Privacy notice

Versie: Oktober 2023

 

Roche is een internationale onderneming die zich bezighoudt met de productie en distributie van diverse medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en aanverwante diensten op het gebied van diagnostiek, diabeteszorg en farmaceutica.
Roche is zich ervan bewust dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en daarmee ook de bescherming van persoonsgegevens van patiënten, klanten en zakenpartners zeer belangrijk is en hecht hier veel belang aan. Roche heeft daarom de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om te voldoen aan de wereldwijde vereisten voor gegevensbescherming en voldoet dienovereenkomstig aan de bepalingen van de Europese Unie, Nederland en alle andere toepasselijke normen.
Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor zover wettelijk toegestaan ​​en in overeenstemming met de relevante wetgeving, met name de vereiste van transparantie. Hieronder kunt u lezen hoe Roche uw gegevens in verschillende contexten verwerkt.

 

Verantwoordelijke

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roche Diagnostics Nederland B.V., kantoorhoudende aan de Transistorstraat 41, 1322CK Almere en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39035097 (“Roche” of  “wij”).
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw rechten wilt inroepen, kunt u contact opnemen met Roche via e-mail: [email protected]

 

Verwerking persoonsgegevens

In deze algemene privacy verklaring leest u in algemene zin hoe Roche uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt met anderen, beveiligt, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Het is mogelijk dat naast dit algemene privacy statement meer specifieke privacy statements gelden, bijvoorbeeld voor werknemers of bij het gebruik van specifieke digitale tools/digitale oplossingen of toegang tot specifieke Roche platforms (bijv. navify© Portal en navify© Marketplace). In zo’n geval heeft het specifieke privacy statement voorrang boven dit algemene privacy statement.
Als u deelneemt aan forums via verschillende sociale media als Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enzovoort, is het uw verantwoordelijkheid om bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en).
Dit privacy statement zal van tijd tot tijd worden herzien en aangepast, bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of om nieuwe verwerkingshandelingen op te nemen. Roche raadt u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om zodoende op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Als er wijzigingen plaatsvinden aan dit privacy statement, zullen wij de datum van de laatste update van deze algemene privacy verklaring aanpassen. Aan de hierboven genoemde datum kunt u zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij, welke doeleinde en  grondslag?

Persoonsgegevens zijn gegevens op basis waarvan u rechtstreeks of in combinatie met andere gegevens kunt worden geïdentificeerd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, contactgegevens en Burgerservicenummer (BSN). Wij verzamelen persoonsgegevens onder andere indien u een klant bent van Roche of klant zal worden van Roche, het kantoor bezoekt van Roche, uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van verschillende mailings, de website bezoekt, u solliciteert voor een functie binnen Roche, gebruik maakt van verschillende digitale oplossingen, aanmeldt voor events, surveys of andere bijeenkomsten georganiseerd door Roche.

Op basis van de AVG valt onder “verwerken” het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is voor de specifieke doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld of voor zolang Roche daartoe gerechtigd of verplicht is op grond van toepasselijke wetgeving. Na die tijd zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren of vernietigen. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over de door toegepaste bewaartijden of de criteria die wij hiervoor hanteren.

Onze rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie hangt af van de betreffende persoonlijke informatie en de specifieke context waarin we deze verzamelen. Normaal gesproken zullen we echter alleen persoonlijke informatie van u verzamelen als we uw toestemming hebben om dit te doen, wanneer de verwerking in ons legitieme belang is en niet in strijd is met andere fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke informatie van u te verzamelen of kunnen we de persoonlijke informatie anderszins nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Als betrokkene bij de gegevensverwerking door Roche heeft u de volgende rechten:

- Recht op informatie over de verwerking van uw gegevens

Hierdoor kunt u met name te weten komen welke gegevens wij over u hebben opgeslagen.

- Recht op rectificatie van uw gegevens

Hierdoor kunt u onjuiste gegevens, bijvoorbeeld oude adresgegevens of per ongeluk onjuiste gegevens, door ons laten corrigeren.

- Recht op verwijdering van uw gegevens 

Hiermee kunt u gegevens die wij over u bewaren of over u verwerken, laten verwijderen.

- Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens

Merk op dat het wissen of beperken van de verwerking alleen mogelijk is indien en voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of op onze legitieme belangen. Als de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming, dient u te weten dat u het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, maar dat de intrekking van de toestemming de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan onverlet laat. In geval van een verzoek tot wissen kunnen wij een kopie van uw persoonsgegevens bewaren voor onze administratie en om te voorkomen dat je persoonsgegevens na het verzoek in onze systemen worden ingevoerd.

- Recht op dataportabiliteit

Als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming of een contract, kunt u onder bepaalde voorwaarden de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat ontvangen en doorgeven aan een andere verantwoordelijke.

- Intrekken van toestemming

Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde informeel intrekken met werking voor de toekomst. Tenzij anders vermeld, is dit met name mogelijk door een informele e-mail te sturen naar de verantwoordelijke. Merk op dat het intrekken van je toestemming voor de noodzakelijke verwerking (of het verwijderen van je account of gegevens) het onmogelijk kan maken onze producten en diensten te gebruiken, omdat wij je gegevens niet langer kunnen verwerken. Wij interpreteren deze intrekking daarom als een beëindiging.

- Recht van bezwaar

Als we uw persoonsgegevens verwerken om onze legitieme belangen te beschermen (artikel 6 lid 1 sub. f AVG), kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, geheel of gedeeltelijk. Wij zullen dan uw interesses opnieuw onderzoeken en, indien nodig, stoppen met het verwerken van uw gegevens. Dit kan er echter toe leiden dat we sommige aanbiedingen of diensten niet meer op de gebruikelijke manier kunnen aanbieden of leveren.

- Klacht bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl .

Bovenstaande rechten kunnen onderhevig zijn aan specifieke beperkingen of voorwaarden. Details hierover vindt u in de artikelen 15 tot en met 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) of neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming (FG).

Uitoefening van uw rechten: Om uw rechten uit te oefenen, dient u contact op te nemen met Roche via de contactgegevens vermeld onder "Verantwoordelijke" hierboven.

a. Website

Roche exploiteert verschillende websites onder verschillende domeinen. Als u onze websites bezoekt zonder verdere informatie op te vragen (bijv. via contactformulieren of nieuwsbriefbestellingen), verzamelen en verwerken wij automatisch de volgende informatie van u in het webserverlogboek voor elke toegang:

 

Persoonsgegevens

Verbindingsgerelateerde gegevens:

- IP-adres, domein van internetprovider, verbindingssnelheid, mobiele netwerkoperator, URL, tijdstip van oproepen van de opgeroepen URL en de vorige pagina's (verwijzer)

Apparaatgerelateerde gegevens:

- Softwareomgeving (besturingssysteem, browsertype en browserconfiguratie-instellingen/mogelijkheden/weergavegrootte/resolutie, kleurdiepte van de weergave-eenheid), gebruikte hardware 

Doeleinde

- Zorgen voor veiligheid bij het gebruik van de website en de integriteit van de aangeboden inhoud, geaggregeerde meting van paginaweergaven, op behoeften gebaseerd ontwerp en levering van de website

Grondslag

- Bescherming van ons legitieme belang bij de veilige, op behoeften gebaseerde terbeschikkingstelling van de website, evenals geaggregeerde meting van toegangsnummers (Artikel 6 lid. 1 sub f AVG)

 

b. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer of een ander apparaat waarmee u gebruikmaakt van de websites en/of andere tools die wij beschikbaar stellen. Door middel van cookies kan bepaalde informatie worden verzameld, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en hoe u gebruikmaakt van de website. Wij gebruiken cookies om uw voorkeuren en instellingen te onthouden, maar ook om te analyseren hoe er gebruik wordt gemaakt van de producten en diensten (services) die wij beschikbaar stellen. Wilt u uw cookie-instellingen aanpassen ga dan naar de cookie-instellingen op onze website: www.roche-diagnostics.nl.

Cookies van derden

We gebruiken ook (tracking)cookies van derden, zoals Marketo, dit zijn cookies van een ander domein dan het domein van de website die u bezoekt - voor onze reclame- en marketinginspanningen. Deze trackingcookies van Marketo staan standaard op ‘geaccepteerd’ en kunnen alleen handmatig worden uitgezet Meer specifiek gebruiken we cookies en andere trackingtechnologieën (zoals meetpixels) voor de onderstaande doeleinden:

 

(Strikt) Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden ingezet als reactie op door u ondernomen acties die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen en bewaren van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze de cookies blokkeert of u waarschuwt voor deze cookies. Echter als u deze cookies blokkeert, dan werkt de site niet meer correct. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op.

 

Functionele cookies

Deze cookies stellen onze websites in staat om verbeterde functionaliteiten en gepersonaliseerde informatie aan te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe serviceproviders wiens services we aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies weigert, werken sommige of alle diensten mogelijk niet correct.

 

Prestatie cookies

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers door de site navigeren. We kunnen deze cookies aan externe serviceproviders verstrekken om ons te helpen bij het uitvoeren van deze analyses. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en heeft geen betrekking op u persoonlijk. Als u deze cookies blokkeert of ervoor afmeldt, weten we niet wanneer u onze site heeft bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet volgen.

 

Marketing cookies

Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze site worden geplaatst. Bijvoorbeeld remarketing, ook wel retargeting genoemd, is een online marketing methode waarmee eerdere bezoekers van de website opnieuw benaderd kunnen worden met gerichte beeld-, tekst- of videoadvertenties. Marketing cookies kunnen worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Ze slaan niet direct persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder gerichte advertenties te zien krijgen.

 

Social Media cookies

Deze cookies worden ingesteld door een reeks sociale mediadiensten die we aan de site hebben toegevoegd om u in staat te stellen onze inhoud te delen met uw vrienden en netwerken (zoals Facebook, Twitter, LinkedIn). Ze zijn in staat uw browser op andere sites te volgen en een profiel van uw interesses op te bouwen. Dit kan van invloed zijn op de inhoud en berichten die u ziet op andere websites die u bezoekt. Als u deze cookies niet toestaat, kunt u deze tools voor het delen mogelijk niet gebruiken of zien.

Als u niet wilt dat cookies worden opgeslagen op uw apparaat, dan kunt u dat aangeven in de browserinstellingen van uw apparaat.

Meer informatie over het wijzigen van de cookie-instellingen in uw browser vindt u in de volgende lijst:

● Google Chrome:

https://policies.google.com/technologies/managing?hl=en

● Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies#w_cookie-settings

● Microsoft Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

● Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

● Apple Safari:

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/12.0/mac/10.14

Meer informatie over cookies kunt u vinden op https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/cookies 

 

Persoonsgegevens

Verbindingsgerelateerde gegevens:

- IP-adres, domein van internetprovider, verbindingssnelheid, mobiele netwerkoperator, URL

- Tijdstip van oproepen van de opgeroepen URL en de vorige pagina's (verwijzer)

Apparaatgerelateerde gegevens:

- softwareomgeving (besturingssysteem, browsertype en browserconfiguratie-instellingen/mogelijkheden/weergavegrootte/resolutie, kleurdiepte van de weergave-eenheid), hardware gebruik

- ID in cookies en informatie zoals hierboven weergegeven

 

Doeleinde

- Website te laten functioneren (Strikt) Noodzakelijke cookies, Prestatie cookies, Functionele cookies, Social Media cookies, Marketing cookies

 

Grondslag

- Het waarborgen van ons legitieme belang bij de bepaling (Artikel 6 (1) (f) AVG) en toestemming (Artikel 6 lid. 1 sub a AVG).

 

c. Overige diensten op de website

De volgende diensten worden ook gebruikt op Roche-websites, zoals ook te zien is in de cookie-inhoudsbeheertool:

 

d. Minderjarigen

Onze websites zijn gericht op een volwassen publiek. Als we vernemen dat iemand jonger is dan 16 jaar, zullen we geen persoonlijke gegevens van die persoon verzamelen zonder toestemming in een verifieerbare vorm van hun wettelijke vertegenwoordiger. Zo'n wettelijke vertegenwoordiger kan op verzoek inzage krijgen in de door het kind verstrekte gegevens en/of verzoeken om verwijdering van deze gegevens.

 

e. Veiligheid

Roche en haar dienstverleners en medewerkers nemen redelijke maatregelen om persoonlijke informatie waartoe we toegang hebben of ontvangen via deze website te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Desalniettemin kan Roche de veiligheid van uw persoonlijke informatie niet garanderen en, voor zover wettelijk toegestaan, wijst Roche elke aansprakelijkheid en schade af die voortvloeit uit verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We vertrouwen erop dat u alle beschikbare voorzorgsmaatregelen neemt om de persoonlijke informatie die u op de website verstrekt beschermt.

 

f. Links naar sites van derden

Onze website kan ook links naar websites van derden bevatten. We onderschrijven niet en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of bronnen van derden, en onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites die niet zijn aangesloten bij Roche, zelfs niet als u ze bezoekt via een link op onze website. U dient de privacyverklaringen van websites van derden te lezen voordat u informatie verstrekt.

📈 Gebruikssatistieken 

We gebruiken verschillende manieren om te analyseren hoe u en andere gebruikers onze websites gebruiken, om overeenkomstige rapporten te kunnen maken en om onze diensten te verbeteren. Roche wenst een goed inzicht te hebben in het gebruik en indien nodig wensen we u om feedback te vragen.

 

Persoonsgegevens

- IP-adres, geografische locatie, bronnen die je hebt bezocht en soortgelijke informatie die via cookies en webtrackers wordt verzameld. Gegevens over onze relatie met u.

 

Doeleinde

- Analyse is voor ons legitieme belang om te begrijpen hoe we u als klant beter kunnen voorzien van informatie

- Wij gebruiken alleen cookies en trackers als u hiermee instemt. U kunt weigeren zonder de diensten te beïnvloeden

 

Grondslag

- Het waarborgen van ons legitieme belang bij de bepaling (Artikel 6 (1) (f) AVG) en toestemming  (Artikel 6 lid. 1 sub a AVG).

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen, zoals per e-mail, een contactformulier in te vullen of als u ons persoonlijk uw contactgegevens verstrekt voor verdere communicatie, bijv. op een beurs of op een evenement.

De Roche-onderneming waaraan u uw bericht stuurt of die de website beheert waarop u het contactformulier invult, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Als u in contact staat met een specifieke medewerker (bijvoorbeeld via e-mail of persoonlijk contact), is het bedrijf waar zij tewerkgesteld zijn verantwoordelijk volgens de wet op de gegevensbescherming (herkenbaar aan de e-mailhandtekening of het visitekaartje). Wij verzamelen en verwerken verschillende door u verstrekte persoonsgegevens (hierna ook "gegevens" genoemd), in het bijzonder:

 

Persoonsgegevens

- Voor- en achternaam, geslacht (aanhef), adres, (zakelijk) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres. Alle aan Roche verstrekte persoonlijke gegevens in verband met ongewenste gebeurtenissen of problemen in verband met diensten/producten.

 

Doeleinde

- Verwerking van het betreffende verzoek / uitvoering van de communicatie. 

- Field Safety Notices en (technische) product updates naar eindgebruikers van onze producten te versturen, registreren, te monitoren, te delen met andere entiteiten binnen de Roche groep, en om meldingen in te dienen bij (nationale of Europese) toezichthouders.

- Incidenten bijhouden en rapporteren alsmede archieven bewaren voor regelgevingsdoeleinde.

 

Grondslag 

- Hangt af van de inhoud van het verzoek: uitvoering van precontractuele maatregelen / uitvoering van contract (artikel 6 lid 1 sub b AVG) of gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw verzoek (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

- Als het verzoek een meldingsplichtig incident is of als we om wettelijke of reglementaire redenen verplicht zijn om het op te slaan of door te geven aan derden, verwerken we uw gegevens op basis van het nakomen van wettelijke verplichtingen (Artikel 6 lid 1 sub c en artikel 9 lid 2 sub i AVG).

- Gerechtvaardigd belang en/of wettelijke plicht om de kwaliteit en veiligheid van onze producten en diensten voor u, uw klanten en patiënten te waarborgen (Artikel 6 lid 1 sub c en f AVG).

 

Bewaren: Wij verwerken en bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is om het betreffende doel te bereiken en om aan onze contractuele, wettelijke of officiële verplichtingen te voldoen. De duur van de gegevensopslag hangt voornamelijk af van de inhoud van uw verzoek. Als een langere opslag van gegevens om wettelijke redenen niet vereist is (bijvoorbeeld in het geval van meldingsplichtige incidenten), worden de gegevens meestal uiterlijk drie jaar nadat ze zijn verzameld, verwijderd.

Roche heeft verschillende marketingintitiatieven. De Roche-onderneming dat de communicatie verstuurt, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, wat te zien is aan de afzender. Wij verzamelen en verwerken verschillende door u verstrekte persoonsgegevens (hierna ook "gegevens" genoemd), in het bijzonder:

 

Persoonsgegevens

- Voornaam ,Achternaam, e-mailadres, intelling/bedrijf/organisatiec, particluier, land

- Tracking-informatie (informatie over uw IP-adres, uw browser, uw systeem en het tijdstip waarop de nieuwsbrief werd geopend en op welke links werd geklikt)

- Informatie over wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, inclusief uw e-mailadres en het gebruikte IP-adres (logbestand)

 

Doeleinde

- Verzenden van marketingcommunicate, zoals promotinele e-mails over producten en diensten van Roche en van onze evenementen.

- Om het succes van onze marketingcommunicatie op geaggregeerd niveau te kunnen meten, zodat we alle ontvangers de meest relevante inhoud kunnen bieden.

- Bewijs dat u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief

 

Grondslag

- Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) en ons gerechtvaardigd belang om relevante product informatie toe te zenden en onze gewaardeerde klanten en relaties uit te nodigen voor evenementen en webinars (Artikel 6 lid 1 sub f AVG).

- Behartiging van het legitieme belang bij het bewijs van uw toestemming (Artikel 6 lid 1 sub f AVG)

 

Bewaren: Wij verwerken en bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is om het betreffende doel te bereiken en om aan onze contractuele, wettelijke of officiële verplichtingen te voldoen. In de regel slaan wij uw gegevens daarom op zolang u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief of zolang u uw aanmelding niet intrekt (opt-out).

Social Media. Wij gebruiken sociale media om u op de hoogte te houden van nieuwe en bestaande producten en -diensten en om een commerciële relatie met u op te bouwen.

Wij organiseren regelmatig fysieke en virtuele bijeenkomsten, zoals workshops, Dialogues, trainingen, vergaderingen, Q/A sessies of webinars. Als u een bijeenkomst wil bijwonen, vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij verzamelen en verwerken verschillende door u verstrekte persoonsgegevens (hierna ook "gegevens" genoemd), in het bijzonder:

 

Persoonsgegevens

- Contactgegevens: voor-achternaam, bedrijf, e-mailadres

- Metadata (IP-adres, informatie over titel en tijd van webinar, apparaat- en hardware-informatie, tijdstempel).

- Videobeeld en spraak- en tekstinvoer

- Opname: zowel videobeeld als spraak- en tekstinvoer

 

Doeleinde

- Uitnodiging, organisatie en uitvoering van het evenement (eventmanagement inclusief eventuele overdracht aan derden zoals accommodatie en evenementenlocaties alsmede uitvoering van videoconferenties) en bijbehorende communicatie (bijv. verzenden van de webinar-inhoud, verkrijgen van feedback)

- Uitvoering van het evenement (zonder opslaan van geluid en beeld)

- Registratie van het evenement, en om het toegankelijk te maken voor een breder publiek (het exacte doel wordt aan u meegedeeld in verband met de toestemming voor de opname)

 

Grondslag

- Als we u expliciet om uw toestemming vragen (bijv. registratie deelname event): toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG).

- Het waarborgen van het legitieme belang bij het houden van het evenement (Art. 6 lid 1 sub f AVG).

 

Bewaren. Wij verwerken en bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is om het betreffende doel te bereiken en om aan onze contractuele, wettelijke of officiële verplichtingen te voldoen. Als er geen opname wordt gemaakt, bewaren we alleen contactgegevens en het feit van uw deelname voor maximaal drie jaar, tenzij wettelijke redenen een langere opslag voorschrijven. Opgenomen gebeurtenissen bewaren wij totdat het doel van de opname is bereikt, wat meestal uiterlijk na drie jaar het geval is. 

 

Derde partijen en  gebruik software

We kunnen uw gegevens doorgeven aan accommodatie- en evenementenlocaties als onderdeel van evenementen op locatie als dit nodig is om het betreffende evenement uit te voeren. Als dit bij een evenement gebeurt, staan deze accommodaties en evenementenlocaties meestal in de uitnodiging.

 

Voor het voeren van de videoconferenties maken wij gebruik van softwareoplossingen waarbij gegevens worden verwerkt via servers van derden. In het bijzonder gebruiken we de volgende dienstverleners voor de orderverwerking:

● Google Meet door Google, Inc. (VS)

Privacybeleid: https://cloud.google.com/security/privacy

● Zoom door Zoom Video Communications, Inc. (VS)

Gegevensbeschermingsverklaring: https://zoom.us/de-de/privacy.html

● Cisco WebEx van Cisco Systems, Inc (VS)

Privacybeleid: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html

Aan de uitnodigingslink of de aanduiding in de videoconferentie kunt u zien welke serviceprovider bij de specifieke videoconferentie wordt gebruikt. Als garantie voor doorgiften naar derde landen hebben we met deze aanbieders EU-standaardcontractbepalingen en aanvullende maatregelen afgesproken.

Bij deze aanbieders kunt u meestal deelnemen zonder u te registreren en een browser te gebruiken. In sommige gevallen heeft u echter ook de mogelijkheid om een eigen gebruikersaccount aan te maken en de software van de provider te downloaden. De betreffende aanbieder is verantwoordelijk voor de bijbehorende gegevensverwerking.

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking: Het bedrijf Roche dat het markt-, opinie- en klanttevredenheidsonderzoek uitvoert. Dit is te zien aan de afzender. In sommige gevallen worden ook opinie- en klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd door dienstverleners, die dan aangeven dat het onderzoek in opdracht van Roche wordt uitgevoerd. Wij verzamelen en verwerken verschillende door u verstrekte persoonsgegevens (hierna ook "gegevens" genoemd), in het bijzonder:

 

Persoonsgegevens

- In de regel verzamelen wij bij een enquête de informatie die u ons in verband met de enquête verstrekt, d.w.z. in het bijzonder uw mening over producten en diensten (enquête-inhoud). 

- Om de enquête mogelijk te maken, verzamelen we ook de volgende gegevens van u: naam, contactgevenens en instelling

- Metadata (IP-adres, informatie over titel en tijd van webinar, apparaat- en hardware-informatie, tijdstempel).

 

Doeleinde 

- Om ons in staat te stellen enquêtes uit te voeren over ervaringen en meningen, feedback met betrekking tot onze producten en diensten (klantentevredenheidsonderzoek) op te halen

 

Grondslag

- Toestemming (Artikel 6 lid 1 sub a AVG)

- Gerechtvaardigd belang om ervaringen en meningen te vragen in verband met onze producten en diensten  (Artikel 6 lid 1 sub f AVG)

 

Bewaren: Wij verwerken en bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is om het betreffende doel te bereiken en om aan onze contractuele, wettelijke of officiële verplichtingen te voldoen. In de regel bewaren wij uw gegevens daarom maximaal drie jaar of zolang u uw aanmelding niet intrekt (opt-out).

De volgende gegevensbeschermingsinformatie is van toepassing in gevallen waarin u in contact staat met Roche als contractuele of andere samenwerkingspartner in een zakelijke relatie. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om zakelijke relaties of het betreffende samenwerkingsproject te kunnen initiëren, implementeren en verwerken, bijv. in verband met de uitvoering van contracten, leveranciersbeheer of boekhouding. Indien Roche gebruik maakt van een specifiek platform, zijn algemene voorwaarden en privacyverklaring van die website van toepassing. Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens (hierna ook "gegevens" genoemd), in het bijzonder:

 

Persoonsgegevens

- Contactinformatie: voor- en achternaam, bedrijf of praktijk, beroep, functie, afdeling, e-mailadres, werk adres, werk telefoon, werk mobiele telefoon, land, KvK-nummer,  handtekening, BIG-nummer.

- Betalinggegevens: BSN nummer, BTW nummer, betalingsgegevens/bankgegevens, registratiegegevens en bestel-/transactiehistorie.

- Overige: IP-adres, regio, gegevens waartoe u inhoud hebt geraadpleegd, inhoud van de zakelijke relatie, gegevens over deelname aan evenementen en trainingen etc. 

- Het account: Voornaam (of voorletter) Achternaam emailadres gebruikersnaam password log data zoals laatste toegang etc. Verder is er bekend tot welke trombosedienst u behoort.

- Voor de cursussen: Resultaten Certificaat

 

Doeleinde

- Initiëren, uitvoeren en afhandelen van de zakelijke relatie in de brede zin van het woord

- Levering producten, uitvoering diensten, informeren over status bestelling, bestelgeschiedenis, betaling uitvoeren/ontvangen 

- Verwerking inloggegevens en verwerking trainingresultaten ten aanzien van e-learning

 

Grondslag

- Als we u expliciet om uw toestemming vragen: uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG).

- Anders hangt de rechtsgrond af van de context en de relatie: uitvoering van precontractuele maatregelen / uitvoering van het contract (artikel 6 lid 1 sub b AVG) of behoud van onze legitiem belang in het aangaan en uitvoeren van onze zakelijke relatie, op voorwaarde dat u optreedt als vertegenwoordiger of contactpersoon van onze leverancier of contractpartner (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

- Indien wij moeten voldoen aan wettelijke plicht, zoals bijv. melding in het Transparantieregister Zorg of belastingdoeleinden (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

- U dient een account aan te maken en daarvoor geeft u toestemming voor het opslaan en gebruik van u gegevens. Wij hebben de gegevens nodig voor registratie en verder behandeling van de training (toestemming art. 6 lid 1 sub a AVG) en gerechtvaardig belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

 

Bewaren: wij verwerken en bewaren uw gegevens alleen zo lang als nodig is om het betreffende doel te bereiken en om aan onze contractuele, wettelijke of officiële verplichtingen te voldoen, met name de bewaartermijnen (vaak zeven of tien jaar) van belasting- en accijnswetgeving . De duur van de gegevensopslag hangt voornamelijk af van de inhoud van de zakelijke relatie. Als een langere opslag van gegevens om wettelijke redenen niet vereist is, worden de gegevens meestal uiterlijk na 10 jaar verwijderd.

Solliciteer uitsluitend via het carrièreportaal van Roche. Als u uw sollicitatie rechtstreeks naar Roche-medewerkers stuurt, is het Roche-bedrijf waarnaar u uw sollicitatie stuurt verantwoordelijk volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij verzamelen en verwerken verschillende door u verstrekte persoonsgegevens (hierna ook "gegevens" genoemd), in het bijzonder onderstaande gegevens. Voor een uitgebreide weergave van de wijze van gegevensverwerking in een sollicitatieprocedure verwijzen wij u naar de privacyverklaring op de carrièreportaal.

 

Persoonsgegevens

- De gegevens die in uw aanvraag zijn opgegeven, zijn doorgaans: Naam inclusief contactgegevens en andere informatie over uzelf  en curriculum vitae, certificaten en vergelijkbare bewijsstukken

- Overige gegevens die u ons ter beschikking stelt als onderdeel van uw sollicitatieproces, met name informatie in e-mails

 

Doeleinde

- Beslissen om een arbeidsverhouding met u aan te gaan.

 

Grondslag

- Uitvoering van een (arbeids)overeenkomst (Artikel 6 lid 1 sub b AVG)

- Indien een sollicitatie niet leidt tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst, kan sollicitant toestemming geven voor het bewaren van zijn/haar gegevens voor max 1 jaar (artikel 6 lid 1 sub a AVG)

 

Bewaren: Wij verwerken en bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is om het betreffende doel te bereiken en om aan onze contractuele, wettelijke of officiële verplichtingen te voldoen. In de regel bewaren wij uw gegevens daarom tot zes maanden na het besluit tot vervulling van een functie, tenzij toestemming voor langer bewaren van de gegevens bij het niet aangaan van een arbeidsovereenkomst.

 

Ontvangers: Tenzij u anders hebt aangegeven in uw sollicitatie, zullen wij uw sollicitatie ook doorsturen naar andere functies of bedrijven binnen de Roche Group in verband met het aangaan van een arbeidsrelatie in uw belang.

In ons kantoor ontmoeten wij bezoekers zoals sollicitanten, leveranciers en zakenpartners, klanten, belanghebbenden en alle andere personen die mogelijk in contact moeten komen met ons personeel.

Als u ons kantoor bezoekt, dient u zich ervan bewust te zijn dat wij om uw persoonlijke gegevens kunnen vragen om u een badge te verstrekken, waarmee u toegang krijgt tot ons kantoor. Wanneer wij dergelijke videoapparatuur gebruiken, plaatsen wij waarschuwingsborden om ervoor te zorgen dat u weet dat wij afbeeldingen of video's opnemen.

 

Persoonsgegevens

- Voor- achternaam, video-opnamens

- Titel (optioneell) Voornaam (verplicht) achternaam (verplicht) e-mailaddres (optioneell) telefoonnummer (optioneel)

 

Doeleinde

- Handhaven van de veiligheid en beveiliging van ons kantoor, bezoekers, medewerkers, gasten en eigendommen en activa van Roche.

- Gastregistratie bij het bezoeken van het kantoor van Roche Diagnostics

 

Grondslag

- Legitiem belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)

Voor zover nodig kunnen wij de noodzaak hebben om andere wettelijke en zakelijke doeleinden te vervullen.

In dit kader kunnen wij persoonsgegevens verwerken.

● Wij streven ernaar om een integere partij te zijn tegenover onze klanten, zakenpartners en aandeelhouders. Bij een vermoeden van een misstand kunt u een melding maken via Roche Speak Up. U kunt anoniem een melding maken. Echter, indien een onderzoek noodzakelijk is, kunnen wij ook gegevens zoals voor- achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, tijdstip, relatie met Roche (indien niet anoniem), betrokken personen verwerken voor een goede uitvoering van de klokkenluidersregeling.

● Bescherming intellectueel eigendom van Roche.

● Verdediging tijdens juridische procedures.

● Verbetering van onze producten, software en diensten.

● Uitvoeren van interne bedrijfsprocessen en uitvoeren van (interne) audits en onderzoeken.

Roche kan bepaalde persoonsgegevens delen met haar dienstverleners en aan Roche gelieerde ondernemingen over de hele wereld. Roche Diagnostics Nederland bv en Roche gelieerde ondernemingen zullen uw persoonsgegeven voor dezelfde doeleinde gebruiken als hierboven vermeld. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met onze logisiteke afdeling, IT, marktonderzoek, dienstverleners voor customer service, vervoerders, verzekeringsmaatschappijen of partners voor de volgende doeleinden:

 

- Om de zakelijke transacties van Roche te helpen uitvoeren;

- Om te reageren op passende verzoeken van legitieme overheidsinstanties, of indien vereist door toepasselijke wetten, gerechtelijke bevelen of overheidsvoorschriften; en

- Om de technische werking, het onderhoud, de administratie en de hosting van onze websites, webplatforms en IT-systemen in het algemeen uit te voeren;

- in verband met juridische geschillen, aan gespecialiseerde dienstverleners (bijvoorbeeld advieskantoren en advocatenkantoren) en, indien vereist door de wet of een gerechtelijk of officieel bevel, aan autoriteiten of andere derden.

- We maken ook gebruik van verschillende dienstverleners die uw gegevens verwerken die namens Roche en uitsluitend volgens onze instructies diensten verrichten. Dit zijn o.a. technische dienstverleners die voor ons IT-onderhoud en -services uitvoeren, evenals aanbieders van clouddiensten of vertegenwoordigers die ons helpen bij het verwerken van zakelijke transacties, bijvoorbeeld door klantenservice te bieden, levering mogelijk te maken, diensten uitvoeren, marketinginformatie over onze producten en aanbiedingen.

 

Roche houdt zich te allen tijde aan toepasselijke privacywetgeving en zal niet meer gegevens delen dan noodzakelijk. Zo zal Roche persoonsgegevens van zorgverleners kunnen delen in het kader van transparantieverplichtingen, maar zal in dat geval niet meer gegevens delen dan strikt noodzakelijk. Indien een derde partij persoonsgegevens ten behoeve van Roche verwerkt, zullen wij met de relevante partijen verwerkersovereenkomsten sluiten (met beperkingen op het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Als u zich rechtstreeks bij een van deze derde partijen registreert of een gebruikersaccount aanmaakt, kunnen deze dienstverleners aanvullende gegevens verzamelen en verwerken. Roche heeft hier geen invloed op, aangezien de gegevens door de betreffende dienstverlener zelf worden verwerkt. Meer informatie over gegevensbescherming is verkrijgbaar bij de desbetreffende aanbieder.

Tevens maakt Roche gebruik van andere verwerkers voor bepaalde specifieke diensten. Indien deze verwerkers hierboven niet zijn genoemd, zullen deze verwerkers separaat aan u kenbaar worden gemaakt indien dit van toepassing zou zijn.

Voor zover Roche uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger, waaronder een Roche gelieerde onderneming, dan kunnen deze zich bevinden in landen buiten de EUR of EER (zoals de VS of India). In een land dat geen adequate bescherming biedt voor uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten), zal Roche passende maatregelen treffen (bijvoorbeeld EU Standard Contractual Clauses zoals vastgesteld  door EU Commissie). Deze clausules vormen een  passende en geschikte manier om te voldoen aan de AVG.

Aangezien Roche onderdeel is van een wereldwijde organisatie. Indien landen een lager niveau van gegevensbescherming bieden dan het land waarin wij gevestigd zijn, zijn organisaties verplicht om aan onze privacy standaard te voldoen. Met het oog hierop hebben we een intragroepsovereenkomst voor gegevensoverdracht gesloten op basis van de standaardcontractbepalingen (EU Standard Contractual Clauses zoals vastgesteld  door EU Commissie). 

Roche is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd als het gaat om informatiebeveiliging van patiënt en klantdata. Roche is overigens onderdeel van een global organisatie die werkt volgens, en eveneens is gecertificeerd voor ISO/IEC 27001. Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, misbruik en andere vormen van ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking/gebruik. Zo hanteren wij een toegangs- en beveiligingsbeleid en sluiten wij geheimhoudingsverklaringen af met medewerkers en derden die met persoonsgegevens werken. Wij kunnen echter geen 100% veiligheid garanderen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en uw computer te beveiligen tegen inbreuken en kwaadaardige software, bijvoorbeeld door de installatie van een firewall en het gebruik van een antivirusprogramma.

Van tijd tot tijd herzien wij onze privacy verklaring. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Wij raden u aan deze privacy verklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.