Trung tâm huấn luyện chẩn đoán kiểu mẫu

Trung tâm Huấn luyện Chẩn đoán Kiểu mẫu

Trung tâm huấn luyện chẩn đoán kiểu mẫu tại Việt Nam là một trong bảy trung tâm đào tạo hiện đại thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương. Trang bị cơ sở vật chất tiêu chuẩn, Trung tâm là nơi tổ chức những chương trình đào tạo hiệu quả và có chứng nhận để hỗ trợ khách hàng xuyên suốt các giai đoạn vận hành thiết bị. Ngoài ra còn có những chương trình huấn luyện của vùng và toàn cầu dành cho Kỹ sư và Chuyên viên ứng dụng đảm bảo đội ngũ kỹ thuật được trang bị và cập nhật những tiến bộ mới nhất trong ngành chẩn đoán, nhằm trả lời thắc mắc và giải quyết sự cố cho khách hàng nhanh chóng hơn.

 

Với diện tích hơn 400m2 , khả năng thực hiện khoảng 150 khóa huấn luyện cho tổng cộng 900 người, Trung tâm huấn luyện chẩn đoán kiểu mẫu của Roche Diagnostics Việt Nam là điểm nhấn khác biệt trên thị trường chẩn đoán IVDs sẽ giúp đem lại hiệu năng và chất lượng xét nghiệm cao cho mọi quy mô, mọi giai đoạn phát triển các phòng xét nghiệm trong hiện tại và cả tương lai. Thêm vào đó, các chương trình dành cho cộng đồng và khách hàng Roche bao gồm các buổi hội thảo khoa học, đào tạo trực tuyến và hợp tác với các trung tâm kiểm chuẩn, Trung tâm giúp mang lại nhiều lợi ích mang tính chiến lược cho khách hàng thông qua sử dụng sản phẩm Roche.