Article

Een ‘state of the art’ behandeling bij kanker, nu en in de toekomst?

NAVIFY network blog
Het Nederlandse oncologische zorglandschap kent 77 formele en informele netwerken

Wist je dat het Nederlandse oncologische zorglandschap 77 formele en informele netwerken kent? Dat het merendeel georganiseerd is rondom een specifiek type kanker? En dat dit landschap momenteel volop in transitie is om een ‘state of the art’ behandeling te kunnen (blijven) bieden aan iedere individuele kankerpatiënt, nu en in de toekomst?1

 

Voordat ik bij Roche Diagnostics werkte, was mij dit niet bekend. Wat ik wel wist, is dat het huidige IT-landschap onvoldoende is ingericht om medische professionals optimaal te ondersteunen bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden: het leveren van een zo goed mogelijke zorg aan elke patiënt. Nog steeds bellen, mailen, appen, koerieren en zelfs faxen medische professionals erop los. En dit alles om ervoor te zorgen dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon terecht komt.

 

Het hele zorgtraject voor een patiënt met kanker kan beter. Veel beter. Naast een focus op innovatieve diagnostische testen (zoals Next Generation Sequencing, NGS) en behandelingen (zoals immuuntherapie) kan er bijvoorbeeld nog veel geoptimaliseerd worden op het gebied van informatievoorziening die bijdraagt aan de klinische besluitvorming in het multidisciplinair overleg (MDO). Tijdens dit overleg staat er maar één persoon centraal: de patiënt. Dat hij of zij hier zelf nog niet bij aanwezig is, is in dat licht eigenlijk best opmerkelijk. Tijdens dit overleg stellen alle betrokken medisch professionals vanuit hun expertisegebied gezamenlijk de diagnose en behandeling op.

 

Om een patiënt de best mogelijke behandeling te kunnen bieden, is het essentieel dat alle betrokken zorgprofessionals tijdens het MDO aanwezig zijn, dat zij beschikken over alle relevante informatie van de patiënt en dat de juiste vragen gesteld worden. Die samenwerking is enkel belangrijker geworden sinds de oncologie aan het veranderen is van lokale zorg naar regionale of zelfs nationale zorg. Er ontstaan oncologie netwerken tussen diverse ziekenhuizen, van algemene, topklinische en academische huizen. De diagnose en behandeling van de verschillende kankersoorten worden daardoor nog effectiever en patiënten kunnen makkelijker worden doorverwezen indien er sprake is van een complex ziektebeeld of een mutatie.

 

Dit is teamsport met een hoofdletter T. Bestaande IT-systemen, zoals het Elektronische Patiënten Dossier (EPD), zijn hier immers niet op ingericht. Zelfs ‘binnen de muren’ van het ziekenhuis is het een uitdaging om alle informatie over een patiënt tijdig beschikbaar te hebben voor een MDO. Bij regionale of nationale samenwerking gaat het om nog complexere IT-projecten. Dat kan heel frustrerend zijn. Als niet alle informatie beschikbaar is tijdens zo’n overleg moeten de diagnose en behandeling worden uitgesteld. En laten we eerlijk zijn: tijd is zo enorm belangrijk. Een langere periode van onzekerheid voor de patiënt en de tijd voor de tumor om door te groeien en meer schade aan te richten… En wat te denken van als een patiënt wordt doorverwezen naar een ziekenhuis ver van huis terwijl dat achteraf niet nodig was gebleken? Enorm vervelend voor de patiënt, die al genoeg te verwerken heeft. Dan hebben we het nog niet over hoe de vergoeding van die kosten verdeeld moet worden, en de vraag welk ziekenhuis ‘in the lead’ is2.

Example

Wie is Bart van den Bogaard?

 

Tijdens zijn opleiding als klinisch informaticus bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in 2011 viel het Bart op dat het delen van informatie tussen medisch specialisten een complexe aangelegenheid is. Hier kwam hij op het idee om een beveiligde medische Whatsapp te ontwikkelen. Samen met een uitermate gedreven team heeft hij een markt gecreëerd voor veilige en laagdrempelige communicatie in de zorg.

Daarna adviseerde hij vanuit Deloitte een tijdlang eHealth startups over security, privacy en compliance. Tot Roche Diagnostics hem benaderde voor de NAVIFY Tumor Board solution: een digitaal platform voor oncologische behandelteams waarin alle relevante patiënteninformatie wordt getoond in een overzichtelijk dashboard. Faxen, mailen en inloggen op verschillende systemen (bijvoorbeeld EPD’s van meerdere ziekenhuizen) hoeft niet meer.

Al zijn kennis en ervaring kwamen in de rol als digital business manager bij elkaar, dus hij sloot zich graag aan bij het NAVIFY-team. Bart: “Als je nagaat dat een op de drie mensen komt te overlijden aan kanker en dat een goede informatievoorziening bijdraagt aan het stellen van een betere diagnose en behandeling, dan werk ik graag mee aan die informatievoorziening.”