Tjänster

Utveckla verksamheten och vården
Health Care Consulting

Roche Healthcare Consulting

Rätt använd diagnostik är avgörande för vårdkvaliteten. Tillsammans med vårdpersonal och ledning optimerar vi patientflöden, arbetssätt och rutiner. Förbättringar genomförs direkt på plats. 

Lung

Kundportalen DiaLog

Kundportalen DiaLog ger enklare och snabbare åtkomst av viktig dokumentation från eLabDoc. Här finns också e-tjänster för; serviceärenden, orderstatus, produktionsrapportering samt programmering av cobas öppna kanaler.

KAPA Store

E-handel sekvensering (KAPA-store)

Läs mer om vilka sekvenseringsprodukter inom NGS som du hittar hos Roche Diagnostics och besök vår e-handel för KAPA-portföljen.