Om Roche Diagnostics i Sverige

Med kunskapen om att diagnostik är navet i vårdflödet

Diagnostik gör det möjligt att förebygga sjukdomar, att minska väntetider och sjukhusinläggningar samt att optimera resursanvändningen. Tack vare diagnostik kan vi hitta rätt behandling och följa upp den för varje individ.

 

Roche Diagnostics utvecklar och implementerar diagnostiska lösningar. Tillsammans med hälso- och sjukvården säkerställer vi att den kunskap och beprövade erfarenhet som finns kring diagnostik också används.  Vi har en helhetssyn och skapar den effektivitet som behövs i hela vårdkedjan.

 

Jämlik vård och jämn drift
Att driva diagnostiken i samarbete med Roche Diagnostics innebär att välja jämn och säker drift med tillförlitliga provsvar. Det innebär en god arbetsmiljö och säker produkthantering. Detta för att säkerställa att varje invånare får god, och lika, tillgång till laboratoriediagnostik. Men det innebär också att prioritera ett aktivt förbättringsarbete och ett kontinuerligt lärande i verksamheten.

 

Forskning och utveckling för en frisk framtid
Roche är ett familjeägt Schweiziskt företag som verkar långsiktigt. Vi är det företag i lifesciencebranschen som årligen återinvesterar mest resurser för att forska och utveckla nya läkemedel samt nya diagnostiska metoder och instrument.

Sverige är ofta med i tidigt skede vid utveckling av nya metoder. Vi på Roche Diagnostics uppmuntrar till täta samarbeten med svenska hälso- och sjukvården i detta arbete, exempelvis genomför vi ofta tillsammans validering av nya tester.

 

Om vilka vi är och var vi finns

Roche Diagnostics i Sverige har drygt 90 medarbetare som tillsammans säkerställer att hälso- och sjukvården har kunskap och utrustning för att varje patient ska få snabb diagnos och rätt vård.

Vi är biomedicinare, civilingenjörer, läkare, sjuksköterskor, ekonomer, marknadsförare med flera – många med en forskarbakgrund. Ungefär 60 % av oss är kvinnor och 40 % män.

Vårt huvudkontor ligger i Solna, Stockholms län – men kundansvariga och servicetekniker finns över hela landet.

Registrerat bolagsnamn är Roche Diagnostics Scandinavia AB