Framtidens diagnostik

Här kan man lägga en film
Om hälso- och sjukvårdens utmaningar och nya möjligheter att lösa dem framöver
Skrivbord

Avancerad DNA-sekvensering används för att hitta patienter och ge rätt behandling

DNA-sekvensering kan användas för att identifiera kliniskt relevanta biomarkörer hos patienter med cancer. Möt Johan Lindberg från Karolinska Institutet som är en av flera forskare involverade i studien ProBio.

Sanja Jurcevic

Biomarkörer viktiga för tidigare och säkrare sepsisdiagnostik

I Skövde pågår ett projekt med att utveckla paneler med flera biomarkörer och inkludera dessa i ett digitalt klinisk beslutstöd - för att möjliggöra en tidigare diagnostik vid sepsis. 

Skrivbord

Studie utvärderar risk hos patienter med förmaksflimmer

Biomarkörbaserade riskmodeller (ABC-risk scores) ska utvärdera enskilda förmaksflimmerpatienters risk för såväl stroke som blödning samt ge behandlingsrekommendation

Kvinna vid vatten

Åldrande befolkning skapar nya utmaningar för vården

Det ökade antalet äldre – och kroniskt sjuka - leder till ett ökat krav på effektivitet för alla steg i vårdkedjan, inte minst på diagnostiken.

Skrivbord

Mer data ger en allt tydligare bild för varje individ

Utveckling av diagnostiken möjliggör precisare behandling.