử và các phương pháp chẩn đoán mới, quá trình phát triển này sẽ mang lại thay đổi đột phá về cách thức chúng ta nghiên cứu, phát triển, phê duyệt/cấp phép và chi trả cho thuốc men, cũng như cách thức bệnh nhân và bác sĩ của họ đưa ra quyết định về việc có hay không trị bệnh, khi nào và như thế nào.

Trong khi công nghệ mới mang lại những cơ hội có ảnh hưởng rộng, thiết bị chỉ là một khía cạnh nhằm mang lại lợi ích bền vững. Roche đang khai thác sức mạnh của việc phân tích dữ liệu và tích hợp chuỗi công việc để đạt được những hiểu biết sâu sắc nhằm cách mạng hóa tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe hiện tại. Dù sớm hay muộn, thiết kế lại phòng xét nghiệm và sắp xếp các quá trình làm việc có thể gia tăng hiệu suất theo thời gian. 

Để bảo đảm trợ giúp chuyên biệt và kiến thức chuyên môn trong suốt những thay đổi đó, Roche cung cấp tư vấn riêng biệt trong từng bước xuyên suốt quá trình chăm sóc; từ giai đoạn đánh giá đầu tiên đến suốt quá trình thực hiện, và cả sau đó. Từ ngăn ngừa đến theo dõi, các phòng xét nghiệm có thể giúp cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân bằng cách quản lý dữ liệu hiệu quả hơn – trong cả hoạt động và thực hành lâm sàng – và chuyển dữ liệu đó thành kết quả có thể đi đến hành động cho quá trình ra quyết định dựa vào thực tế của bác sĩ lâm sàng và bệnh nhân. 

Hợp tác để tối ưu hóa việc chăm sóc bệnh nhân
Hợp tác để tối ưu hóa việc chăm sóc
bệnh nhân

Dữ liệu lớn và phân tích chuyên sâu cho phép chúng ta hiểu rõ hơn từng hành trình của bệnh nhân. Quy mô của chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế đòi hỏi những cách tiếp cận mới đối với phân tích, chuẩn hóa dữ liệu và các ứng dụng kỹ thuật số. Những quan hệ đối tác mới bảo đảm chúng tôi đang hướng tới một thế giới cá thể hóa việc chăm sóc bệnh nhân, dựa vào giá trị nhiều hơn – trong đó dữ liệu giúp thấu hiểu và định hướng các hành động, điều đó giúp cho các nhóm chăm sóc sức khỏe đưa ra các quyết định tốt nhất có thể. 

"Cá thể hóa việc chăm sóc sức khỏe trong kỷ nguyên kỹ thuật số sẽ mở rộng vượt quá những lợi ích hiện tại của việc điều trị riêng cho từng người, biến các giải pháp kỹ thuật số thành cột trụ then chốt của chiến lược mà chúng tôi đang thực hiện," Thomas Schinecker, Tổng Giám đốc Roche Diagnostics chia sẻ. "Kết hợp tính sáng tạo và sự linh hoạt của các công ty khởi nghiệp với sức mạnh và sự sáng tạo của Roche sẽ giúp chúng tôi giải quyết một số thách thức lớn nhất trong ngành chẩn đoán và cuối cùng cho phép ra quyết định tốt hơn trong khi vẫn cải thiện kết quả của bệnh nhân."

Với trên 100 sáng kiến về công nghệ kỹ thuật số và dữ liệu đang được thực hiện, Roche đang làm việc với những công ty sáng tạo trong các lĩnh vực dữ liệu, phân tích và phần mềm để đơn giản hóa và hợp lý hóa các quy trình công việc trong thực hành lâm sàng và trong phòng xét nghiệm nhằm cải thiện việc cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân. Việc chúng tôi sát nhập Flatiron và Foundation Medicine gần đây cũng đang giúp chúng tôi tăng tốc hơn nữa tầm nhìn về cá thể hóa việc chăm sóc sức khỏe. 

Roche Diagnostics sẽ tiếp tục tìm hiểu những cách tiếp cận mới với các công ty khởi nghiệp. Gần đây, khi làm việc với Plug and Play, là nền tảng sáng tạo chăm sóc sức khỏe lớn nhất tại Munich, Đức, Roche đã tham gia một chương trình cải tiến tập trung vào sức khỏe - "Startup Creasphere." Chương trình này nhằm tạo ra một trung tâm sáng tạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Châu Âu, nơi những công ty hướng đến tương lai và công ty khởi nghiệp đột phá có thể gặp gỡ để thử nghiệm những giải pháp và dịch vụ, thúc đẩy đầu tư, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện mở rộng ra quốc tế.

The Startup Creasphere mỗi năm sẽ có 2 chương trình, đánh giá hàng trăm công ty khởi nghiệp trên toàn thế giới và chọn ra những công ty tiềm năng nhất tham gia mỗi đợt. Chương trình này tập trung vào các chủ đề xuyên suốt ngay từ chuỗi giá trị chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như Giải pháp Dịch vụ Kỹ thuật số, Xét nghiệm nhanh tại chỗ, Dấu ấn Sinh học kỹ thuật số, Chẩn đoán Hình ảnh kỹ thuật số và cá thể hóa việc chăm sóc sức khỏe.

Thông qua các quan hệ đối tác hiện tại, Roche đang giúp thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, giải quyết một số thách thức lớn của ngành y tế hiện nay. Tạo điều kiện dễ dàng cho các xét nghiệm chẩn đoán tích hợp chất lượng cao khi hợp tác với các đối tác kỹ thuật số, Roche đang giúp cải thiện quá trình cung cấp dịch vụ y tế nhân danh bệnh nhân trên toàn thế giới. 

 

Tài liệu tham khảo

 

  1. Deloitte, 2019 Global Healthcare Outlook: shaping the future. Available from: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/global-health-care-sector-outlook.html
  2. https://www.aacc.org/health-and-science-policy/aacc-policy-reports/2015/laboratory-medicine-advancing-quality-in-patient-care