Jobba hos oss

Nära patienten och en del av den globala utvecklingen

Roche är världens mest forskande bioteknikföretag [1], med fokus på att föra vetenskapen framåt förbättrar vi människors liv. Vi utvecklar både läkemedel och diagnostik.

 

Roche Diagnostics i världen

Varje år genomförs över 20 miljarder tester med Roche Diagnostics laboratorieutrustning. På så sätt bidrar vi till att ta hand om hälsan för 127 miljoner patienter i över 150 länder. Världen över är vi totalt ungefär 35 000 medarbetare som arbetar på Roche Diagnostics. Roche är en global arbetsgivare med högst lokal närvaro.

 

Roche Diagnostics i Sverige

Roche Diagnostics i Sverige (med bolagsnamnet Roche Diagnostics Scandinavia AB) säljer, implementerar, optimerar och underhåller diagnostiska lösningar. Vår vision är ett friskt Sverige, där all kunskap tillämpas. Tillsammans med hälso- och sjukvårdpersonal, och våra andra partners, driver vi vården framåt genom bättre beslutsunderlag och arbetsprocesser i hela vårdkedjan.

 

Från Malmö till Umeå – via Solna

Vi har vårt kontor (ett aktivitetsbaserat sådant) i Solna. Vi delar kontoret med våra kollegor på systerbolaget Roche AB – Rochekoncernens läkemedelsbolag i Sverige. Majoriteten av våra cirka 90 medarbetare finns dock spridda över landet – från Malmö till Umeå – nära  de olika hälso- och sjukvårdsenheter som vi arbetar tillsammans med.

 

Med en lärande kultur

Hos oss finns en djup och en bred kompetens. Vi som arbetar här är biomedicinare, civilingenjörer, läkare, sjuksköterskor, ekonomer, marknadsförare, kommunikatörer med flera. Många av oss har en forskarbakgrund.

 

Vi är passionerade vad gäller våra jobb. Tillsammans skapar vi en inkluderande och lärande kultur. En viktig del i en sådan kultur är ett kommunikativt medarbetarskap och ledarskap. Vi delar med oss av relevant information, kunskap och erfarenhet både till varandra och till våra samarbetspartners. Vi har en aktiv dialog med varandra och andra och tar initiativ för att inhämta nya perspektiv för att på bästa sätt kunna utveckla hälso- och sjukvården.

 

Att arbeta på Roche Diagnostics

Roche Diagnostics söker kontinuerligt nya utvecklingsintresserade medarbetare, både till organisationen i Sverige och till övriga världen.

 

Med ansvar för nutid och framtid

I över 120 år har Roche Diagnostics medarbetare varit engagerade i ett hållbart samhälle. Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsstrategi. Genom att följa strategin bidrar vi till utvecklingen av människor och samhällen.

 

Vårt främsta bidrag till samhället är att förbättra vården genom att utveckla diagnostiska tester och läkemedel för att möta några av de mest akuta medicinska behoven. Två tredjedelar av alla sjukdomar i världen behandlas inte tillräckligt och förebyggs inte. Ett bra exempel på framsteg och hopp mot sjukdom är livmoderhalscancer som kan vara nästan 100 procent undvikbar genom en kombination av framsteg vid HPV-screening, diagnos, behandling och vaccination.

 

Förutom att förbättra hälso- och sjukvården fokuserar Roches strategi också på att uppnå kontinuerliga framsteg inom områden som miljöskydd, hållbarhet i försörjningskedjan, välmående medarbetare och socialt engagemang.

 

Referenser

1.    PWC. The 2018 Global Innovation 1000 study. https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000