Tjänster

Utveckla verksamheten och vården
Health Care Consulting

Roche Healthcare Consulting

Rätt använd diagnostik är avgörande för vårdkvaliteten. Tillsammans med vårdpersonal och ledning optimerar vi patientflöden, arbetssätt och rutiner. Förbättringar genomförs direkt på plats. 

Lung

navify® Portal

navify® Portal ger enklare och snabbare åtkomst av viktig dokumentation från eLabDoc. Här finns också e-tjänster för; serviceärenden, orderstatus, produktionsrapportering samt programmering av cobas öppna kanaler.

KAPA Store

E-handel sekvensering (KAPA-store)

Läs mer om vilka sekvenseringsprodukter inom NGS som du hittar hos Roche Diagnostics och besök vår e-handel för KAPA-portföljen.

Servicetekniker

Service och underhåll

Det är viktigt att du som kund känner dig helt trygg med våra produkter. Därför skräddarsys våra serviceavtal och vi har en väl utbyggd serviceorganisation med lokala tekniker som känner varje kund.

Navify doctors

Beslutsstöd

navify® är en familj av digitala lösningar och applikationer designade för att stödja vårdteam med analyser och insikter inom cancerdiagnostik och vård.