Västerbotten visar vägen till innovation

Region Västerbotten bryter ny mark genom att i partnerskap med näringslivet föra in innovationer i vården. När regionen och Roche Diagnostics delade på både investeringarna och det värde som skapades fick patienter som stod på blodförtunnande läkemedel möjlighet till den frihet som egenvård ger, samtidigt som vårdprocessen blev mer kostnadseffektiv.

 

Ofta är det svårt för vården att avgöra om nya, medicintekniska och diagnostiska lösningar rättfärdigar de initiala inköps- och utbildningskostnaderna. Det är dessutom kanske så att en investering i primärvården snarare ger effekt i slutenvården – eller tvärtom. Att hålla sig till den minst kostsamma lösningen och gamla arbetssätt blir då lätt det givna alternativet. Baksidan är att vårdgivare – och därmed även patienter och samhället – ofta går miste om innovationer som skulle kunna generera mervärde på sikt.

 

Eget bolag bildat 

Men Region Västerbotten har en ny strategi för att utvärdera innovationer inom hälso- och sjukvården. År 2015 bildade regionen det egna bolaget VLL Innovation AB för att underlätta introduktionen av nya lösningar i partnerskap med den privata sektorn.

– Det var avgörande för oss att hitta modiga och visionära partners som var villiga att testa nya modeller, säger Robert Winroth, dåvarande ordförande i VLL Innovation AB.

För att utveckla värdeskapande lösningar för såväl patienter som för regionen i stort har VLL Innovation AB inlett ett samarbete med Roche Diagnostics. Tillsammans har de skapat en modell för värdedelning där de två aktörerna gemensamt utvärderar och delar på det finansiella värdet som skapas av införda innovationer.

– Om vi ska ta in nya typer av lösningar så behöver vi veta exakt vad det skapar för värde. Vi har fått ett kvitto på att det faktiskt går att jobba på det här sättet, säger Robert Winroth.

 

Stora besparingar för regionen

Samarbetet mellan Regionen Västerbotten och Roche Diagnostics är det första i sitt slag i Sverige där offentlig och privat sektor samarbetar för att introducera och utvärdera nya lösningar inom vården, samt delar på värdet som skapats. Som en del i samarbetsprojektet har sex patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel fått tillgång till varsin koagulationsmätare för att själv använda hemma. En av dem är Andreas Eriksson i Bjurholms kommun, Västerbotten.

År 2006 fick Andreas Eriksson en mekanisk hjärtklaff installerad. Sedan dess behandlas han med blodförtunnande läkemedel och behöver ta regelbundna blodprov för att se om läkemedelsdosen behöver justeras. Cirka var sjätte vecka åkte Anders tidigare in till vårdcentralen för denna kontroll.

– Ofta kunde det ta uppemot två timmar att besöka vårdcentralen och få hjälp med blodprover. Ibland var jag tvungen att ta ledigt från jobbet, berättar Andreas.

Men sedan sex månaderna tillbaka har Andreas inte behövt åka in till vårdcentralen för att ta blodprover. Istället mäter han blodets koagulationsvärde på egen hand med hjälp av det nya mätinstrumentet han fått genom projektet.

– Jag trodde att apparaten skulle vara större. Det är fantastiskt att något så litet kan åstadkomma så mycket, säger Andreas, och visar upp ett instrument i storlek med en mobiltelefon.

 

Från 49 besök till ett

För att finansiera projektet har Roche Diagnostics och VLL Innovation AB delat på material- och omkostnader såsom instrumentinköp och personaltid för utbildning av patienter. Redan efter sex månader stod det klart att värdet av projektet var tydligt.

För att mäta värdet av det nya patientomhändertagandet följde projektet de sex patienterna under sex månader innan de fick mätaren och sedan igen under sex månader efter förändringen. Under den första sexmånadersperioden gjorde patienterna sammanlagt 49 besök på vårdcentral. Under projektets andra sex månader (det vill säga när patienterna själva kontrollerade sitt blods koagulationsvärde) minskade antalet besök till endast ett enda besök för hela patientgruppen.

Idag tar det bara fem minuter för Andreas Eriksson att kontrollera sitt blod, och han behöver inte ens lämna hemmet.

– Jag behöver inte oroa mig längre för om det ska finnas ett lasarett dit jag ska. Idag kan jag fara till skogen och isolera mig om jag vill, jag har ju med mig min apparat. Det är värt jättemycket för mig.

 

Game changer för Sverige

För Region Västerbotten innebär det minskade antalet besök viktiga kostnadseffektiviseringar. Och nyttan av den nya lösningen förväntas påverka regionens budget flera år framöver. Värdet blir ännu högre om projektet även skulle beakta de miljömässiga fördelarna av färre resor till och från vårdcentraler, och den förbättrade livskvaliteten för patienterna. Dessa värden har dock inte räknats in i projektet för värdedelning.

– Det är fantastiskt med fördelarna för patienten, men vi behöver även prata om de finansiella fördelarna. De hänger nämligen ihop, eftersom innovationer frigör resurser som kommer medborgarna till del, säger Robert Winroth.

Samarbetet mellan Roche Diagnostics och Region Västerbotten visar att det går att skapa goda förutsättningar för att introducera nya innovationer inom vården, men att det kräver mod att arbeta annorlunda.

– När vi tittar tillbaka på det här om några år så kommer vi inse att det här är en game changer för Sverige, säger Robert Winroth.