Elecsys® BRAHMS Procalcitonin (PCT)

Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” (electrochemiluminescence immunoassay “ECLIA”) được dùng để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người

Elecsys® BRAHMS Procalcitonin (PCT)
Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” (electrochemiluminescence immunoassay “ECLIA”) được dùng để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người

Xét nghiệm Elecsys® BRAHMS PCT có thể được sử dụng để hỗ trợ phát hiện sớm các bệnh nhiễm khuẩn có liên quan về mặt lâm sàng

Nồng độ PCT tăng thường thấy ở những bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết do vi khuẩn, đặc biệt là nhiễm trùng huyết nặng và sốc nhiễm trùng, và được coi là một chỉ số đáng tin cậy về mức độ nghiêm trọng và các biến chứng chính trong viêm tụy cấp

Ở những bệnh nhân bị nhiễm trùng đường hô hấp mắc phải tại cộng đồng hoặc viêm phổi do thở máy, PCT đã được đề xuất như một hướng dẫn để đưa ra quyết định về sự cần thiết của việc điều trị bằng kháng sinh và để theo dõi sự thành công của điều trị.

Công nghệ Elecsys® 

ECL (ElectroChemiLuminescent) là công nghệ phát hiện xét nghiệm miễn dịch của Roche. Dựa trên công nghệ này và kết hợp với các xét nghiệm miễn dịch được thiết kế tốt, đặc hiệu và nhạy, Elecsys® mang lại kết quả đáng tin cậy. Sự phát triển của xét nghiệm miễn dịch ECL dựa trên việc sử dụng phức hợp ruthenium và tripropylamine (TPA).

Phản ứng phát quang hóa học để phát hiện phức hợp phản ứng được bắt đầu bằng cách đặt một điện áp vào dung dịch mẫu, dẫn đến phản ứng được kiểm soát chính xác. Công nghệ ECL có thể đáp ứng nhiều nguyên tắc xét nghiệm miễn dịch đồng thời mang lại hiệu suất tuyệt vời.

 

Đặc điểm Elecsys® BRAHMS PCT

 • Thời gian xét nghiệm

  18 phút

   

   

   

   

   

   

   

 • Nguyên lý xét nghiệm

  One-step sandwich assay

 • Hiệu chuẩn

  2-điểm

   

 • Truy nguyên

  BRAHMS PCT LIA

 • Vật liệu mẫu

  Huyến thanh và Huyết tương chống đông bằng Li‑heparin, K2‑EDTA và K3‑EDTA

   

 • Thể tích mẫu

  30 μL on cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602;
  18 μL on cobas e 801

   

 • Giới hạn mẫu trắng*

  0.015 ng/mL

 • Giới hạn phát hiện

  0.02 ng/mL

 • Giới hạn định lượng*

  0.06 ng/mL

 • Ngưỡng đo

  0.02 – 100 ng/mL

 • Độ lặp lại**

  cobas e 411: 1.1 – 4.6 %; cobas e 601 / e 602: 1.0 – 6.3 %;
  cobas e 801: 1.3 – 3.3 %

 • Độ chính xác trung gian **

  cobas e 411: 3.3 – 6.9 %; cobas e 601 / e 602: 3.0 – 8.6 %;
  cobas e 801: 2.4 – 3.8 %

 • Độ ổn định của thuốc thử trên hệ thống

  4 tuần trên cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602;

  16 tuần trên cobas e 402, cobas e 801

   

 • Các giá trị dự kiến***

  < 0.5 ng/mL thể hiện nguy cơ thấp nhiễm trùng huyết nặng và/hoặc sốc nhiễm trùng

  > 2.0 ng/mL thể hiện nguy cơ cao nhiễm trùng huyết nặng và/hoặc sốc nhiễm trùng

   

* LoB = Giới hạn mẫu trắng; LoD = Giới hạn phát hiện; LoQ = Giới hạn định lượng (nồng độ chất phân tích thấp nhất có thể đo được độ tái lặp với CV có độ chính xác trung gian ≤ 20%).

** chỉ dành cho giá trị > 0,1 ng/mL

*** Mỗi phòng thí nghiệm nên điều tra khả năng chuyển đổi của các giá trị dự kiến cho nhóm bệnh nhân của mình và nếu cần, hãy xác định khoảng tham chiếu của riêng mình

Nguồn: Tài liệu hướng dẫn sử dụng Procalcitonin 09318747500V1.0 và 09318712500V.2.0

 

Thông tin đăng ký sản phẩm

Thông tin đăng ký sản phẩm

Bộ xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT)

Elecsys® Brahms PCT

Mã sản phẩm: 09318747190; 09318712190

Số lưu hành: 2300009ĐKLH/BYT-TB-CT; 2300008ĐKLH/BYT-TB-CT

Hãng sản xuất, nước sản xuất: Roche Diagnostics GmbH, Đức

Chủ sở hữu, nước chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbH, Đức

Chủ sở hữu số lưu hành:

Công ty TNHH Roche Việt Nam

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Số văn bản công khai hình thức và nội dung quảng cáo: 071/24/QC/RV

Mã số tài liệu: MC-VN-01170