Article

Samen Sterker

Esther de Rooij (GM Roche Diagnostics Nederland):

De laatste maanden hebben we bij Roche Diagnostics samen met teams over de hele wereld ons uiterste best gedaan om de voortdurende capaciteit te garanderen en de ziekenzorg te helpen in deze mondiale coronacrisis. In dit artikel deel ik mijn reflecties op wat onze werkelijkheid was in de gezamenlijke strijd tegen COVID-19.

Esther de Rooij

Wie heeft zich begin 2020 kunnen inbeelden dat we middenin een pandemie terecht zouden komen? Het maakt niet uit waar in de wereld je verblijft; onze levens zijn en worden beïnvloed door COVID-19. Ik hoop vooral dat jij en je dierbaren gezond zijn. Terwijl regeringen over de hele wereld de verspreiding van COVID-19 proberen in te dammen, is de rol en de waarde van diagnostiek de laatste maanden opeens heel erg tastbaar én zichtbaar geworden. Diagnostiek bevindt zich in het epicentrum van de strijd tegen corona. Een goede infrastructuur en diagnostische mogelijkheden stellen de landen in staat om bevolkingsgroepen doeltreffend en accuraat te screenen.
Al vanaf het moment dat het virus in Azië uitbrak en zich verspreidde naar de westerse wereld zijn we bij Roche Diagnostics dag-in dag-uit bezig om de beste oplossingen naar de laboratoria te brengen om het coronavirus zo effectief mogelijk te diagnosticeren. De afgelopen maanden hebben we ons samen met internationale teams over de hele wereld elke dag tot het uiterste ingezet om de testcapaciteit tot een maximum op te schalen en zo de medische zorg te helpen. 

infographic covid

Naast het medische personeel dat keihard in de frontlinie strijdt, wil ik alle laboratoriumprofessionals en -wetenschappers, service engineers en supply chain-medewerkers bedanken die non-stop werken opdat onze ziekenhuizen en laboratoria adequaat worden ondersteund in het draaien van coronatesten. Deze mensen werken nu al maanden in de meest extreme omstandigheden de klok rond, zelfs in de weekenden, zichzelf blootstellend aan het virus. Hun bijdrage is cruciaal voor clinici om accurate en bruikbare gegevens te verzamelen die nodig zijn om patiënten te behandelen.
In tijden van een crisis zien we de kracht van een hoger doel dat wij bij Roche als organisatie nastreven. Wij zitten in een tak van sport waarin we het leven van mensen willen verbeteren. Daarom doen we wat we moeten doen om klanten te ondersteunen, en waarom collega’s ervoor kiezen extra persoonlijke veiligheidsmiddelen naar landen te verschepen waar die het hardst nodig zijn. Crises dagen ons allemaal op verschillende manieren uit, en juist in deze pandemie zie ik de kracht van empathie, commitment aan het hogere doel, grootmoedigheid en onbaatzuchtigheid. Deze kwaliteiten worden tijdens sollicitatieprocedures niet altijd als even belangrijk beschouwd, maar blijken in deze tijdens essentieel te zijn en onderscheiden geweldige collega’s en leiders van de rest. Deze geweldige mensen – die ik mijn collega’s mag noemen – blijven onvermoeid doorgaan om onze ziekenhuizen en laboratoria te helpen in de frontlinie van deze strijd. Hun genereuze manier van handelen en service verlenen, verdient onze grootste dankbaarheid.

SARS-CoV-2-testing_Teaser

COVID-19 is onbetwist de grootste lakmoesproef als het aankomt op flexibiliteit, innovatie en teamwork. Uit de contacten die we dagelijks met zorgprofessionals hebben, blijkt hoe groot de druk is om de testcapaciteit te vergroten en efficiënter in te regelen. Terwijl we ons allemaal maximaal inzetten om de essentiële diensten te leveren, is het voor bedrijven onmogelijk om in isolatie te opereren. Samen met andere bedrijven die COVID-19 testen hebben ontwikkeld, voelen we de verantwoordelijkheid om deze uiterst urgente bottle neck in de pandemie op te vangen. Hierin staan we samen; elk van ons doet het maximale om dergelijke problemen in het zorgsysteem op te lossen.

Binnen de eerste 60 dagen van de coronacrisis ontwikkelde Roche Diagnostics een hoogvolume moleculair assay om ziekenhuizen te helpen bij patiëntscreening. Ondertussen hebben we ook een serologische antilichaamtest ontwikkeld en op de markt gebracht om de crisis beter te managen. Onder normale omstandigheden kost het een paar jaar om een test door de keten van R&D tot productie en de handen van de laboratoriumprofessional te loodsen. Terugkijkend op de ongelooflijke hoeveelheid werk dat is gedaan om deze testen te ontwikkelen, ben ik nóg trotser om onderdeel van een organisatie te zijn die met snelheid en agility kan acteren en reageren. We werken er continu aan een ecosysteem te scheppen dat snel kan presteren in tijden van crisis – zodat we onze producten en services zo effectief mogelijk over de hele wereld kunnen leveren. Ondertussen levert Roche Diagnostics al 12 verschillende diagnostische COVID-producten die de labprofessionals en medische hulpverleners inzetten in deze pandemie.

COVID-19 heeft onomstotelijk aangetoond hoe waardevol diagnostiek voor de zorg is. Onder deze unieke omstandigheden zien we hoe gezondheidscrises verergeren zodra er geen gepaste diagnostische mogelijkheden zijn om wereldwijd de bevolking te screenen. Als industrie kunnen we niet terug naar de manier zoals we opereerden vóór deze pandemie. Het is belangrijk dat we leren van wat is gebeurd en dat we ons systeem verbeteren, zodat we beter voorbereid zijn op wat de toekomst ons brengt.
Samen met andere bedrijven, de overheid en de bredere zorginstellingen zetten we de strijd tegen corona voort, omdat we samen sterker zijn.   

Esther de Rooij
General Manager Roche Diagnostics Nederland