cobas® h 232 POC system

Ondersteuning bij de diagnose en behandeling van patiënten met tekenen en symptomen van hart- en vaatziekten ter plaatse

IVD For in vitro diagnostic use.
Product image for cobas h 232 POC system
Heeft u vragen?
Neem Contact Op
Voordelen

Het ideale systeem voor ondersteuning bij diagnose in pre-ziekenhuisomgevingen en spoedeisende hulp

 

Snel

Direct de resultaten beschikbaar in 3 stappen in 12 minuten of minder 1,2,3,4,5

 

Draagbaar

Draagbaar point of care-systeem. Licht in gewicht en eenvoudig in gebruik, zelfs op locatie6

 

Verbonden

Draadloze technologie zorgt voor onmiddellijke beschikbaarheid van resultaten op alle zorglocaties (vereist cobas infinity PoC-oplossing) 6

 

Vertrouwd

Nauwkeurige resultaten, afgestemd op de testen van het centrale laboratorium van Roche7

 

Veilig

 • Invoer en automatisch uitloggen operator-ID om gebruik door geautoriseerd personeel te garanderen
 • Patiënt- en gebruikers-ID om correcte documentatie van testresultaten te garanderen
 • Blokkeren kwaliteitscontrole

 

Controle en traceerbaarheid

 • Verbeterde connectiviteit via draadloze technologie en een unieke QR-codefunctie kunnen fouten minimaliseren, de veiligheid verhogen en de workflow stroomlijnen
 • Verbinding met de cobas infinity POC-oplossing maakt uitbreiding van het testnetwerk mogelijk en zorgt voor het managen van operators en kwaliteitsborging vanuit het centrale laboratorium
 • Automatische hercertificering van operators via cobas academy om ervoor te zorgen dat het alleen getrainde operators toegang hebben
cobas h 232 system

Beschikbare testen

View Full Table

Beschikbare testen

Het cobas h 232 PoC-systeem maakt een snelle en gemakkelijke bepaling mogelijk van troponine T, NT-proBNP, D-dimeer, CK-MB en Myoglobine in verschillende settings, zoals ambulance, huisartspraktijk en spoedeisende hulp.

Het cobas h 232 PoC-systeem maakt een snelle en gemakkelijke bepaling mogelijk van troponine T, NT-proBNP, D-dimeer, CK-MB en Myoglobine in verschillende settings, zoals ambulance, huisartspraktijk en spoedeisende hulp.

Test Meetbereik Tijd tot resultaat Klinische relevantie
Troponine
40 –  2,000 ng/L
12 min

Vroegtijdige ondersteuning bij de diagnose van acuut myocardinfarct en identificatie van patiënten met een verhoogd sterfterisico4

NT-proBNP
60 –  9,000 pg/mL
12 min
Ondersteuning bij de diagnose van patiënten met verdenking op hartfalen, bij de bewaking van patiënten met gecompenseerde linkerventrikeldisfunctie en bij de risicostratificatie van patiënten met acuut coronair syndroom5
D-Dimeer
0.1 - 4.0 µg/mL
8 min Ondersteuning bij uitsluiting van diepe veneuze trombose en longembolie2
Snellere triage van patiënten met verdenking op een acuut myocardinfarct in pre-ziekenhuiszorg en spoedeisende hulp4,8

Een testresultaat van Roche CARDIAC POC Troponine T ≥ 50 ng/L ondersteunt bij het identificeren van patiënten met een hoog risico op overlijden en helpt een snelle triage naar coronaire intensive care of katheterisatielab te verzekeren.

Roche NT-proBNP biedt aanvullende en objectieve resultaten om te ondersteunen bij de diagnose en behandeling van hartfalen in de eerste lijn5,9,10
Het verhaal van Paul en het beheren van zijn chronisch hartfalen

References

 

 1. Roche Cardiac CK-MB Method Sheet V 5.0 (2018)
 2. Roche Cardiac D-Dimer Method Sheet V 6.0 (2021)
 3. Roche Cardiac M Method Sheet V 7.0 (2018)
 4. Roche Cardiac POC Troponin T Method Sheet V 3.0 (2019)
 5. Roche Cardiac pro-BNP+ Method Sheet V 5.0 (2021)
 6. Roche cobas h 232 POC system Operator's Manual V 6.0 (2016)
 7. Bertsch T et al. (2010). Clin Lab 56: 37-49.
 8. Stengaard C et al. (2013). Am J Cardiol 112: 1361-1366.
 9. McDonagh TA et al. (2021). Eur Heart J 42(36): 3599-3726.
 10. Rutten FH et al. (2017) Practical Guidance on Heart Failure Diagnosis and Management in Primary Care. Available at https://ipccs.org/2017/12/10/epccs-practical-guidance-on-heart-failure-diagnosis-and-management-in-primary-care/download-epccs-practical-guidance-on-heart-failure-diagnosis-and-management-in-primary-care.pdf Last accessed, September 2022

Disclaimer: COBAS en COBAS INFINITY zijn handelsmerken van Roche.

Overview

Ordering Information

Technical Documents

error errorMessage
Sorry, we couldn't find the content you are looking for
Please try again later