Nyheter

Att jobba som biomedicinsk analytiker på ett life science bolag

På Roche Diagnostics i Sverige arbetar idag närmare hundra personer med olika utbildnings- och yrkesbakgrund. Det finns till exempel civilingenjörer, läkare, marknadsförare och, biomedicinska analytiker. En bred bakgrund och kompetens välkomnas och bidrar till verksamheten.

Inom Roche Diagnostics jobbar ett antal biomedicinska analytiker. Kunskap och erfarenhet inom diagnostik och arbetet på laboratorier kan ge förståelse för kunderna, som inte sällan är just laboratorier, och deras vardag. Det i sin tur ger förutsättningar för både utveckling och patientnytta.

Mirja Mindemark är biomedicinsk analytiker och har doktorerat inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Idag arbetar hon som tender manager på Roche Diagnostics. Rollen innebär koordinering och projektledning av arbetet med upphandlingar.

–  Utbildnings- och karriärval har varit en blandning mellan slump och intresse. Som biomedicinsk analytiker blir du något av en ”detektiv” inom sjukvården. Jag ville vara med och bidra till att ge patienter bästa förutsättningarna. Under slutet av utbildningen deltog jag i en presentation av forskning inom biomedicinsk laboratorievetenskap och användningen och nyttan av laboratorieanalyser inom hälso- och sjukvården. Jag tyckte det lät spännande och valde att doktorera i detta. Att lyfta värdet av laboratorieanalyser och dess påverkan på sjukvården i stort är något som ligger mig varmt om hjärtat, berättar Mirja Mindemark. 

Tänk utanför ramarna
Statistiska centralbyrån (SCB) konstaterar att det 2019 fanns cirka 10 000 legitimerade biomedicinska analytiker på den svenska arbetsmarknaden. De arbetar bland annat på sjukhuslaboratorier och forskningslaboratorier men också inom life science (1).

– Jag har stor användning av min bakgrund som biomedicinsk analytiker. Det har bidragit till kunskap kring diagnostiska tester, arbetet på laboratorierna, diagnostikens roll och en övergripande förståelse för sjukvården. Både i min första roll som regional manager och i den roll jag har idag som tender manager har min bakgrund också kunnat bidra till en stärkt relation till kunderna – jag förstår dem och vet vad jag pratar om. Mitt bästa tips till den som vill arbeta inom life science är att inte begränsa sig till de arbetsplatser och roller man normalt sett kommer i kontakt med under utbildningen. Försök istället att se till kunskaper man förvärvat och vilken nytta de skulle kunna göra. Att helt enkelt tänka utanför ramarna.

Varierande arbetsuppgifter och gemenskapen med kollegor är faktorer som bidragit till att Mirja Mindemark efter 11 år fortfarande arbetar på Roche Diagnostics.

– Det finns även en kultur som månar om såväl patienterna som medarbetarna. I och med att produkterna och tjänsterna också utvecklas kontinuerligt händer hela tiden något nytt, arbetet blir inte statiskt. Personligen trivs jag superbra, vilket man kanske kan förstå eftersom jag varit här i mer än tio år.

Referenser

  1. SACO Studieval A-Ö Biomedicinska analytiker https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/biomedicinsk-analytiker/