Diagnostik i praktiken

Goda exempel från hälso- och sjukvården
Lung

Förfinad diagnostik ger nya möjligheter vid lungcancer

I Gävle infördes tidigt bred genanalys för lungcancerpatienter. Den utvecklade diagnostiken innebär att det oftare blir möjligt med verklig precisionsbehandling.

Slussfors hälsorum

Virtuella hälsorum löser vårdbehoven i glesbygden

I Slussfors, en liten by sex mil utanför Storuman, finns ett virtuellt hälsorum. Det har blivit modell för att ta hand om den ökande, åldrande befolkningen – men också för att stärka patientens delaktighet och självständighet.