Diagnostik i praktiken

Goda exempel från hälso- och sjukvården
Utbildningar i HER2-diagnostik i samarbete med KVAST-gruppen

Ett första steg mot artificiell intelligens vid bedömning av cancerprover

Automatiserade analyser av Ki-67 kan ge bättre underlag för rätt behandling till cancerpatienter och underlätta för patologer i det kliniska arbetet. Läs intervjun med Emilia Andersson, specialist i patologi, om hennes erfarenheter av att arbeta med Ki-67.

Rörpost Växjö

Färre personer hanterar varje provrör

Rörpost - det låter som dåtidens sjukvård? Tvärtom! Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö har som mål att vara ett modernt laboratorium i framkant. Nu har laboratoriet valt en helautomatiserad lösning för rörpost som en viktig del i att förbättra arbetsprocesserna. 

Utbildningar i HER2-diagnostik i samarbete med KVAST-gruppen

Samarbete ger patologer kliniskt relevant utbildning

I samarbete med KVAST-gruppen arrangerade Roche Diagnostics uppskattade utbildningar i HER2-diagnostik. Läs intervjun med Aniko Kovacs och Helena Olofsson från KVAST som var utbildare respektive deltagare.

Sekvensering

Antigentest förenklar för Falcks Läkarbilar i Skåne

För Falcks Läkarbilar i Region Skåne har patientnära snabbantigentest inneburit tidsbesparing för vårdpersonalen samt minskad väntan och risk för isolering i onödan för patienterna.

Alvida Qvick, doktorand vid Örebro Universitetssjukhus.

Plasmabaserad diagnostik kan göra skillnad för patienten

Om en biopsi är svår att ta, eller om den vävnad som tagits inte räcker till för alla analyser, kan plasmabaserad analys (liquid biopsy) vara ett alternativ i diagnostiken. Möt Alvida Qvick, doktorand vid Örebro Universitetssjukhus, som har forskat på det kliniska värdet av en plasmabaserad variantanalys för lungcancer.

Sekvensering

Sekvensering – viktig pusselbit i arbetet med SARS-CoV-2

I arbetet med att upptäcka eventuella mutationer i SARS-CoV-2 används sekvensering, en analys för att kartlägga virusets arvsmassa. 

Lung

Patologilaboratoriet i Malmö berättar om sin digitala resa

Här berättar Ivica Filinic och Kevin Sandeman, enhetschefer för immunolaboratoriet och patologer på Skånes Universitetssjukhus Malmö, om laboratoriets digitala förändringsresa.

Analys  av blodprov

Följ med till laboratoriet i Linköping

Multidisciplinära dygnet runt-laboratorier spelar en nyckelroll i vården. Här i Linköping analyseras tusentals blodprov – för att ge vården beslutsunderlag. 

Lung

Förfinad diagnostik ger nya möjligheter vid lungcancer

I Gävle infördes tidigt bred genanalys för lungcancerpatienter. Den utvecklade diagnostiken innebär att det oftare blir möjligt med verklig precisionsbehandling.

Slussfors hälsorum

IVDR - regelverk kring in vitro diagnostik

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd beslutade år 2016 att successivt införa en ny lagstiftning gällande medicinteknik och in vitro-diagnostik. 

Lung

Viktigt med god prestanda på diagnostiska test

Specificitet och sensitivitet är avgörande för korrekta svar.

Slussfors hälsorum

Virtuella hälsorum löser vårdbehoven i glesbygden

I Slussfors, en liten by sex mil utanför Storuman, finns ett virtuellt hälsorum. Det har blivit modell för att ta hand om den ökande, åldrande befolkningen – men också för att stärka patientens delaktighet och självständighet.