Diagnostik i praktiken

Goda exempel från hälso- och sjukvården
Analys  av blodprov

Följ med tlll laboratoriet i Linköping

Multidisciplinära dygnet runt-laboratorier spelar en nyckelroll i vården. Här i Linköping analyseras tusentals blodprov – för att ge vården beslutsunderlag. 

Lung

Diagnostikrapporten 2019 - analys av vårdskador

Varje år görs sammanlagt drygt 25 000 anmälningar till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, och Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, om vårdskador och incidenter i svensk hälso- och sjukvård. Nära en tredjedel av alla vårdskador beror på diagnostiska misstag.

Slussfors hälsorum

IVDR - nytt regelverk kring In Vitro diagnostik

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd beslutade år 2016 att successivt införa en ny lagstiftning gällande medicinteknik och in vitro-diagnostik. 

Lung

Förfinad diagnostik ger nya möjligheter vid lungcancer

I Gävle infördes tidigt bred genanalys för lungcancerpatienter. Den utvecklade diagnostiken innebär att det oftare blir möjligt med verklig precisionsbehandling.

Slussfors hälsorum

Virtuella hälsorum löser vårdbehoven i glesbygden

I Slussfors, en liten by sex mil utanför Storuman, finns ett virtuellt hälsorum. Det har blivit modell för att ta hand om den ökande, åldrande befolkningen – men också för att stärka patientens delaktighet och självständighet.