Dokumenty ke stažení

Doufáme, že zveřejnění požadované dokumentace podle společného stanoviska ČIA, CZEDMA a Referenční laboratoře pro klinickou biochemii při ÚLBLD 1.LF UK a VFN usnadní doložení následujících listin: