Integritetspolicy för Roche Diagnostics i Sverige (Roche Diagnostics Scandinavia AB)

1    Inledning 

 

Roche Diagnostics Scandinavia AB, org. nr 556067-8194 (”Roche Diagnostics” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter i samband med att du till exempel beställer och använder våra produkter, prenumererar på våra nyhetsbrev, använder våra digitala kanaler eller kontaktar oss på annat sätt. Vi är därför ansvariga för att se till att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den här integritetspolicyn (”integritetspolicy”) beskriver vår behandling av dina personuppgifter och är till för att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter på rätt sätt.

Begreppet ”personuppgift” avser all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Vi kan komma att behandla personuppgifter som avser till exempel för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, med mera, nedan kallat ”personuppgifter”.

Om du saknar svar på någon fråga får du gärna höra av dig till oss. Våra kontaktuppgifter finns under avsnittet ”Kontaktinformation” nedan eller på vår webbplats.

 

2    Automatiskt insamlade uppgifter via digitala kanaler 

 

När du använder våra webbplatser, våra kundportaler och när du öppnar e-postmeddelanden från oss sparas loggar för webbservrar/IP-adresser, kakor (cookies) och webbfyrar (web beacons). Web beacons, cookies och andra spårningstekniker används för att samla in mer information om hur du använder webbplatsen och/eller interaktiva e-postmeddelanden. Syftet är att förbättra användbarheten för dig. Genom att du frivilligt lämnar uppgifter som gör att du kan identifieras, till exempel genom att skicka e-post, kan dessa automatiska spårningstekniker användas.

I den mån vi behandlar personuppgifter för att optimera webbplatser gör vi det med stöd av en intresseavvägning mellan vårt berättigade intresse av att kunna utveckla samt följa upp användningen av hemsidan och ditt intresse av att inte lämna ifrån dig dina uppgifter. Vi använder spårningstekniker för att följa användningen av våra webbplatser och i detta system sparas uppgifterna som längst 36 månader från det att vi samlade in dem.

 

IP-adresser

En IP-adress är ett nummer som din dator tilldelas varje gång du använder Internet. All datoridentifiering på Internet sker med hjälp av IP-adresser, som gör det möjligt för datorer och servrar att känna igen och kommunicera med varandra. Roche Diagnostics samlar in IP-adresser för systemadministration och rapporterar sammanlagd information till dotterbolag och affärspartners inom marknadsföring för att genomföra webbplatsanalyser och kontrollera webbplatsprestanda och användning av olika sidor (besöksstatistik). Genom att du loggar in på våra digitala kanaler kan Roche Diagnostics också följa dina enskilda aktiviteter. 

 

Cookies

En ”cookie” är en liten textbaserad datafil som automatiskt placeras på din dators hårddisk när du besöker vissa webbplatser. Cookies ger servern en unik identifiering av din webbläsare. Med hjälp av cookies kan vi lagra information på servern som ger dig en bättre webbupplevelse och oss möjlighet att göra webbplatsanalyser och kontrollera webbplatsprestanda och användning. De flesta webbläsare är inställda för att acceptera cookies, men du kan ändra inställningarna så att läsaren inte gör det eller så att du meddelas när en cookie skickas till din dator. Men kom ihåg att vissa delar av våra webbplatser kanske inte fungerar som de ska om du väljer att inte ta emot cookies.

 

Web beacons

För vissa webbsidor eller e-postmeddelanden kan Roche Diagnostics använda en vanlig internetteknik som kallas ”web beacon” (också känd som ”action tag” eller ”clear GIF”-teknologi). Web beacon gör det lättare att analysera hur effektiva webbplatser är genom att mäta antalet besökare eller hur många besökare som klickar på viktiga element på en webbplats.

 

Behandling av aggregerad information

I vissa fall avlägsnar vi personidentifikation från uppgifter du uppger för oss och behåller uppgifterna i aggregerad form efter att lagringstiden löpt ut för att kunna jämföra webbplatsanvändning och prestanda över tid. Om vi gör så behandlar vi inte längre dina personuppgifter. Vi kan kombinera dessa anonymiserade uppgifter med annan information som tas fram anonymt, sammanlagd statistisk information (exempelvis antal besökare och domännamn för besökarens internetleverantör) som kan hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster.

 

Länkar till andra webbplatser

Våra digitala kanaler innehåller länkar till webbplatser, sociala medier med mera som kan erbjuda ytterligare information för våra besökare. Andra kanaler kan också, med eller utan Roche Diagnostics medgivande, komma att länka till våra digitala kanaler. Denna integritetspolicy gäller inte för kanaler där Roche Diagnostics inte är informationsägare. Vi rekommenderar att du kommunicerar direkt med den som står bakom respektive kanal om du vill ha information om deras policy för skydd av dina personuppgifter.

 

3    Varför och hur behandlar vi dina personuppgifter? 

 

3.1     För att tillvarata våra rättigheter

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter (samtliga kategorier som nämnts i denna integritetspolicy) för att tillvarata våra rättigheter. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att försvara oss mot eventuella krav som ställs mot oss.

Inom ramen för offentliga upphandlingar kan vi komma att behandla dina personuppgifter (namn, kontaktinformation). Behandlingen är nödvändigt för vårt berättigade intresse att granska konkurrensanbud/-avtal och fullgörande av konkurrensföretagens avtal. Vi får dina personuppgifter av regioner.

Uppgifterna bevaras så länge det behövs för att tillvarata våra rättigheter, försvara oss mot och ställa eventuella krav.

 

3.2    Kommunikation med Roche Diagnostics

När du kontaktar Roche Diagnostics via våra informationskanaler, till exempel telefon, kontaktformulär på våra webbplatser, e-post, inlägg i sociala medier eller brev, behandlar vi dina personuppgifter (namn, adress, kontaktinformation, kundnummer och andra personuppgifter som du frivilligt lämnar) för att kommunicera tillbaka med dig.

Beroende på i vilken egenskap du kommunicerar med oss sker behandlingen antingen med stöd av ett avtal med dig eller med stöd av en så kallad intresseavvägning, där vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig väger över ditt intresse av att inte bli kontaktad av oss.

När du använder dig av kontaktformuläret på webbsidan för Accu-Chek produkter och tjänster behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

För det fall du kontaktar oss direkt med en fråga sparar vi personuppgifterna till dess att ärendet är slutfört hos oss.

Om du i våra digitala kanaler framför produktklagomål eller annan information som vi enligt lag är skyldiga att rapportera kommer vi att rapportera händelsen till behörig tillsynsmyndighet. I fall av produktklagomål kan dina personuppgifter även komma att lämnas ut till andra Roche koncernföretag. Vi sparar dina personuppgifter för detta ändamål så länge det krävs för att slutföra ditt ärende.

Notera att våra digitala kontaktkanaler inte är avsedda att användas för att kommunicera känsliga personuppgifter, som till exempel hälsouppgifter. Om vi trots detta skulle få tillgång till känsliga personuppgifter, genom att du frivilligt lämnar sådana till oss, används informationen endast för att svara på din förfrågan i den mån det är nödvändigt. Om din fråga innebär att du måste lämna känsliga personuppgifter till oss ber vi dig att istället kontakta oss direkt. Kontaktuppgifterna finner du på vår hemsida https://diagnostics.roche.com/se/sv/contact-forms/contact-us-support.html.

 

 

3.3    Publicering på Roche Diagnostics webbplatser, sociala medier, pressrum och i broschyrer

Inom ramen för vår verksamhet kan vi komma att publicera artiklar och inlägg som innehåller dina personuppgifter (namn, adress, foto, kontaktinformation, filmer, citat och annan information som du har lämnat till oss). Behandlingen sker med stöd av ditt samtycke. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till samarbetspartners som till exempel reklambyråer och fotografer och kommer bli synliga för besökare av våra webbplatser, sociala medier och pressrum samt mottagare av Roche Diagnostics digitala eller tryckta marknadsmaterial. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge publiceringarna är online, respektive så länge broschyrerna är i omlopp.

Angående publiceringar på bloggen ”Livet och Diabetes” behandlas dina personuppgifter så länge bloggen finns, dock inte längre än tre år efter bloggen har avslutats.

 

3.4    Inloggning på kundportal

Om du eller din organisation som är kund hos oss har ett användarkonto för vår kundportal DiaLog kommer vi att behandla dina personuppgifter (namn, organisationstillhörighet, ort, e-postadress) för att du ska kunna följa och initiera kundärenden (såsom felanmälningar och orderspårning hos oss) och för att vi ska kunna hantera ärendena. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med dig eller din organisation samt för vårt berättigade intresse att åtgärda eventuella fel. Dina personuppgifter sparas så länge användarkontot är aktivt.

 

3.5    E-learningportaler

Roche Diagnostics behandlar dina personuppgifter (namn, e-post) för att kunna skapa ett personligt konto åt dig i de digitala utbildningsportaler som används under fortbildningar och där dina testresultat (scores) sparas. Behandling sker för att kunna ge dig tillträde till utbildningsmaterial, -test samt för att kunna spara dina testresultat (scores) och är nödvändigt för att kunna fullgöra avtalet med dig respektive vårt berättigade intresse att kunna ge dig full tillgång till fortbildningen. Personuppgifterna sparas så länge ditt konto är aktivt.

 

3.6    Customer Relationship Management system (CRM-system)

Är du eller din organisation kund/intressent hos oss kommer vi att spara dina personuppgifter (namn, yrkestitel, arbetsplats, kontaktinformation, adress, statusinformation kring kontakthistorien, köpta/använda produkter) i vårt system för Customer Relationship Management (CRM-system) för att kunna fullgöra avtalet med dig eller din organisation, kommunicera med dig, leverera våra produkter, planera servicemöten, göra produktutskick och mäta servicekvaliteten genom kundundersökningar. Behandlingen är nödvändig för att kunna ingå respektive fullgöra avtal med dig eller/och vårt berättigade intresse att uppfylla våra skyldigheter som leverantör av produkter och tjänster samt att ha nöjda kunder. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners för leverans av produkter, utskick av information eller genomförande av kundundersökningar. Om du är kund hos oss behandlas dina personuppgifter så länge dessa behövs för att fullgöra avtalet med dig, respektive för att tillvarata våra rättigheter. Om du är kontaktperson hos en kund till oss bevaras dina personuppgifter under avtalstiden respektive när vi fått meddelande att du har lämnat din tjänst/blivit ersatt.

 

3.7    Samarbetspartners

Vi behandlar dina personuppgifter (namn, kontaktinformation) när vi får offerter från dig eller din organisation eller ingår avtal med dig eller din organisation för att kunna kommunicera med dig, följa upp avtalet och kontakta dig vid eventuella framtida uppdrag. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att fullgöra avtal med dig eller din organisation och för att lätt kunna komma i kontakt med dig eller din organisation vid framtida behov av tjänster eller produkter. Dina personuppgifter behandlas så länge dessa är relevanta för oss i samband med avtalet, respektive när vi fått meddelande att du som kontaktperson har lämnat din tjänst/blivit ersatt. Vi kan dessutom komma att spara dina personuppgifter under en period om fem år efter den senaste användningen för att kunna anlita dig, respektive din organisation, i framtiden.

 

3.8    Redovisnings- och faktureringsändamål

Vi behandlar dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, kontaktinformation, huvudman, arbetsplats, yrkestitel, kontouppgifter, betalningshistorik, den korrespondens du har med oss, uppgifter om köp) för att administrera faktureringen, fakturera våra produkter och tjänster samt redovisa våra ekonomiska uppgifter. Behandlingen är nödvändig för den rättsliga förpliktelse som åvilar oss enligt bokföringslagen samt för vårt berättigade intresse att administrera faktureringen och kunna fullgöra avtal med konsulter och leverantörer. I fall vi behandlar ditt personnummer är behandlingen nödvändig i identifieringssyfte.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners, till exempel inom lönehantering, revision och bokföring, samt (utländska) skattemyndigheter. Personuppgifter som används för administration av fakturering bevaras så länge behandlingen pågår. personuppgifter i samband med fakturor behandlas under en tid om sju år från dagen då de bokfördes enligt bokföringslagen.

 

3.9    Administrera utskick av produktinformation

Om du är medicinskt-, tekniskt- eller metodansvarig hos en av våra kunder eller själv är kund hos Roche Diagnostics använder vi dina personuppgifter (namn, adress, kontaktinformation, arbetsplats, köpta/använda produkter) för att kunna skicka säkerhets-, kvalitets-, support- och produktinformation till dig och för att kunna spåra vem som tagit emot produktsäkerhetsmeddelanden.

Avseende utskick av säkerhets- och kvalitetsmeddelanden är behandlingen nödvändig för att uppfylla den rättsliga förpliktelsen som åvilar oss som leverantör av medicintekniska produkter enligt lagen om medicintekniska produkter.

Avseende utskick av support- och produktinformation har vi ett berättigat intresse att komma i kontakt med dig som produktanvändare eller som kontaktperson hos en av våra kunder, bland annat för att upprätthålla våra kunders verksamhetsrutin.

Behandlingen är dessutom nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna spåra vem som fått produktsäkerhetsmeddelanden och annan produktinformation. I fall av produktsäkerhetsmeddelanden är vi förpliktade att avrapportera vem som mottagit meddelanden till koncernbolag.

Vi kan få dina personuppgifter från regioner, om du beställer produkter genom dem. Utskick som rör produkter och tjänster hänförliga till Roche Diagnostics Diabetes Care hanteras av våra samarbetspartners som utför uppdrag för oss. Personuppgifterna sparas så länge du eller din organisation använder våra produkter respektive till dess att meddelande erhålles att du som kontaktperson hos en kund har lämnat din tjänst/blivit ersatt. För att kunna spåra produktutskick sparas personuppgifterna i tio år efter utskicket.

 

3.10    Administration av och inbjudningar till möten, fortbildningar och andra evenemang; administrera utskick av information om Roche Diagnostics

Vi behandlar dina personuppgifter (namn, kontaktinformation, yrkestitel, organisation, kostpreferenser) för att kunna kommunicera med dig och lagra dina kostpreferenser i samband med planering och genomförande av möten, fortbildningar och andra evenemang som du har anmält dig till. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig och vårt berättigade intresse att kunna administrera möten, fortbildningar och andra evenemang. Dina personuppgifter (namn, yrkestitel, organisation, kontaktinformation) kan komma att användas för att dela en deltagarlista med andra evenemangdeltagare. I så fall sker denna behandling med stöd av en intresseavvägning. Evenemangdeltagarna har ett berättigat intresse att få andra deltagares namn i nätverkande syfte. Uppgifterna behandlas under 3 månader från att evenemanget genomförts.

Roche Diagnostics använder dina personuppgifter (namn, kontaktinformation, arbetsplats, yrkestitel, tidigare deltagande i fortbildningar och evenemang, valda intresseområden) för att kunna planera inför kommande möten och fortbildningar, administrera informationsutskick och inbjudningar till evenemang och fortbildningar. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att veta vem som deltagit i möten och fortbildningar, för att kunna skicka inbjudningar till för dig relevanta evenemang och för att kunna informera om relevanta produkter och tjänster samt våra fortbildningar och evenemang. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till samarbetspartners som hanterar utskick åt oss. Uppgifterna sparas så länge Roche Diagnostics har ett berättigat intresse att informera dig.

 

3.11    Nyhetsbrev (Roche Diagnostics verksamhet inom diagnostikområdet)

Om du har samtyckt till att få nyhetsbrev från oss rörande Roche Diagnostics diagnostik-tjänster och -produkter kommer vi att behandla dina personuppgifter (namn, yrkestitel, organisationstillhörighet, ort, e-postadress och intresseområden) för att skicka ut nyhetsbrev till dig i enlighet med dina önskemål.

Vi kommer att fortsätta att skicka nyhetsbrev till dess du meddelar att du inte längre vill få dem. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken i ett av våra nyhetsbrev för att avregistrera dig som prenumerant av dessa.

Är du/din organisation kund hos oss kommer vi, oavsett dina prenumerationsval, att skicka säkerhets- och kvalitetsinformation om våra produkter med rättsligt stöd utifrån intresseavvägning (se punkt 3.9 ovan).

 

3.12    Kameraövervakning

Roche Diagnostics lokaler på Arvid Tydéns allé 7 i Solna, Stockholms län, kameraövervakas i säkerhetssyfte. När du besöker oss i våra verksamhetslokaler kommer du således finnas med på övervakningsfilmer. Behandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse att förebygga och utreda lagöverträdelser samt att skydda vår personal och verksamhet. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till Roche AB (org. nr 556038-3100) som hyresvärd och Polisen i fall lagöverträdelser har skett. Personuppgifterna raderas tre månader efter inspelning.

 

3.13    Besöksregistrering

När du besöker oss i våra lokaler på Arvid Tydéns allé 7 i Solna, Stockholms län, behandlar vi dina personuppgifter (namn, kontaktinformation, arbetsplats) för att kunna notifiera vår personal om besök samt för att kunna identifiera vilka som befinner sig i byggnaden. Behandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse att registrera besök i systemet, skriva ut namnlapp åt dig och säkerställa säkerheten i byggnaden. Personuppgifterna raderas vid midnatt varje dag.

 

3.14    Jobbansökningar

Vi behandlar dina personuppgifter (namn, kontaktuppgifter, personnummer, betyg och meriter, referenspersoner och andra uppgifter som du lämnar) för att administrera och handlägga ansökningar om anställning och praktiktjänster. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna administrera och handlägga din ansökan. Om du har lämnat ett samtycke sker behandlingen med stöd av detta. Uppgifterna lagras i 3 år efter det år ansökningsprocessen är avslutad.

 

3.15    Kontakt med avdelningen Roche Diagnostics Diabetes Care; marknadsföring och garantikort

Vi behandlar dina personuppgifter (namn, adress, kontaktuppgifter, sjukhus/avdelning, namn på föräldrar eller barn, blodsockermätarens/insulinpumpens beteckning, tidigare använd insulinpump, Accu-Chek blodsockermätares/insulinpumps serienummer, datum för pumpstart, sort av infusionsset, typ av behandling, antal blodsockertester, användning av CGM eller annan sensorbaserad mätning, andra uppgifter som du lämnar) för att kunna svara på dina förfrågningar, ge råd om lämpliga produkter, hantera din beställning av blodsockermätare, bevaka garantitiden av köpta produkter samt för att skicka anpassad marknadsföring till dig.

Vi gör en analys av dina personuppgifter för att bedöma vilka produkter eller tjänster du kan vara intresserad av och för att kunna anpassa marknadsföring till dig (så kallad profilering).

Om du kontaktar oss via kontaktformulär på webbsidor, lämnar dina personuppgifter genom att fylla i garantikort avseende blodsockermätare och/eller insulinpumpar eller tackar ja till att få Roche Diagnostics Diabetes Cares marknadsföring (till exempel nyhetsbrev), sker all behandling av dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke. Om du i din egenskap som sjukvårdspersonal beställer en blodsockermätare sker behandlingen med stöd av vårt berättigade intresse att kunna fullgöra avtalet med din organisation inom diabetesvården.

Vi kommer att fortsätta att skicka nyhetsbrev till dess du meddelar att du inte längre vill ha dem. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken i ett av våra nyhetsbrev för att avregistrera dig som prenumerant av dessa. Är du kund hos oss kommer vi, oavsett dina prenumerationsval, att skicka säkerhets- och kvalitetsinformation om våra produkter med rättsligt stöd utifrån intresseavvägning (se punkt 3.9 ovan). Dina personuppgifter som gäller garantiärenden behandlas upp till tio år efter du har fyllt i garantikortet och skickat detta till oss respektive så länge det är nödvändigt för att hantera produktklagomål. I övrigt sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att hantera och spåra beställningar av blodsockermätare.

 

3.16    Marknadsaktiviteter för icke-kunder

Vi behandlar personuppgifter såsom (namn, yrke, anställningsort och kontaktuppgifter) för att genomföra marknadsundersökningar och riktade marknadsföringsaktiviteter. Vi kan också komma att behandla personuppgifter tillsammans med tredje part såsom reklam- och marknadsföringsbyråer.

Denna behandling är baserad på vårt berättigade intresse av att bättre förstå den relevanta marknaden och även att skicka marknadsföringsinformation till potentiella kunder. Behandlingen kan också baseras på samtycke om du har samtyckt till att få marknadsföringsinformation från oss. Du har rätt att välja bort riktade marknadsföringsaktiviteter när du kontaktar oss och du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta [email protected].

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det finns en laglig grund för behandlingen. Om du är representant för din organisation kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter när vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen. Om du har samtyckt till att ta emot marknadsföringsinformation kommer behandlingen att upphöra när du avregistrerar dig och/eller återkallar ditt samtycke.


4    Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES

 

Vi kan som personuppgiftsansvarig låta en samarbetspartner utföra den behandling av dina personuppgifter som anges ovan. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha delar av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett så kallat ”tredje land”). Vi för bara över personuppgifter till länder som EU-kommissionen bedömer har en adekvat skyddsnivå (till exempel Schweiz) eller när överföringen är föremål för lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i GDPR.

 

5    Dina rättigheter som registrerad

 

Du har alltid rätt att:

·       begära information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar och du kan be om en kopia av dessa (registerutdrag),

·       få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter,

·       invända mot att vissa av dina personuppgifter behandlas och du kan också begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas,

·       få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet),

·       om behandlingen grundar sig på ditt samtycke närsomhelst återkalla detta utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan din återkallelse, och

·       om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. https://www.imy.se/

Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected] och få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det dock innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig. Rätten till radering gäller inte om vi till exempel. är skyldiga enligt lag att bevara dina personuppgifter eller om det ändamål för vilket vi fått dina personuppgifter ännu inte är uppfyllt.

 

6    Skyddet för personuppgifter

 

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och förhindra att de förloras, missbrukas, åtkomst av obehöriga, avslöjas, ändras eller förstörs. För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som enligt branschstandard är skyddade mot intrång med brandvägg och lösenord. För att säkerställa integriteten för personuppgifterna kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför personuppgifter samt har ingått sekretessavtal med våra samarbetspartners.

 

7    Ändringar i denna integritetspolicy

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen framgår i slutet av integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på Roche Diagnostics hemsida. Du rekommenderas därför att läsa denna integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta om dessa förändringar och vid behov inhämta nytt samtycke till vår personuppgiftsbehandling.

 

8    Kontaktinformation

 

Vid frågor om vår integritetspolicy eller angående vår behandling kontakta:

Roche Diagnostics Scandinavia AB

Box 1228

171 23 Solna

Dataskyddsombud: [email protected]

 

 

Integritetspolicyn senast uppdaterad den 5 juli 2023.